Cursussen en congressen derden

Cursussen en congressen derden Ergotherapie Nederland

POST HBO CURSUS ACS-NL Hogeschool van Amsterdam (HVA)

Beelden zijn vaak krachtiger dan woorden. Het meetinstrument de Activity Card Sort-NL (ACS-NL) springt daarop in: de ACS-NL brengt de activiteiten in kaart van ouderen door het gebruik van fotokaarten in plaats van vragenlijsten.
Na deze eendaagse post HBO cursus kunt u de ACS-NL afnemen in de eigen praktijk. U maakt kennis met het instrument en leert het instrument toepassen in de praktijk.

Na de succesvolle Amerikaanse ACS (Baum, 2001 en 2008) ontwikkelde het lectoraat Ergotherapie van de HvA op basis daarvan de ACS-NL, aangepast aan de Nederlandse situatie. U leert in de cursus het instrument toepassen door een combinatie van theorie, oefening en opdracht in de eigen praktijk.

De Kracht van het beeld
De Activity Card Sort-NL is een meetinstrument dat foto’s van activiteiten gebruikt om veranderingen in het activiteitenpatroon van ouderen vast te leggen. Ook laat de ACS-NL zien welke activiteiten ouderen betekenisvol vinden op de volgende vier gebieden:

 • instrumentele activiteiten van het dagelijks leven;
 • vrijetijdsactiviteiten met een lage fysieke belasting;
 • vrijetijdsactiviteiten met een hoge fysieke belasting;
 • sociale activiteiten (zelfzorgactiviteiten neemt de meting niet mee).

Door te werken met beelden ontstaan er associaties en reacties die vragenlijsten niet oproepen. Ook kan de ACS-NL dankzij de foto’s worden toegepast bij cliënten met taalproblemen zoals afasie. De meting kan plaatsvinden in alle mogelijke contexten, denk aan de eerstelijnszorg, de (poliklinische) revalidatie of het verpleeg-of verzorgingshuis.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor ergotherapeuten, onderzoekers en andere zorgprofessionals die met ouderen werken.

Praktische informatie
Datum: maandag 9 maart 2015 09:00-16:00 uur. Kosten: €450,-. Dit is inclusief de ACS-NL ter waarde van €200,-. Klik hier voor meer informatie. Mail uw vragen naar posthbo-ergotherapie@hva.nl.


OPEN AVOND MASTEROPLEIDINGEN Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

Kom naar de Open Avond Masteropleidingen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) op 18 maart 2015!

‘Je kunt de ontwikkelingen in je vakgebied volgen, maar je kunt ook zelf zaken aanjagen en innoveren.’ Erik van de Mortel, fysiotherapeut verpleeghuis Regina Pacis te Arnhem, deed de Master Neurorevalidatie en Innovatie.

De zorgvraag van uw cliënten verandert; wordt complexer. Dit vraagt steeds meer van uw deskundigheid als Ergotherapeut. Veranker die deskundigheid met een erkende mastertitel.
De beste masteropleidingen voor paramedici vindt u bij de HAN.
Kies voor verdieping van uw kennis met de Master Neurorevalidatie en Innovatie of de Master Musculoskeletale Revalidatie. Verbreedt u liever uw kennis op masterniveau? Kies dan voor de Master Physician Assistant.

Voor meer informatie over de Open Avond 18 maart, Nijmegen, 18.00 uur – 21.00 uur Klik hier.


Studiedag ‘Ergotherapie bij mensen met dementie en hun mantelzorgers’

Als ergotherapeut proberen wij mensen met een beperking (opnieuw) in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Hoe doen we dat bij mensen met dementie? Wat heeft iemand met dementie nodig om een goed en zelfstandig leven te leiden? Hoe kan ergotherapie bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen met dementie?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens de studiedag ‘Ergotherapie bij mensen met dementie en hun mantelzorgers’ op donderdag 30 april 2015 in Utrecht.

De dag begint met een EDOMAH kennisupdate waarin Maud Graff je bijpraat over nieuwe ontwikkeling op het gebied van diagnostiek, behandeling, implementatie en multidisciplinaire projecten van EDOMAH in Nederland & Europa. Daarna volgt ieder een eigen programma. De lessen waaruit je kunt kiezen staan hieronder:

 1. Dementiezorg als interdisciplinair teamwork: rol van de EDOMAH therapeut
 2. Foutloos leren bij dementie
 3. Dementie Experience: beleef dementie van binnenuit
 4. Gebruik de omgeving om leefsituatie dementiepatiënten te verbeteren
 5. Omgaan met (en verminderen van) ongewenst gedrag
 6. Aandacht voor de mantelzorger

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (St. ADAP).

Kosten
De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €230 p.p. Dit bedrag is inclusief consumpties en cursusmateriaal.

Meer informatie
Meer informatie over het programma en de sprekers vind je op marktwo.nl  en in de programmafolder die je hieronder kunt downloaden.
Download hier de programmafolder
Download hier het aanmeldformulier

Voor vragen kan je ook contact opnemen met projectmanager Steven Korteling via telefoon 033 4345730 of per email: skorteling@marktwo.nl.


Gezond en Actief Ouder Worden

‘Gezond Actief Ouder Worden’ (GAOW) is een wijkgericht, gezondheidsbevorderend groepsprogramma voor en door thuiswonende ouderen om actief aan gezondheid en welbevinden te werken. Het programma is praktisch van aard en maakt gebruik van ervaringsgerichte werkwijzen. Ouderen worden gestimuleerd mogelijkheden in zichzelf en in de eigen woon- en leefomgeving te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken, met het doel dat zij naar tevredenheid kunnen participeren in dagelijkse en maatschappelijke activiteiten.

De post-HBO cursus bereidt (toekomstige) groepsondersteuners voor op het kunnen uitvoeren en opzetten van een GAOW programma en biedt daarnaast een platform voor uitwisseling, ook na afronding van de cursus. De cursus wordt verzorgd door het lectoraat Ergotherapie – Participatie en Omgeving. Het lectoraat is onderdeel van het kenniscentrum ACHIEVE (Amsterdam Centre for Innovative Health Practice) van het domein Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam

Doelstellingen Cursus

 • Inzicht in de achtergrond, doelstelling en werkwijze van het GAOW programma;
 • Vaardigheden in het lokaal introduceren, organiseren en aanbieden van een op maat gemaakt GAOW programma;
 • Vaardigheden in het voorbereiden en uitvoeren van onderdelen van het GAOW programma, zoals een introductiebijeenkomst, een thematische groepsbijeenkomst, een individueel gesprek.

Voor wie?
De cursus is gericht op HBO professionals in zorg en welzijn. Dit kunnen ergotherapeuten en sociaal-agogische professionals zijn. De cursus is zeer geschikt voor eerstelijns ergotherapeuten die hun werkgebied willen uitbreiden naar wijkgericht werken en voor ergotherapeuten werkzaam bij gemeenten in het kader van de WMO.

Praktische informatie
Datum, tijd, locatie: donderdag 2 april, 23 april, 21 mei, 4 juni, 18 juni, 3 september 2015 van 16:00 – 20:30 uur, HvA Tafelbergweg 51, Amsterdam.

De cursus kost €600,-. Klik hier voor meer informatie. Mail uw vragen naar posthbo-ergotherapie@hva.nl.


Studiedag In gesprek met oncologiepatiënten

Door verbeterde behandelingen neemt het aantal mensen dat aan kanker sterft af, maar zullen er de komende jaren meer mensen zijn die nog te kampen hebben met de lichamelijke, emotionele en/of sociale gevolgen van hun ziekte. De gezondheidszorg zal hierop voorbereid moeten zijn.

Veel voorkomende gevolgen zijn pijn, vermoeidheid, lymfoedeem, angst, neerslachtigheid, spanning, veranderd rollenpatroon (binnen gezin, werk, vriendenkring)… Deze gevolgen hebben directe invloed op het dagelijks leven. Voor jou als zorgverlener is het belangrijk oog te hebben voor de kwaliteit van leven; in hoeverre heeft een oncologiepatiënt last van fysieke én psychosociale gevolgen in zijn dagelijks leven (samengevat als distress) en welke bijdrage kan jij daaraan leveren?

Als zorgverlener is het een taak om basale psychosociale zorg te kunnen leveren. Het bespreken van problemen is vaak al voldoende om distress te verminderen maar om het effectief te kunnen bespreken vraagt dit aandacht voor je communicatieve vaardigheden.

Naast kennis en inzicht in psychosociale factoren, wordt op deze studiedag een model voor interactiestijlen als kapstok gebruikt voor verdere ontwikkeling van je vaardigheden en schakelvermogen (tussen behandelen en psychosociale zorg bieden). Praktijkcases vormen input voor de dag en we oefenen praktisch met vaardigheden. We gaan in op vragen als: Wat houdt deze zorg in? In hoeverre is het jouw verantwoordelijkheid? Wat vraagt het van jezelf? En wat vraagt dit van je communicatie? Welke vaardigheden heb je hier al voor ontwikkeld en welke hebben nog aandacht nodig?

Om de transfer te bevorderen wordt een praktijkopdracht meegegeven en kun je na enkele weken deelnemen aan een intervisiebijeenkomst om de praktijkervaringen te bespreken, adviezen te vergaren en een concreet actieplan op te stellen.

Accreditatie
9 punten voor de studiedag en de opdracht (+ optioneel 3 punten voor de intervisiebijeenkomst)

Datum
19 mei 2015

Kosten
€ 225,00

Locatie
Inloopcentrum Viore, Hilversum

Aanmelden of meer informatie
www.vestalia.nl/training_oncologie


Uw cursus of congres op deze website of in onze nieuwsbrief ? Neem dan  contact op met Ergotherapie Nederland – 030-262 83 56.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑