Sinds januari 2021 heeft ParkinsonNet samen met de paramedische beroepsverenigingen, de Parkinson Vereniging, de HAN en het bedrijf Alii gewerkt aan de ontwikkeling van een Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve Beslisondersteuning.

Deze richtlijn bevat een aantal belangrijke innovaties die als doel hebben de aanbevelingen altijd actueel te houden, beter toepasbaar te maken in de praktijk en de samenwerking tussen disciplines te bevorderen. De eindgebruikers van deze tool zijn de paramedici, mensen met Parkinson en andere zorgverleners die een signalerende/verwijzende rol hebben voor paramedische zorg. Naast de beslisondersteuning voor professionals is er ook een patiëntenversie.

Wil je commentaar geven?

De eerste versie is half oktober 2022 klaar voor de landelijke commentaarfase. We zoeken nu therapeuten vanuit verschillende werksettingen die hier commentaar op willen geven. Behandel jij mensen met Parkinson en heb je interesse om feedback te geven én kun je dit tussen half oktober en half november doen? Meld je dan uiterlijk 25 oktober 2022 aan via beleid@ergotherapie.nl. Je ontvangt dan van ons een online link naar de richtlijn en een aantal gerichte vragen voor feedback.