81e ALV 24 maart 2017

81e ALV 24 maart 2017 Ergotherapie Nederland

Vrijdag 24 maart 2017 wordt de 81e Algemene Ledenvergadering gehouden:

2017 03 24 Agenda ALV

 1. Opening
 2. Mededeling
 3. 2017 03 24 Notulen van de ALV 10 november 2016
 4. 2017 03 24 Jaarrekening 2016 – Vereniging Ergotherapie Nederland – def
  1. 2017 03 24 Toelichting bij de jaarrekening
 5. 2017 03 24 Jaarverslag 2016:
  1. 2017 03 24 Toelichting bij het jaarverslag
 6. 2017 03 24 Meerjarenplan 2017 – 2020
  1. 2017 03 24 Samenvatting Meerjarenplan 2017-2020
  2. 2017 03 24 bijlage bij meerjarenplan 2017 – 2020
  3. 2016 10 11 Toelichting bij agendapunt 6 Meerjarenplan 2017 2020
 7. Criteria Specialisten
  1. 2017 03 24 Algemene Criteria Specialisatie-EN – ALV mrt. def concept
  2. 2017 03 24 Concept Generalisten – specialisten
  3. 2017 03 24 Concept criteria Hand-Ergotherapeut
  4. 2017 03 24 Concept criteria register kinderergotherapie def
   1. 2017 03 24 Generaal pardon kinderergotherapie
  5. 2017 03 24 Toelichting bij Criteria specialistenregister
 8. Goedkeuring ALV NZa
  1. 2017 03 24 Toelichting bij Deelname Adviescommissie NZa.docx
 9. 2017 03 24 Toelichting bij aftreden en benoemen RvT leden
 10. Benoeming Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht
  1. 2017 03 24 motivatie en CV Hans Puijk RVT EN
  2. 2017 03 24 motivatie en CV Danique Vermeijs RvT EN
 11. Rondvraag en Sluiting

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑