Vanaf nu is de Hersenletsel Alliantie digitaal te raadplegen via een splinternieuwe website www.HersenletselAlliantie.eu. Hiermee vergroten zij de bekendheid van de alliantie en dragen zij nóg meer bij aan het verbeteren van zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel.
De Hersenletsel Alliantie is medio 2018 opgericht op initiatief van de Hersenstichting en destijds nog 15 partners. De partners (waaronder ook Ergotherapie Nederland) wisselen kennis uit en trekken waar nodig gezamenlijk op. Met de nieuwe website Hersenletselalliantie.eu willen zij zichtbaarder worden, meer verbindingen creëren en samenwerking stimuleren.

Wat is de Hersenletsel Alliantie?

De Hersenletsel Alliantie is een landelijk samenwerkingsverband waarbij inmiddels 17 partners bij zijn aangesloten. Partners zijn beroepsverenigingen die dagelijks werken met mensen met hersenletsel, zoals revalidatieartsen, ergotherapeuten en neuropsychologen. Daarnaast zijn landelijke kennisnetwerken, netwerkorganisaties en (behandel)programma’s aangesloten.
Gezamenlijk trekken de 17 partners op twee niveaus met elkaar op.
• Uitvoeren van gezamenlijke projecten
Waar de Hersenletsel Alliantie een gezamenlijk belang heeft, worden projecten onder eigenaarschap van de alliantie uitgevoerd, zoals de huidige herziening van de Zorgstandaarden CVA/TIA en de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Bovendien zijn de huidige zorgstandaarden in overleg met de Hersenstichting in eigenaarschap ondergebracht onder Hersenletsel Alliantie.

• Bestaande en nieuwe projecten op elkaar afstemmen
Waar nodig worden projecten op elkaar afgestemd, zodat nieuwe en bestaande initiatieven elkaar kunnen versterken door aanvullend te zijn en er geen dubbele inspanningen worden verricht. Een voorbeeld is het samenwerkingsthema “Toeleiden”, waarin landelijke en regionale projecten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van toeleiden naar passende zorg en ondersteuning op elkaar worden afgestemd.

Doelgroep Hersenletsel Alliantie

De Hersenletsel Alliantie verbindt met name professionals met elkaar om zo bij te dragen aan de verbetering van zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Zij richten zich hierdoor direct op de zorg- & welzijnsprofessional en indirect op mensen met hersenletsel. De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is aangesloten om het perspectief van mensen met hersenletsel en hun naasten te borgen.

Bekijk www.HerenletselAlliantie.eu

Raadpleeg de nieuwe website van de Hersenletsel Alliantie en lees meer over de 17 partners van de Hersenletsel Alliantie op de partnerpagina.

Heb je een suggestie of vraag?

Gebruik het contactformulier.

Scholingen die onze ErgoAcademie aanbiedt:

Training Activiteitenmonitor
In deze eendaagse training Activiteitenmonitor als Ergotherapeutische diagnostiek en interventie bij (mentale) vermoeidheidsklachen na hersenletsel leer je hoe een activiteitenmonitor werkt. Binnen de scholing wordt gebruik gemaakt van concrete praktijkvoorbeelden. Je gaat naar huis met praktische handvatten om de activiteitenmonitor zelf te gebruiken in de praktijk.

Training Gedeelde Besluitvorming bij niet-aangeboren hersenletsel
De 1-daagse cursus Gedeelde besluitvorming gaat over een doorlopende samenwerking met je cliënt. Je ondersteunt je cliënt om die keuzes te maken die bij hem of haar passen. Vind jij het lastig om je cliënt, die nu de zorg heeft, te activeren en samen tot heldere doelstellingen te komen? Dan is deze training iets voor jou.