Home » Uncategorized » Aangescherpte COVID-19 maatregelen en boosterprik

Vanaf zaterdag 13 november 2021 gelden de nieuwe COVID 19 maatregelen. Ten opzichte van de maatregelen die zijn ingegaan op 6 november is er voor ergotherapeuten niets veranderd.

Samengevat zijn deze regels van toepassing voor ergotherapeuten:

  • De gezondheidscheck blijft van kracht.
  • Wanneer mogelijk geldt tijdens je werk de 1,5 meter regel.
  • Het wel of niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen is een beslissing die je op praktijk- of instellingsniveau maakt.
  • Voor groepsbehandelingen geldt de 1,5 meter.
  • Ben je in contact geweest met een positief geteste COVID-patiënt? Lees dan wat je moet doen.
  • De coronapas of een geldige QR code is als het gaat om het verlenen van zorg niet van toepassing.

Boosterprik

Vrijdag 12 november heeft het ministerie van VWS een brief gepubliceerd, waarin wordt aangekondigd dat zorgverleners voor een boosterprik in aanmerking komen. Het Paramedisch Platform heeft na overleg met VWS begrepen dat dit in eerste instantie ziekenhuismedewerkers, huisartsen en medewerkers van zorginstellingen betreft. Bij dat overleg heeft het PPN er sterk op aangedrongen dat ook paramedici snel in aanmerking moeten kunnen komen voor een boosterprik.

Het ministerie van VWS heeft dat advies overgenomen en kondigt in de brief aan dat alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder in aanmerking komen voor een boostervaccinatie. De vaccinatie is eerst beschikbaar voor zorgmedewerkers in ziekenhuizen en  zorgmedewerkers uit de acute as. Zorgmedewerkers met patiënten- en cliëntencontact. Paramedici komen daarna in aanmerking voor de boosterprik.