Home » Uncategorized » Herziening Handreiking ergotherapie bij COVID-19 cliënten in de herstelfase

Ergotherapie Nederland heeft samen met een groep actieve leden gewerkt aan de herziening van de ‘Handreiking Ergotherapie bij COVID-19 cliënten in de herstelfase’.

Nieuwe inzichten over het ziektebeeld, de ervaringen met de doelgroep en het raadplegen van ergotherapeuten met specifieke en aanvullende expertise hebben geleid tot aanvullingen en aanpassingen van de vorige versie.

De handreiking faciliteert ergotherapeuten om samen met de cliënt een individueel behandeltraject op te stellen alsmede deze te gebruiken bij de ontwikkeling van een product in het kader van een multidisciplinair of interdisciplinair revalidatieprogramma.

Zes domeinen voor behandeling en begeleiding, waarvan verwacht wordt dat hier ergotherapeuten bij betrokken zijn, komen aan bod:

  • Longproblematiek en de gevolgen voor dagelijkse activiteiten
  • De gevolgen van langdurige immobilisatie, waaronder ernstige algehele spierzwakte en vermoeidheid, arm-handfunctieproblemen en risico op decubitus en contracturen
  • Cognitieve problematiek en de gevolgen voor dagelijkse activiteiten
  • Psychische klachten, slaapproblemen en de gevolgen voor dagelijkse activiteiten
  • Werkhervatting
  • Over)belasting van de mantelzorger bij dagelijkse activiteiten.

Dit document vervangt de eerste versie die op 11 mei is gepubliceerd.

Bekijk de Handreiking ergotherapie bij COVID-19 in de herstelfase-herziene versie 16-07-2020
(Om dit document te kunnen bekijken moet je ingelogd zijn als lid).