Home » Uncategorized » Zorgverleners krijgen prioriteit bij testen op Coronavirus

Vanaf maandag 21 september kunnen zorgmedewerkers met prioriteit getest worden. Dit heeft het ministerie van VWS aan ons per brief aangekondigd. Dit betekent dat je als ergotherapeut werkzaam bent in een verpleeghuis, ziekenhuis, revalidatiecentrum of eerstelijns praktijk etc. bij voorrang kan worden getest. Meer specifiek stelt de regeling vast voor wie dit beleid van toepassing is:

 • Als je klachten hebt die passen bij corona
 • Als je onmisbaar bent voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg. Dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel.
 • Als je niet te vervangen bent door een collega.
 • Als je tegen betaling zorg verleent op grond van de:
 • Zorgverzekeringswet;
 • Wet Langdurige Zorg;
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg en dagbesteding);
 • intramurale onderdelen van de Jeugdwet;
 • Wet forensische zorg;
 • Wet Publieke Gezondheid;
 • of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

Testafspraak maken

Voldoe je aan bovenstaande criteria? Bel dan het speciale landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD. Dit nummer wordt nog bekend gemaakt. De GGD medewerker stelt een aantal vragen om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet. Houd je BSN bij de hand en een bewijsstuk om aan te tonen dat u in de zorg werkt:
zorgmedewerkers die werken voor een werkgever (dat geldt ook voor de medewerker in de eerstelijnspraktijk): Houd de naam van je werkgever bij de hand;
zzp’er in de zorg of vrijgevestigde zorgprofessional: Houd je kvk-nummer bij de hand; of de AGB-code.
De callcenter medewerker vertelt wanneer en waar je je kunt melden voor de test en vertelt u welk bewijsstuk u meeneemt naar de testafspraak.

Bij de testlocatie

Bij de testlocatie moet je je identiteitsbewijs laten zien en het bewijsstuk waarmee je aantoont dat je in de zorg werkt:
een loonstrookje als je in dienst bent bij een zorginstelling;
een afschrift van de registratie op www.wkkgzzelftest.nl; een zorgovereenkomst of een afschrift van de AGB-code in het AGB-register als je zelfstandige bent of als vrijgevestigde zorgprofessional werkt.
Je mag deze bewijsstukken op papier tonen of via je telefoon.

Via www.coronatest.nl kun je na de test de uitslag raadplegen.

Bekijk hier meer informatie.