Bartiméus | Ergotherapeut

Bartiméus | Ergotherapeut Ergotherapie Nederland

Ergotherapeut

Voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, 16 uur per week, standplaats Doorn en Zeist

Bartiméus wil de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking bevorderen, als je een visuele beperking hebt, vragen we jou dan ook met nadruk om te solliciteren.

Bij Bartiméus vindt u kleinschalige woonvoorzieningen waar bewoners een leven leiden zoals thuis.

Kleinschalig wonen is overzichtelijk voor de bewoners en zorgt voor rust. Samen voeren de bewoners en de begeleiders een huishouden. De zorg, begeleiding en eventuele behandeling van Bartiméus die nodig is, sluit zo goed mogelijk aan op de (zorg)behoefte van de individuele bewoner.

De ontwikkeling van elke bewoner staat centraal. De bewoner geeft zelf richting aan de invulling van zijn leven, eventueel in samenspraak met zijn cliëntvertegenwoordiger. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de vraag van de bewoners voorziet Bartiméus in voorzieningen als scholen, dagbesteding en sport- en bewegingsfaciliteiten. Gespecialiseerde behandelaars zijn beschikbaar als het gaat om gezondheidszorg, educatie, cliënten-ict, oriëntatie, mobiliteit, vrijetijdsbesteding en – naar behoefte – pastorale zorg.

Eigen regie en het bieden van ‘maatwerk’ voor de bewoners staat in de begeleiding centraal. Voor bewoners die vanwege hun ernstige meervoudige beperking niet of nauwelijks in staat zijn eigen wensen en behoeften duidelijk te maken, zijn de begeleiders opgeleid om gedragssignalen op te merken, te interpreteren en hier sensitief op te reageren. De afspraken die we met een bewoner maken worden over zijn keuzes, beschrijven we in een ondersteuningsplan.

Voor de cliënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd, vormt Ergotherapie een belangrijke schakel in de totale zorg rondom onze bewoners. Deze wordt aan volwassenen, kinderen en jongeren met een visuele en meervoudige beperking geboden. 

 • Wat ga jij doen?
  Je werkt multidisciplinair en bent onderdeel van een betrokken maar resultaat georiënteerd team dat verantwoordelijk is voor de vragen van intern wonende cliënten (van 0-100 jaar) met een visuele en meervoudige beperking.
 • Je doet onderzoek, verricht observaties en geeft behandeling en advies aan cliënten en het systeem op het gebied van communicatie, zelfredzaamheid, verlichting en mobiliteit met gebruikmaking van hedendaagse technologie.
 • Verder ben je verantwoordelijk voor een groot deel van de voorzieningen die nodig zijn voor de cliënten zoals de rolstoelen, lig- en zitvoorzieningen, adl-hulpmiddelen en hulpmiddelen voor fysieke belasting.
 • Regelmatig verzorg je ook cursussen en trainingen.
 • Een goede planning maak je voor je eigen werkzaamheden. Rapportage en verslaglegging van verrichtingen in het digitale dossier van de cliënt.
 • Wat breng je hiervoor mee?
  Een HBO diploma Ergotherapie en inschrijving in het Kwaliteitsregister voor Ergotherapeuten.
 • Uiteraard aantoonbare ervaring met en kennis van apparatuur en hulpmiddelen voor mensen met een (visuele) beperking.
 • Over technologische ontwikkelingen in jouw vakgebied kan je inspirerend vertellen.
 • Ervaring in het werk met mensen met een visuele beperking heeft onze voorkeur.
 • Verder vinden wij het belangrijk dat we een zelfstandige collega krijgen met uitstekende gesprekstechnieken, een stevig luisterend vermogen, energieke houding en het vermogen om samen tot een resultaat te komen;
 • ideeën ontwikkelen, nieuwe mogelijkheden vinden en uitproberen vind je leuk;
 • Onder druk werken en toch prioriteit aanbrengen gaat jou gemakkelijk af.
 • Wij vragen je de christelijke identiteit van Bartiméus te respecteren.

Wij bieden
Een boeiende en zeer afwisselende functie in een betrokken team. Bartiméus biedt de mogelijkheid via scholing je kennis en deskundigheid te verbreden of te verdiepen. Zo wordt bij indiensttreding een introductiecursus aangeboden over onze specifieke bewoners. Ook bieden wij een stevige inwerkperiode zodat je goed beslagen ten ijs komt. Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Gehandicaptenzorg en het pensioenfonds Zorg & Welzijn. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 3798,00 op basis van 36 uur (FWG 3.0, functiegroep 55).

De functie is voor 16 uur per week, met een contract voor bepaalde tijd. In eerste instantie voor een jaar met bij een gelijkblijvende situatie en goed functioneren, uitzicht op een vast dienstverband.

Voorafgaand aan indiensttreding wordt om een Verklaring Omtrent Gedrag en een referentieverklaring WKKGZ gevraagd, evenals een inschrijving in het Kwaliteitsregister voor Ergotherapeuten.

En verder
Voor informatie over de inhoud kun je bellen met Marise van Montfoort, teamleider sector Wonen, op telefoon 0343-526919 (niet op woensdag en vrijdag).

Direct solliciteren?
Solliciteren is mogelijk tot 28 december 2016 via de sollicitatiebutton.

De eerste gespreksronde vindt plaats in de eerste twee weken van januari 2017.
Wij sturen hiervoor een uitnodiging per email.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven.

Volg ons ook op Twitter (twitter.com/bartimeusnieuws) en Facebook (facebook.com/bartimeus).

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑