Cursussen en congressen derden

Cursussen en congressen derden Ergotherapie Nederland

Cursus Sensorische Informatieverwerking voor paramedici

Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze moeilijker informatie opnemen en verwerken. Het is dan moeilijk om iets te leren, te onthouden of de aandacht bij het ‘werk’ te houden. Een disbalans hierin is er vaak de oorzaak van dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en het plezier verliezen in onze bezigheden.

Doel van de cursus
De cursus is bedoeld voor paramedici. Aan het einde van de cursus zijn cursisten in staat om de uitgangspunten van de Sensorische Informatieverwerking toe te passen in hun behandelingen en adviezen omtrent de verwerking van zintuigprikkels thuis, op school of op het werk. De nadruk ligt op de invloed van de verwerking van zintuigprikkels, regulatie van de alertheid, op het doelgericht handelen en op de manier waarop de verwerking van zintuigprikkels te beïnvloeden is.

Voor wie
Er worden twee verschillende cursussen aangeboden:

  1. Een cursus gericht op de behandeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze cursus start op 5 februari 2015.
  2. Een cursus gericht op de behandeling van kinderen (zonder een verstandelijke beperking). Deze cursus start op 12 februari 2015.

Het onderscheid tussen de cursussen komt vooral tot uiting bij het opstellen van de behandelprogramma’s, de gebruikte videofilms/dvd’s en het toepassen van de motorische observatie.

Accreditatie
Voor deze cursus zijn er 84 punten toegekend voor het kwaliteitsregister paramedici bij St. Adap.

Contact en aanmelden
Website: www.estasi.nl
Email: info@estasi.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met estaSI Trainingen, telefoonnummer: 06-30130565.
U kunt u hier aanmelden.


Studiedag In gesprek met oncologiepatiënten

Door verbeterde behandelingen neemt het aantal mensen dat aan kanker sterft af, maar zullen er de komende jaren meer mensen zijn die nog te kampen hebben met de lichamelijke, emotionele en/of sociale gevolgen van hun ziekte. De gezondheidszorg zal hierop voorbereid moeten zijn.

Veel voorkomende gevolgen zijn pijn, vermoeidheid, lymfoedeem, angst, neerslachtigheid, spanning, veranderd rollenpatroon (binnen gezin, werk, vriendenkring)… Deze gevolgen hebben directe invloed op het dagelijks leven. Voor jou als zorgverlener is het belangrijk oog te hebben voor de kwaliteit van leven; in hoeverre heeft een oncologiepatiënt last van fysieke én psychosociale gevolgen in zijn dagelijks leven (samengevat als distress) en welke bijdrage kan jij daaraan leveren?

Als zorgverlener is het een taak om basale psychosociale zorg te kunnen leveren. Het bespreken van problemen is vaak al voldoende om distress te verminderen maar om het effectief te kunnen bespreken vraagt dit aandacht voor je communicatieve vaardigheden.

Naast kennis en inzicht in psychosociale factoren, wordt op deze studiedag een model voor interactiestijlen als kapstok gebruikt voor verdere ontwikkeling van je vaardigheden en schakelvermogen (tussen behandelen en psychosociale zorg bieden). Praktijkcases vormen input voor de dag en we oefenen praktisch met vaardigheden. We gaan in op vragen als: Wat houdt deze zorg in? In hoeverre is het jouw verantwoordelijkheid? Wat vraagt het van jezelf? En wat vraagt dit van je communicatie? Welke vaardigheden heb je hier al voor ontwikkeld en welke hebben nog aandacht nodig?

Om de transfer te bevorderen wordt een praktijkopdracht meegegeven en kun je na enkele weken deelnemen aan een intervisiebijeenkomst om de praktijkervaringen te bespreken, adviezen te vergaren en een concreet actieplan op te stellen.

Accreditatie
9 punten voor de studiedag en de opdracht (+ optioneel 3 punten voor de intervisiebijeenkomst)

Datum
19 mei 2015

Kosten
€ 225,00

Locatie
Inloopcentrum Viore, Hilversum

Aanmelden of meer informatie
www.vestalia.nl/training_oncologie


 Implementatiecursus EDOMAH

Nog enkele plaatsen vrij!

Deze cursus is voor EDOMAH therapeuten die vóór 2013 de reguliere postHBO scholing gevolgd hebben geschoold zijn en graag persoonlijke ondersteuning willen bij de toepassing en implementatie van EDOMAH in hun werkzaamheden.

Wat houdt deze implementatiescholing EDOMAH in?
In deze cursus staat de EDOMAH therapeut centraal. Er is aandacht voor implementatie van EDOMAH in de eigen regio en de bijbehorende ondernemersvaardigheden. Ergotherapeuten leren de meerwaarde van EDOMAH binnen de dementiezorg in hun regio uit te dragen. Daarnaast staan casuïstieken uit de praktijk van de deelnemers centraal. Deze vormen de basis voor praktische oefening en verdieping, opdat de EDOMAH therapeut (be)grip heeft voor/op de situatie.

Naast de 2 cursusdagen krijgt elke deelnemer 3 coaching on the job bezoeken van een ervaren EDOMAH coach uit hun eigen regio. De inhoud van coaching on the job is gericht op de persoonlijke kwaliteiten van de EDOMAH therapeut om het toepassen en implementeren van EDOMAH op de eigen werkplek en in de eigen regio te ondersteunen.

Cursusdata:
Dag 1: donderdag 22 januari 2015
Dag 2: donderdag 2 april 2015

Locatie:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Kapittelweg 33 te Nijmegen.

Kosten:
950 euro

Zie www.edomah.nl voor inschrijfformulier.


 Versterk het Netwerk

U wist natuurlijk allang dat er met de veranderingen rondom de WMO een groter beroep gedaan zal worden op het sociale netwerk van mensen met dementie. Maar wist u ook dat 41% van de mantelzorgers vindt dat sinds er sprake is van dementie, het contact met familie slechter is geworden? En dat het aantal contactmomenten met de familie volgens 47% van de mantelzorgers is afgenomen? ( bron: http://www.mezzo.nl/dementie_en_samen_genieten)

Daarom heeft de stuurgroep EDOMAH en het lectoraat lokale dienstverlening vanuit klantperspectief van de Hogeschool Arnhem Nijmegen scholing ‘versterk het netwerk’ ten behoeve van mensen met dementie en hun mantelzorgers ontwikkeld.

Deze workshop wordt op basis van behoefte aangeboden.

Interesse? Stuur een email naar Marjolein Thijssen en geef daarin aan welke vragen u heeft en met welke handvatten u geholpen zou zijn: marjolein.thijssen@han.nl


Uw cursus of congres op deze website of in onze nieuwsbrief ? Neem dan  contact op met Ergotherapie Nederland – 030-262 83 56.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑