Zoals je mogelijk in eerdere berichtgeving gelezen hebt, gaat Ergotherapie Nederland de Ergotherapierichtlijn Hersenletsel ontwikkelen, gebaseerd op de ‘Ergotherapierichtlijn CVA (2013)’ en op recente wetenschappelijke, professionele en cliënt-inzichten. Deze herziene richtlijn zal zich naast niet-traumatisch hersenletsel (CVA/TIA) ook richten op traumatisch hersenletsel (THL).

Hiervoor zijn we op zoek naar ergotherapeuten die met ons de knelpunten willen delen. Wil je met ons delen waar je tegenaan loopt en/of welke verbeteringen er volgens jou nodig zijn in de ergotherapeutische zorg aan cliënten met hersenletsel? En wil je meedenken over de prioritering van (reeds verzamelde) knelpunten? Meld je dan aan voor de focusgroepbijeenkomst voor ergotherapeuten! We zoeken in totaal 10 ergotherapeuten. We willen graag een goede representatie van de verschillende werkvelden in de focusgroep.

We zijn daarom op zoek naar ergotherapeuten werkzaam in:

  • de eerste lijn
  • de tweede lijn (ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiesetting)
  • de GGZ
  • onderzoek en onderwijs
  • arbeid en re-integratie
  • een setting voor cliënten met visuele beperkingen

De focusgroepbijeenkomst vindt plaats op 1 november van 13.00-15.00, op de Orteliuslaan 750 te Utrecht. Graag ontvangen we vóór 1 oktober je aanmelding met korte motivatie via beleid@ergotherapie.nl. Voor de deelnemers is vacatievergoeding en reiskostenvergoeding tot 50 euro beschikbaar.

Meer informatie over het proces: we verzamelen in het najaar de knelpunten die cliënten en mantelzorgers ervaren, samen met de knelpunten van stakeholders en de ergotherapeuten (naast de focusgroep wordt er ook een survey uitgezet onder de leden). Ook wordt er een oriënterende literatuursearch uitgevoerd. Vervolgens bepalen we met de werkgroep en klankbordgroep welke knelpunten omgezet moeten worden in vragen die door de richtlijn beantwoord moeten worden. Vanaf januari 2023 starten we met ontwikkelfase van de richtlijn.