Home » Uncategorized » Gezocht: Waarneming Beleidsondersteuner

Ergotherapie Nederland is de beroepsorganisatie van en voor ergotherapeuten in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt alle ergotherapeuten en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het beroep. Ergotherapie Nederland behartigt de beroepsinhoudelijke én de sociaal economische belangen van de ergotherapie en de ergotherapeuten.
In verband met langdurige afwezigheid wegens ziekte van een collega zijn wij op zoek naar een waarnemend Beleidsondersteuner voor voorlopig een periode van zes maanden.

Doel van de functie:
De beleidsondersteuner vervult de rol van backoffice voor de ledenservice. De beleidsondersteuner heeft een signaalfunctie naar de beleidsmedewerkers en organiseert werkgroepen en projecten. De beleidsondersteuner is in eerste instantie niet inhoudelijk verantwoordelijk, behalve voor de eigen aandachtsgebieden.

Plaats in de organisatie:
Ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur-bestuurder en functioneel leiding van de manager inhoudelijk beleid en kwaliteit.
De functie wordt aangegaan voor 16 tot 20 uur per week gedurende zes maanden.

Resultaatgebieden
Informatieverstrekking
Aanspreekpunt voor vragen van stakeholders, leden, medewerkers en externen om in overleg met de beleidsmedewerkers inhoudelijke vragen te beantwoorden en waar nodig door te verwijzen.
De beleidsondersteuner verzorgt de ledenservice en is verantwoordelijk voor het beantwoorden van de vragen vanuit de 1e en 2e lijn.

Beleidsondersteuning en advisering

  • Verrichten van beleidsondersteunende werkzaamheden.
  • Organiseert samen met de beleidsmedewerkers bijeenkomsten voor inhoudsdeskundige en vakgenoten ter bevordering van het vak ergotherapie. Neemt deel aan het beleidsoverleg vanuit de ondersteunende positie. Bij congressen wordt met name het operationele organisatorische deel verzorgd.
  • Verzorgt de voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden t.a.v. mandatering commentaarrondes van richtlijnen. Stelt concept berichten voor de nieuwsbrief op.

Het profiel:
De beleidsondersteuner:

  • is ergotherapeut of heeft een andere paramedische achtergrond;
  • heeft relevante werkervaring;
  • is bekend met de dynamiek van een beroepsvereniging en vindt dit leuk;
  • bezit goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk;
  • heeft een hands on’’ mentaliteit;
  • is bereid soms in de avonduren te werken.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt aangegaan vooralsnog voor zes maanden. De CAO ziekenhuizen wordt gevolgd en salariëring is afhankelijk van ervaring.

Informatie
Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. Th. van der Bom MBA, directeur-bestuurder, of de manager beleid en kwaliteit dr. Lucelle van de Ven.

Sollicitatie:
Je kunt per mail of brief solliciteren.
De sollicitatietermijn sluit op 3 maart 2021. De gesprekken vinden plaats op 9 of 11 maart.
Email: o.v.v. ‘sollicitatie beleidsondersteuner’ t.n.v. en@ergotherapie.nl
Postadres: Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht.