De Hersenstichting heeft in 2021 een subsidie verstrekt aan een consortium bestaande uit Ergotherapie Nederland (EN), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), en Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) voor het ontwikkelen van een handreiking ter versterking van eerstelijns herstelzorg voor mensen met hersenletsel.

Namens EN neemt Edith van Houts deel aan de projectgroep en Janneke Fleuren aan de gebruikerscommissie voor totstandkoming van deze handreiking. Deze handreiking is nu in conceptversie gereed. EN is nu uitgenodigd om feedback te geven op de concepthandreiking.

Heb jij als ergotherapeut ervaring en affiniteit met cliënten met hersenletsel en wil jij als lid samen met EN de concepthandreiking van commentaar voorzien? Meld je dan aan vóór 19 januari 2023 via een e-mail met je naam, lidnummer en KP-nummer naar beleid@ergotherapie.nl, o.v.v.: ‘Commentaar Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’. Na aanmelding ontvang je dan de benodigde informatie. Let op: de commentaren moeten uiterlijk 2 februari 2023 weer bij ons binnen zijn, dus de reactietermijn is kort.

Deelname aan deze commentaarfase wordt erg gewaardeerd!