Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat onderzoek doen naar de inzet van reablement binnen de ouderenzorg in Nederland. Aanleiding voor dit onderzoek is de ambitie om ouderen de zorg en begeleiding te geven die zij nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. We kunnen vaststellen dat in dit zorgconcept en interventieprogramma ergotherapeuten een belangrijke rol (gaan) vervullen!

We zijn uitgenodigd voor een online sessie waarin we binnenkort een aantal multidisciplinaire praktijkvoorbeelden aan mogen dragen. Hiervoor kunnen we jullie input goed gebruiken. Ben jij actief (of heb je een collega) in een reablement-programma in jouw regio en wil je je ervaringen delen? Neem dan contact met ons op via beleid@ergotherapie.nl.

Wat is reablement?

Reablement is een zorgconcept en interventieprogramma dat een bijdrage kan leveren aan het stimuleren van zelfredzaamheid van ouderen. De insteek is dat ouderen door een multidisciplinair team worden ondersteund in het aanleren van vaardigheden, die passen bij de individuele doelen.

Reablement wordt ingezet om de zelfredzaamheid te bevorderen, een ondersteunings- en/ of zorgvraag te verminderen, maar ook als preventieve maatregel om een zorgvraag te voorkomen.

In Nederland experimenteren verschillende regio’s met de toepassing van reablement. In het buitenland is reablement een breder toegepast interventieprogramma en in structurele vorm ingebed in de gezondheidszorg. Zo wordt het concept met name in Denemarken, Australië en Nieuw-Zeeland al langer toegepast.

Meer informatie vind je hier: Reablement maakt langer zelfstandig thuis wonen mogelijk