Gepubliceerd op 02-06-19 | Categorie: Belangenbehartiging

Commissie aan het woord | Adviesraad Ouderen

De Adviesraad ouderen stelt zich voor: De Adviesraad Ouderen bestaat uit 12-15 leden, met ervaring en expertise vanuit het werkveld, onderzoek, onderwijs en de beroepsvereniging. Wij willen de rol van ergotherapeuten in de ouderenzorg,  werkzaam in instellingen en eerstelijnspraktijken, herkenbaar en beter zichtbaar maken.

De Adviesraad Ouderen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de leden van EN, n.a.v. inspirerende maatschappelijke en beroepsinhoudelijke ontwikkelingen gericht op:

  1. Professionalisering: het werken aan kwalitatief goede en doeltreffende ergotherapeutische zorg voor de kwetsbare ouderen met multipele problematiek. Zoals het signaleren van kansen en mogelijkheden in de veranderingen en ontwikkelingen in zorg en welzijn (ondernemen, community based werken en (zorg)technologie). En  het ontwikkelen van ergotherapeutische zorg- en dienstverlening aan en met ouderen, hun naasten (mantelzorgers en betrokkenen), organisaties en populaties om participatie te ondersteunen.
  2. Profilering; betere zichtbaarheid, de onderscheidende factor en de mogelijkheden van de ergotherapeut in de ouderenzorg.

Mocht je vragen hebben voor de Adviesraad Ouderen of willen weten wie er in De Adviesraad Ouderen zitting hebben kijk dan op de pagina van de adviesraad Ouderen.

 

 

Tags: , , , , , , , , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑