Valpreventie bij ouderen wordt speerpunt van de overheid in 2023. Ergotherapie Nederland is betrokken bij het programmaplan dat hiervoor wordt opgesteld door veiligheid.nl. Voor dit doel zijn we gestart met een klankbordgroep van ervaren ergotherapeuten (zie oproep in de EN-nieuwsbrief van 5 augustus jl.).

Een van de activiteiten binnen het programma is het verbeteren van de huidige valanalyse, het valrisicoschatting- en beoordelingsinstrument van VeiligheidNL.Een ergotherapeut is één van de zorgprofessionals die de valanalyse mag afnemen. Op basis van deze analyse wordt de indicatie voor doorverwijzing en/of behandeling bepaald.

In het verbetertraject zoeken we nu ergotherapeuten die eenmalig willen deelnemen aan een focusgroep om de valanalyse 2.0 te helpen ontwikkelen en te testen. Met de verbeterde valanalyse kan beoordeling en schatting van het valrisico voor ouderen in de praktijk sneller en eenvoudiger afgenomen worden.

Heb je ervaring met valpreventie in je ergotherapiepraktijk en/of heb je ervaring (gehad) met het afnemen van de huidige valanalyse, en wil je deelnemen? Stuur dan uiterlijk 28 september een mail naar beleid@ergotherapie.nl. De focusgroepbijeenkomsten vinden in de eerste week van oktober plaats en kunnen online of fysiek worden bijgewoond. Heb je nog interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep, stuur ons dan ook zeker een e-mail.