Cursussen en congressen derden

Cursussen en congressen derden Ergotherapie Nederland

Ergotherapie & Dementie: nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, ondersteuning en begeleiding 

Op donderdag 30 april 2015 organiseren wij voor ergotherapeuten een studiedag die geheel in het teken staat van dementiezorg. We gaan het hebben over het ziektebeeld (wat is dementie eigenlijk en wat doet het met ons?), over het ondersteunen van mantelzorgers en natuurlijk over jouw rol bij de begeleiding en behandeling van mensen met dementie.

De dag begint met een EDOMAH kennisupdate waarin Maud Graff je bijpraat over nieuwe ontwikkeling op het gebied van diagnostiek, behandeling, implementatie en multidisciplinaire projecten van EDOMAH in Nederland & Europa. Daarna volgt iedere deelnemer zijn eigen programma. De lessen waaruit gekozen kan worden staan hieronder:

1. Dementiezorg als interdisciplinair teamwork: rol van de EDOMAH therapeut
2. Foutloos leren bij dementie
3. Dementie Experience: beleef dementie van binnenuit
4. Gebruik de omgeving om leefsituatie dementiepatiënten te verbeteren
5. Omgaan met (en verminderen van) ongewenst gedrag
6. Aandacht voor de mantelzorger

Om te kunnen deelnemen aan deze studiedag is het niet nodig dat je de EDOMAH cursus hebt gevolgd. Er wordt nieuwe informatie gepresenteerd die voor alle ergotherapeuten interessant is.

Accreditatie
Accreditatie is voor 5 uur aangevraagd bij Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (St. ADAP) en wordt naar verwachting verkregen.
Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €230 p.p. Dit bedrag is inclusief consumpties en cursusmateriaal.
Meer informatie
Meer informatie over het programma en de sprekers vind je op marktwo.nl en in de programmafolder die je hieronder kunt downloaden.

Download hier de programmafolder
Download hier het aanmeldformulier

Voor vragen kan je ook contact opnemen met projectmanager Steven Korteling via telefoon 033 4345730 of per email: skorteling@marktwo.nl (www.marktwo.nl).


Studiedag ‘Ergotherapie bij mensen met dementie en hun mantelzorgers’

Als ergotherapeut proberen wij mensen met een beperking (opnieuw) in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Hoe doen we dat bij mensen met dementie? Wat heeft iemand met dementie nodig om een goed en zelfstandig leven te leiden? Hoe kan ergotherapie bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen met dementie?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens de studiedag ‘Ergotherapie bij mensen met dementie en hun mantelzorgers’ op donderdag 30 april 2015 in Utrecht.

De dag begint met een EDOMAH kennisupdate waarin Maud Graff je bijpraat over nieuwe ontwikkeling op het gebied van diagnostiek, behandeling, implementatie en multidisciplinaire projecten van EDOMAH in Nederland & Europa. Daarna volgt ieder een eigen programma. De lessen waaruit je kunt kiezen staan hieronder:

 1. Dementiezorg als interdisciplinair teamwork: rol van de EDOMAH therapeut
 2. Foutloos leren bij dementie
 3. Dementie Experience: beleef dementie van binnenuit
 4. Gebruik de omgeving om leefsituatie dementiepatiënten te verbeteren
 5. Omgaan met (en verminderen van) ongewenst gedrag
 6. Aandacht voor de mantelzorger

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (St. ADAP).

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €230 p.p. Dit bedrag is inclusief consumpties en cursusmateriaal.

Meer informatie
Meer informatie over het programma en de sprekers vind je op marktwo.nl  en in de programmafolder die je hieronder kunt downloaden.
Download hier de programmafolder
Download hier het aanmeldformulier

Voor vragen kan je ook contact opnemen met projectmanager Steven Korteling via telefoon 033 4345730 of per email: skorteling@marktwo.nl.


 Studiedag In gesprek met oncologiepatiënten

Door verbeterde behandelingen neemt het aantal mensen dat aan kanker sterft af, maar zullen er de komende jaren meer mensen zijn die nog te kampen hebben met de lichamelijke, emotionele en/of sociale gevolgen van hun ziekte. De gezondheidszorg zal hierop voorbereid moeten zijn.

Veel voorkomende gevolgen zijn pijn, vermoeidheid, lymfoedeem, angst, neerslachtigheid, spanning, veranderd rollenpatroon (binnen gezin, werk, vriendenkring)… Deze gevolgen hebben directe invloed op het dagelijks leven. Voor jou als zorgverlener is het belangrijk oog te hebben voor de kwaliteit van leven; in hoeverre heeft een oncologiepatiënt last van fysieke én psychosociale gevolgen in zijn dagelijks leven (samengevat als distress) en welke bijdrage kan jij daaraan leveren?

Als zorgverlener is het een taak om basale psychosociale zorg te kunnen leveren. Het bespreken van problemen is vaak al voldoende om distress te verminderen maar om het effectief te kunnen bespreken vraagt dit aandacht voor je communicatieve vaardigheden.

Naast kennis en inzicht in psychosociale factoren, wordt op deze studiedag een model voor interactiestijlen als kapstok gebruikt voor verdere ontwikkeling van je vaardigheden en schakelvermogen (tussen behandelen en psychosociale zorg bieden). Praktijkcases vormen input voor de dag en we oefenen praktisch met vaardigheden. We gaan in op vragen als: Wat houdt deze zorg in? In hoeverre is het jouw verantwoordelijkheid? Wat vraagt het van jezelf? En wat vraagt dit van je communicatie? Welke vaardigheden heb je hier al voor ontwikkeld en welke hebben nog aandacht nodig?

Om de transfer te bevorderen wordt een praktijkopdracht meegegeven en kun je na enkele weken deelnemen aan een intervisiebijeenkomst om de praktijkervaringen te bespreken, adviezen te vergaren en een concreet actieplan op te stellen.

Accreditatie
9 punten voor de studiedag en de opdracht (+ optioneel 3 punten voor de intervisiebijeenkomst)

Datum
19 mei 2015

Kosten
€ 225,00

Locatie
Inloopcentrum Viore, Hilversum

Aanmelden of meer informatie
www.vestalia.nl/training_oncologie


Conferentie Johanna KinderFonds 22 mei 2015

De toekomst van het kinderrevalidatie-onderzoek in Nederland

Gedeeld eigenaarschap van problematiek tussen onderzoekers, zorgverleners en patiënten leidt tot de beste onderzoeksresultaten.

Dit is het thema van de conferentie die het Arnhemse Johanna KinderFonds op 22 mei a.s. organiseert. De laatste ontwikkelingen op het gebied van het kinderrevalidatie-onderzoek worden gedeeld met als doel kennis en onderzoeksresultaten optimaal om te zetten in toepasbare producten. Daarbij staat de samenwerking en de communicatie tussen onderzoekers, kinderen/ouders en zorgverleners centraal.

De conferentie wordt gehouden in de Theaterzaal van RMC Groot Klimmendaal, Heijenoordseweg 5, 6813 GG  Arnhem. U bent van harte uitgenodigd!

Het Johanna KinderFonds biedt u een veelzijdig programma aan, met onder meer veel wetenschappers die hun onderzoek presenteren.
Ontvangst is vanaf 09.30 uur. Het officiële programma start om 10.00 uur en wordt aan het eind van de middag afgesloten met een verrassing. Geplande eindtijd is 17.00 uur.

Het definitieve programma vindt het hier.
Wilt u de conferentie bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via het formulier op de website.

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van de conferentie.
Er is accreditatie aangevraagd.


“Ergotherapie en antroposofie…handelen in perspectief” De biografie.

Deze studiedag is de tweede in een reeks, waarin gekeken wordt naar de verbinding tussen ergotherapie en de antroposofische gezondheidszorg. Nu staat centraal de menselijke levensloop en de relatie met het therapeutisch handelen.

Met medewerking van: Bea van Bodegom, Karin Houwing en Marjan Stomph (ergotherapeuten), Jacques Meulman (antroposofisch psycholoog) en Hannie Bakker (antroposofisch fysiotherapeut).

Organisatorische gegevens:

 • zaterdag 13 juni 2015, 9.00 tot 16.30 uur;
 • Kosten: 100 euro (lunch zelf meenemen)
 • gebouw Lenteleven, Utrechtseweg 62, 3704 HE Zeist;
 • aanmelden: via de website www.academieag.nl

Op 26 september 2015 zal de derde studiedag worden gehouden in het kader van ergotherapie en antroposofie…handelen in perspectief, met als thema: Denken-voelen-willen: het drieledig-mensbeeld.


Zicht op evenwicht, eendaagse valangst training

Datum
15 juni

Tijd  
9.30 – 17.00 uur

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor HBO-geschoolde professionals die werkzaam zijn in de zorg voor ouderen (zoals wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten)

Plaats
Trimbos-instituut

Contact

Trainingsbureau

Kosten
€ 395,00

Deze training is bedoeld voor HBO-geschoolde professionals die werkzaam zijn in de zorg voor ouderen (zoals wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten) en die de cursus ‘Zicht op Evenwicht’ willen gaan aanbieden. De cursus ‘Zicht op Evenwicht’ helpt ouderen om de valangst en het daaraan gerelateerde vermijdingsgedrag te verminderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het voorkomen van nieuwe valincidenten, het vergroten van activiteit en het verminderen van angstgevoelens en depressieve symptomen. In de training komt zowel de groeps- als de individuele variant aan bod.

Meer informatie

Zicht op Evenwicht is door het Centrum Gezond Leven gecertificeerd als ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:

 • Valangst en de gevolgen voor het functioneren van ouderen
 • Uitvoering van het cursusprogramma ‘Zicht op Evenwicht’ a.d.h.v. het draaiboek
 • Aandacht voor de groeps- én individuele variant van de cursus
 • Uitleg van cognitieve gedragstherapie en de rol daarvan
 • Bespreken van doelgroep, doelstellingen, randvoorwaarden en werving

Docent
Marina van Montfort en Maddy Blokland

Ja, ik meld me aan voor de ééndaagse training


Uw cursus of congres op deze website of in onze nieuwsbrief ? Neem dan  contact op met Ergotherapie Nederland – 030-262 83 56.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑