AVG

AVG Ergotherapie Nederland

De nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) raakt ons allemaal. Ook als ergotherapeut dien je te voldoen aan deze wet. Voor tweedelijns ergotherapeuten is de instelling verantwoordelijk voor het naleven van de AVG en zal er vanuit het management/directie een aangepast privacy beleid opgezet (moeten) worden. Ondanks dat de te kiezen weg en het te volgen beleid niet de verantwoordelijkheid is van ergotherapeuten die werkzaam zijn in de tweedelijn, is de AVG uiteraard ook op jullie werk van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving.

Keuze voor een AVG-tool
Op dit moment maken veel leden gebruik van de FG-tool. Deze tool is overgenomen door Privacy Zeker, waar een ieder destijds over geïnformeerd is. De tool wordt ondersteund tot april. Ondanks eerdere berichtgeving vanuit Privacy Zeker zijn leden niet verplicht over te gaan op een ander pakket van Privacy Zeker.

Mocht je graag een overstap willen maken naar een andere tool, dan schetsen wij hieronder drie opties. Er zijn nog veel meer tools beschikbaar, deze hebben wij echter buiten ons onderzoek gehouden.

Bij het maken van de afweging voor een keuze kan je rekening houden met:

  • Wil je een werkbare tool of is de FG-tool voldoende informatief geweest, en zorg je ervoor dat je zelf geïnformeerd blijft over de AVG. Je bent niet verplicht een tool in te zetten. Het kan wel ondersteunend werken.
  • Hoeveel wil je zelf doen, of voor je laten doen. De prijs wordt hierdoor mede bepaald.
  • Wil je überhaupt gebruik maken van een tool. Er is ondertussen veel informatie op het internet te vinden over de AVG, waardoor je de informatie zelf bij elkaar kan zoeken. Houdt er dan wel rekening mee, dat je ervoor zorgt dat het juridisch goed geregeld is. Via een tool kan je hier vanuit gaan en wordt je geïnformeerd.

Klik hier voor een overzicht van de drie tools, met alle kosten en baten duidelijk in beeld gebracht.

Goed om te weten:
Vanuit VWS is er geld beschikbaar gesteld voor het opzetten van een AVG-Helpdesk, waar jullie met je vragen terecht kunnen.  Meer informatie hierover is te vinden op deze website: https://www.avghelpdeskzorg.nl/

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑