Home » Uncategorized » Vacatures voor de Raad van Toezicht van Ergotherapie Nederland

De Raad van Toezicht zoekt nieuwe collega leden die willen bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van de beroepsvereniging ergotherapie.

In 2020 was de oproep ook al geplaatst, maar is de procedure on hold gezet tijdens de Corona lockdown .De mensen die destijds hebben gereageerd zullen in de nu opgestarte procedure worden meegenomen.

Benoeming vindt plaats door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voordracht van de Raad van Toezicht.

Ergotherapie Nederland, de vereniging van en voor ergotherapeuten, kent enthousiaste en betrokken leden. Belangrijke doelstellingen van de vereniging zijn de verdere ontwikkeling van de ergotherapie en het behartigen van de belangen van de leden alsmede van zaken die het maatschappelijk belang van ergotherapie betreffen.

De Raad van Toezicht heeft 3 belangrijke rollen die statutair benoemd zijn, namelijk toezichtfunctie, werkgeversfunctie en adviesfunctie.

Vanuit deze statutaire omschrijving is men betrokken bij actuele onderwerpen die spelen in de vereniging, het bureau en het werkveld. Wij denken, samen met de bestuurder, proactief na over de doorontwikkeling en noodzakelijke focus van de vereniging: wat zijn de vragen van de komende jaren, waar willen we als beroepsgroep en vereniging dan staan en welke inzet is er nodig om daar effectief en duurzaam aan te werken. De Raad van Toezicht houdt daarbij toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid en op de realisatie van de doelen van de vereniging.  Verder vervult de Raad van Toezicht de werkgeversfunctie ten aanzien van de bestuurder.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar. Ook wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd om de strategie uit te werken. Daarnaast wordt twee keer per jaar de ALV bijgewoond.

Om een diverse samenstelling te behouden gaat de voorkeur uit naar ondernemende kandidaten die zich herkennen in 1 of meerdere punten:

  • wil bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van de beroepsvereniging ergotherapie
  • zicht heeft op de actuele ontwikkelingen van, en minimaal 5 jaar ervaring heeft met het tweedelijns zorgveld
  • ervaring heeft in de samenwerking binnen het eerstelijns zorgveld/sociale domein
  • brede beleidskennis heeft van het vak en van de kwaliteit ervan
  • ervaring heeft met financiën en/of bedrijfskundige processen
  • bij voorkeur lid is van Ergotherapie Nederland

Als u interesse heeft, ontvangen wij graag uw motivatiebrief met curriculum vitae. Deze kan gestuurd worden naar secretariaat@ergotherapie.nl

U kunt reageren tot uiterlijk 8 maart 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.