Gepubliceerd op 17-06-19 | Categorie: Belangenbehartiging

Brief aan Raad van Bestuur van zorgverzekeraars

Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur

Betreft: Noodkreet toenemend tekort ergotherapie.

Utrecht, 3 juni 2019

Geachte voorzitter van de Raad van bestuur,

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het tot stand brengen van Bestuurlijk Afspraken Paramedische Zorg. Mede door de constructieve houding van de zorgverzekeraars, dus ook u, kan er tot ondertekening worden overgegaan. Ergotherapie Nederland is verheugd dat we weer stappen voorwaarts kunnen zetten voor onze cliënten, uw verzekerden, op het gebied van kwaliteit van zorg, Juiste Zorg Op de Juiste Plek en alle andere onderwerpen die de afspraken betreffen.
Eén van de afspraken is dat we gezamenlijk een kostenonderzoek gaan laten doen. Ik heb richting Zorgverzekeraars Nederland mijn erkentelijkheid uitgesproken voor deze positieve stap uwerzijds. Eveneens hebben we afgesproken dat we voor de contractering 2020 al met elkaar kunnen overleggen als individuele zorgverzekeraar en beroepsvereniging over o.a. de tarieven.  Over dit laatste wil ik in deze brief, die u daadwerkelijk als noodkreet kunt zien, verder ingaan.

Lees hieronder de gehele brief:
Persoonlijke brief van Theo aan Raad van bestuur van zorgverzekeraars

Tags: , , , , , , , , , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑