Cursussen en congressen derden

Cursussen en congressen derden Ergotherapie Nederland

Nieuwe studiedag ‘Ergotherapie bij ouderen’.

Op donderdag 24 september 2015  organiseert Mark Two Academy de 4e editie van de studiedag ‘Ergotherapie bij ouderen’ in Utrecht. Ook dit jaar hebben wij weer een uitgebreid aanbod van actuele en interessante lessen waar je uit kunt kiezen.

Volg bijvoorbeeld de les over chronische pijn. Maak kennis met Sensorische Informatieverwerking en de mogelijkheden die deze aanpak biedt bij oudere cliënten. En leer hoe je mantelzorgers nog beter kunt ondersteunen.

Werk jij vaak met ouderen? En wil jij weten wat ergotherapie allemaal te bieden heeft als het gaat om de zorg voor ouderen? Dan ben je van harte welkom op donderdag 24 september 2015 tijdens deze praktische studiedag, die plaatsvindt in Utrecht.

Stel je eigen programma samen door 4 van de onderstaande 8 lessen te kiezen:

 1. Chronische pijn bij ouderen
 2. Cognitieve revalidatie therapie voor thuiswonende ouderen
 3. Mantelzorgers met verschillende zorgstijlen
 4. Sensorische Informatieverwerking (SI)
 5. Vrijheidsbeperkende maatregelen: wat mag wel en wat mag niet?
 6. Agressie bij ouderen: hoe ga je daarmee om?
 7. Geheugenstrategieën bij dementie
 8. Palliatieve zorg: ook een zaak voor de ergotherapeut

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (St. ADAP).

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €230. Dit bedrag is inclusief consumpties en cursusmateriaal.

Inschrijven
Meer informatie over deze studiedag, de docenten en inschrijfmogelijkheden kun je vinden op onze website www.marktwo.nl. Voor vragen kan je ook contact opnemen met projectmanager Steven Korteling via telefoon 033 4345730 of per email: skorteling@marktwo.nl

 


De Post-HBO Ergotherapie van de HvA organiseert weer nieuwe cursussen. Lees hieronder meer informatie en geef u op via de website van ACHIEVE.

Gezond Actief Ouder Worden

‘Gezond Actief Ouder Worden’ (GAOW) is een wijkgericht, gezondheidsbevorderend groepsprogramma voor en door thuiswonende ouderen om actief aan gezondheid en welbevinden te werken. Het programma is praktisch van aard en maakt gebruik van ervaringsgerichte werkwijzen. Ouderen worden gestimuleerd mogelijkheden in zichzelf en in de eigen woon- en leefomgeving te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken, met het doel dat zij naar tevredenheid kunnen participeren in dagelijkse en maatschappelijke activiteiten.

De cursus bereidt (toekomstige) groepsondersteuners voor op het kunnen uitvoeren en opzetten van een GAOW programma en biedt daarnaast een platform voor uitwisseling, ook na afronding van de cursus.

DOELSTELLINGEN CURSUS

 • Inzicht in de achtergrond, doelstelling en werkwijze van het GAOW programma;
 • Vaardigheden in het lokaal introduceren, organiseren en aanbieden van een op-maat-gemaakt GAOW programma;
 • Vaardigheden in het voorbereiden en uitvoeren van onderdelen van het GAOW programma, zoals een introductiebijeenkomst, een thematische groepsbijeenkomst, een individueel gesprek.

VOOR WIE?

De cursus is gericht op HBO professionals in zorg en welzijn. Dit kunnen ergotherapeuten en sociaal-agogische professionals zijn. De cursus is zeer geschikt voor 1e lijns therapeuten die hun werkgebied willen uitbreiden naar wijkgericht werken en voor therapeuten werkzaam bij gemeenten in het kader van de WMO.

Praktische informatie

Datum: 6 bijeenkomsten van donderdag 24 september t/m 14 januari van 16:00 – 20:30 uur. De cursus kost €600,- en is geaccrediteerd met 26,0 punten. Klik HIER voor meer informatie.

Klik HIER voor meer informatie.

 

Overige cursussen van de Post-HBO Ergotherapie:

 • 26 september: Werkhervatting bij depressie; arbeidsanamnese
 • 5 oktober: ACS-NL
 • 15 oktober: Oplossingsgericht werken met behulp van Solution Focused Brief Therapy

Mail uw vragen naar posthbo-ergotherapie@hva.nl


Psychopathologie en toepassing ervan in de praktijk van de eerstelijns ergotherapie

Op woensdag 22 oktober, 10 december 2015 en 14 januari 2016 organiseert ETP-Net, het kennisnetwerk voor eerstelijns ergotherapeuten in de geestelijke gezondheidszorg, de cursus “Psychopathologie en toepassing ervan in de praktijk van de eerstelijns ergotherapie”.

Is dit herkenbaar?

Je komt bij een cliënt thuis en denkt: “hmm, hier is meer aan de hand dan alleen een vraag naar aanleiding van een fysiek probleem.” Je probeert je werk zo goed mogelijk te doen, maar je merkt dat de interventie weinig of geen effect heeft.  Misschien heb je wel het vermoeden dat ook psychische problemen een rol spelen, maar je voelt je te weinig zeker van je zaak om dit te benoemen.

De cursus is bedoeld voor ergotherapeuten die  in de eerste lijn of de ambulante GGZ werken, alsmede voor elke andere ergotherapeut  die in zijn/haar werk baat kan hebben bij het ontwikkelen van competenties om handelingsvraagstukken als gevolg van psychische problemen te herkennen, te onderkennen en tot een oplossing te brengen.

Deze cursus heeft twee doelen.

Ten eerste is de cursus er op gericht om bij jou als ergotherapeut een bewustwordingsproces op gang te brengen over je eigen rol in het contact met de cliënt en de wijze waarop mogelijke psychische problemen  van een cliënt je manier van omgaan met die cliënt kan beïnvloeden. Ten tweede is de cursus erop gericht om je bekend en vertrouwd te maken  welke   handelingsproblemen als gevolg van psychische klachten  kunnen spelen  Hoe herken je nu de psychopathologie die de cliënt parten speelt? Op welke wijze kun je effectiever zijn in je ergotherapeutische interventies. Aan de hand van de kennis van de psychopathologie zoals ook beschreven in  DSM-IV/V (handboek psychische diagnostiek), ga je pragmatisch aan de slag met je eigen ervaringen als ergotherapeut  Belangrijk uitgangspunt is steeds hoe te zorgen dat de cliënt de regie heeft, krijgt dan wel houdt.

Docenten zijn:

Noud van Poppel, psychiater, eigenaar praktijk voor psychiatrie Boerderij Landzicht Vreeland.
Marion Ammeraal, ergotherapeut  bij Actenz GGZ inGeest en bij de eerstelijns praktijk B-well voor Ergotherapie en Arboadvies.
Monique van Poppel, vrijgevestigd ergotherapeut en groentekweker,  Het Groene Kader.

De cursus zal plaatsvinden op woensdag 22 oktober, 10 december 2015. De terugkomdag is gepland op 14 januari 2016. De locatie is boerderij Landzicht Vreeland, Nigtevechtseweg 37, 3633XR Vreeland.

Accreditatie is aangevraagd.

Kosten :
€ 595,-  voor twee dagen en een terugkom middag.
Inbegrepen is lunch met soep
Deelnemers ontvangen nadien een bewijs van deelname.
Aantal studie belastingsuren is 26 uur. (20 uur les en 6 uur voorbereiding en huiswerk).

Aanmelden graag voor 1oktober 2015. De aanmelding kan gedaan worden per email bij R.M. Zinkstok, voorzitter van  ETP-Net op info@etpnet.net.

Meer informatie over de cursus is te vinden op de website van ETP-Net, www.etpnet.net


Cursus Ergotherapie en COPD

Cursus doelstelling
Na de cursus ben je in staat de symptomen van COPD te herkennen en de beïnvloedende factoren te begrijpen. Tevens leer je de belastbaarheid van mensen met COPD adequaat inschatten en te vertalen naar haalbare doelen. Met deze informatie kun je een ergotherapeutisch behandelplan opstellen en uitvoeren.

Cursus inhoud
Tijdens de vierdaagse cursus ‘Ergotherapie en COPD’ wordt aandacht besteed aan basiskennis en -vaardigheden. Daarnaast staat het klinisch redeneren centraal. De cursus is een mix van theorie en praktijk. Er wordt gebruik gemaakt van hoor- en responsiecolleges, casuïstiek en werkgroepen. Voor meer informatie en aanmelden zie: www.appelsenvanthul.nl.

In 2016 zal de cursus plaatsvinden op: 31 maart, 1, 28 en 29 april 2016 en 13, 14 oktober en 3, 4 november 2016.

Tevens vindt in september 2016 een terugkomdag plaats voor oud-cursisten.


Uw cursus of congres op deze website of in onze nieuwsbrief ? Neem dan  contact op met Ergotherapie Nederland – 030-262 83 56.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑