Cursussen en congressen derden

Cursussen en congressen derden Ergotherapie Nederland

Implementatiecursus EDOMAH

Nog enkele plaatsen vrij!

Deze cursus is voor EDOMAH therapeuten die vóór 2013 de reguliere postHBO scholing gevolgd hebben geschoold zijn en graag persoonlijke ondersteuning willen bij de toepassing en implementatie van EDOMAH in hun werkzaamheden.

Wat houdt deze implementatiescholing EDOMAH in?
In deze cursus staat de EDOMAH therapeut centraal. Er is aandacht voor implementatie van EDOMAH in de eigen regio en de bijbehorende ondernemersvaardigheden. Ergotherapeuten leren de meerwaarde van EDOMAH binnen de dementiezorg in hun regio uit te dragen. Daarnaast staan casuïstieken uit de praktijk van de deelnemers centraal. Deze vormen de basis voor praktische oefening en verdieping, opdat de EDOMAH therapeut (be)grip heeft voor/op de situatie.

Naast de 2 cursusdagen krijgt elke deelnemer 3 coaching on the job bezoeken van een ervaren EDOMAH coach uit hun eigen regio. De inhoud van coaching on the job is gericht op de persoonlijke kwaliteiten van de EDOMAH therapeut om het toepassen en implementeren van EDOMAH op de eigen werkplek en in de eigen regio te ondersteunen.

Cursusdata:
Dag 1: donderdag 22 januari 2015
Dag 2: donderdag 2 april 2015

Locatie:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Kapittelweg 33 te Nijmegen.

Kosten:
950 euro

Zie www.edomah.nl voor inschrijfformulier.


 Versterk het Netwerk

U wist natuurlijk allang dat er met de veranderingen rondom de WMO een groter beroep gedaan zal worden op het sociale netwerk van mensen met dementie. Maar wist u ook dat 41% van de mantelzorgers vindt dat sinds er sprake is van dementie, het contact met familie slechter is geworden? En dat het aantal contactmomenten met de familie volgens 47% van de mantelzorgers is afgenomen? ( bron: http://www.mezzo.nl/dementie_en_samen_genieten)

Daarom heeft de stuurgroep EDOMAH en het lectoraat lokale dienstverlening vanuit klantperspectief van de Hogeschool Arnhem Nijmegen scholing ‘versterk het netwerk’ ten behoeve van mensen met dementie en hun mantelzorgers ontwikkeld.

Deze workshop wordt op basis van behoefte aangeboden.

Interesse? Stuur een email naar Marjolein Thijssen en geef daarin aan welke vragen u heeft en met welke handvatten u geholpen zou zijn: marjolein.thijssen@han.nl


 Psychopathologie en toepassing ervan in de praktijk van de eerstelijns ergotherapie

Op woensdag 11 februari en 11 maart 2015 organiseert ETP-Net, het kennisnetwerk voor eerstelijns ergotherapeuten in de geestelijke gezondheidszorg, de tweedaagse cursus “Psychopathologie en toepassing ervan in de praktijk van de eerstelijns ergotherapie”.

Is dit herkenbaar?
Je komt bij een cliënt thuis en denkt: “hmm, hier is meer aan de hand dan alleen een vraag naar aanleiding van een fysiek probleem.” Je probeert je werk zo goed mogelijk te doen, maar je merkt dat de interventie weinig of geen effect heeft. Misschien heb je wel het vermoeden dat ook psychische problemen een rol spelen, maar je voelt je te weinig zeker van je zaak om dit te benoemen.

De cursus is bedoeld voor ergotherapeuten die in de eerste lijn of de ambulante GGZ werken, alsmede voor elke andere ergotherapeut die in zijn/haar werk baat kan hebben bij het ontwikkelen van competenties om handelingsvraagstukken als gevolg van psychische problemen te herkennen, te onderkennen en tot een oplossing te brengen.

Deze cursus is er op gericht om jou als ergotherapeut, bekend en vertrouwd te maken met cliënten met handelingsproblemen als gevolg van psychische problemen. Hoe herken je nu de psychopathologie die de cliënt parten speelt? Aan de hand van de kennis van de psychopathologie zoals ook beschreven in DSM-IV/V (handboek psychische diagnostiek), ga je pragmatisch aan de slag met je eigen ervaringen als ergotherapeut.

De docenten streven ernaar bij de deelnemers een bewustwordingsproces op gang te brengen over de wijze waarop de psychopathologie van een cliënt je manier van omgaan met de cliënt kan beïnvloeden alsmede over de wijze waarop je effectiever kunt zijn in je ergotherapeutische interventie.

Docenten zijn:
Noud van Poppel, psychiater, directeur Vecht en Zaan, Centrum voor hulpverleners.
Marion Ammeraal, ergotherapeut bij Actenz GGZ inGeest en bij de eerstelijns praktijk B-well voor Ergotherapie en Arboadvies.
Monique van Poppel, vrijgevestigd ergotherapeut en groentekweker, Het Groene Kader.

De cursus zal plaatsvinden op woensdag 11 februari en 11 maart 2015. De locatie is boerderij Landzicht Vreeland, Nigtevechtseweg 37, 3633XR Vreeland.

Accreditatie is aangevraagd.

Kosten:
€ 495,- voor twee dagen.
Inbegrepen is lunch met soep, koffie en thee. Deelnemers ontvangen nadien een bewijs van deelname.
Aantal studie belastinguren is 20 uur. (16 uur les en 4 uur voorbereiding en huiswerk).

Aanmelden graag voor 1 januari 2015. De aanmelding kan gedaan worden per email bij R.M. Zinkstok, voorzitter van ETP-Net op info@eptnet.net.

Meer informatie over de cursus is te vinden op de website van ETP-Net.


Het derde multidisciplinaire symposium over MS

Dit jaar is er veel aandacht voor de specifieke interesses van de ergotherapeuten tijdens het derde multidisciplinaire symposium over MS dat op dinsdag 25 november in de Reehorst in Ede plaatsvindt. Het multidisciplinaire symposium over MS (MSMS) richt zich met haar programma op alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS.

Doelgroepen
De doelgroepen waar het MSMS zich op richt zijn neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, MS verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen. Al deze beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd in de cursusleiding die verantwoordelijk is voor de samenstelling van het programma.

Parallelsessies
MSMS kent naast een plenair deel een omvangrijk programma met parallelsessies.Elke parallelsessie is telkens toegankelijk voor een beperkt aantal disciplines waarvoor het specifieke thema relevant is. Deelnemende ergotherapeuten kunnen zodoende gericht sessies volgen die zich toespitsen op specifieke MS onderwerpen die telkens voor zowel hen relevant zijn als de collega zorgverleners waarmee ze te maken hebben binnen dat specifieke onderwerp.

De sessies waar de ergotherapeuten zich voor kunnen inschrijven zijn:

  • Behandeling bij vermoeidheid
  • Weten is meer dan alleen meten; een coreset klinimetrie voor paramedici
  • Diagnostiek bij cognitieve problemen

MSMS is ook het podium voor alle betrokken specialismen waar de state of the art op MS gebied wordt aangeboden binnen de eigen discipline. Het middagprogramma voor de ergotherapeuten bestaat uit een verdiepingssessie met als thema ‘Het gebruik van Apps in de ergotherapiebehandeling van mensen met MS’.

Al met al een prima gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere disciplines, verdieping te vinden binnen het eigen vakgebied, en collega’s van binnen en buiten het eigen vakgebied te treffen.
Informatie, programma en aanmelden: www.msms.nl.


Uw cursus of congres op deze website of in onze nieuwsbrief ? Neem dan  contact op met Ergotherapie Nederland – 030-262 83 56.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑