Gepubliceerd op 27-05-19 | Categorie: Belangenbehartiging

Interview Bijzonder Hoogleraar Ergotherapie Maud Graff

Prof. Dr. Maud Graff is sinds september 2018 Bijzonder Hoogleraar Ergotherapie. Naast het inhoudelijke wetenschappelijk werk dat zij doet staat ze ook regelmatig in de spotlights tijdens evenementen van Ergotherapie Nederland, zoals het jaarcongres, een Algemene Ledenvergadering, Adviesraden en REN bijeenkomsten. Maar ze doet, samen met een heel team, zowel voor als achter de schermen nog veel meer. Wij wilden hier wel wat meer over weten en hebben haar geïnterviewd. 

 1. Even beginnen bij het begin, wat is er allemaal voor nodig om hoogleraar te worden?
  Om hoogleraar te worden in het Radboudumc is het van belang dat je:
 • een aantoonbare wetenschappelijke onderzoekslijn hebt met hoge wetenschappelijke output, d.w.z. een groot aantal Internationale wetenschappelijke publicaties in hoogstaande tijdschriften, een heel aantal afgeronde promovendi, post-docs en masterprojecten, invited lectures op wetenschappelijke congressen, lid van wetenschappelijke raden en netwerken.(aan deze eisen voldeed ik en deze onderzoekslijn zal onder de leerstoel alleen maar meer uitbreiden)
 • aantoonbare capaciteit tot het werven van onderzoeksgelden hebt, dat wil zeggen de capaciteit hebt tot het structureel binnenhalen van onderzoeksgelden* (is de afgelopen 10 jaar gelukt om telkens te verwerven)
 • een aantoonbare maatschappelijke impact (societal Impact) hebt (d.w.z. editorschap van een tijdschrift, boeken en hoofdstukken in boeken hebt geschreven, lezingen en workshops op congressen nationaal en internationaal, lid van interdisciplinaire overleggen, artikelen in maatschappelijk relevante beleids- en cliëntentijdschriften (lekentijdschriften) of kranten, andere media, interviews in media, lid zijn van maatschappelijk relevante commissies, adviesraden, besturen en platforms/overleggen (ik neem op al deze gebieden deel, maar ga dit nog verder uitbreiden);
 • een International esteem hebt: internationale publicaties, internationaal masteronderwijs en internationale begeleiding van onderzoeksprojecten, lezingen op internationale congressen, lid zijn van internationale netwerken. (Op al deze terreinen ben ik actief);
 • aantoonbare leiderschapsvisie en -kwaliteiten hebt: laten zien dat je aan diverse projecten en onderzoekers leiding hebt kunnen geven op zowel master, PhD als post doc level. En hebt samengewerkt en deelgenomen aan besturen, voorzitterschappen in commissies, netwerken, etc zijn relevant hier. (, maar neemt nu in de rol van hoogleraar een veel grotere plek in mijn takenpakket, binnen en buiten de organisatie, in. Dat is een flinke waslijst aan eisen. Gelukkig werk je samen binnen verschillende teams en netwerken van onderzoekers.
 1. Kun je wat meer vertellen over het team waarmee je samenwerkt?

In Nijmegen zijn dat de onderzoekers van het Netwerk Ergotherapie Onderzoekers Nijmegen vanuit het Radboudumc, de HAN en de St Maartenskliniek. Daarnaast zijn er de promovendi, post-docs, master en bachelor studenten die ik begeleid binnen en buiten het Radboud, nationaal en internationaal en de onderzoekers, onderzoeksgroepen en docenten van de afdelingen waar ik werk: afdeling Revalidatie en IQ healthcare en Radboud Alzheimercentrum van het Radboudumc, het Donders Centre for Cognition and Behavior (waar de leerstoel en onderzoeksgroep onder valt), en de Division of Rehabilitation and Elderly van de Universiteit van Nottingham.Landelijk hoop ik dat ik straks ook een team heb van lectoren en onderzoekers van andere Hogescholen en Universiteiten heb die mede mijn team gaan vormen, zodat het ook een landelijke leerstoel wordt. Momenteel zijn er op een heel aantal projecten wel al landelijke en internationale samenwerkingen.

Voor ons als beroepsvereniging  en voor onze leden die zich niet dagelijks met de wetenschap bezighouden is er nog een prangende vraag. Namelijk wat de leerstoel op dagelijkse basis nu eigenlijk bijdraagt aan de profilering van het vak ergotherapie.

 1. Wat draagt het hoogleraarschap bij aan de profilering van het vak ergotherapie?

Profilering van de ergotherapie gebeurt op meerdere vlakken:

 • De leerstoel en onderzoeksgroep houdt zich natuurlijk bezig met het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op alle niveau”s van bachelor en master tot PhD, post-doc en senior onderzoeksniveau, het stimuleren en bevorderen van evidence based werken, wetenschappelijke onderbouwing van het vak en wetenschappelijke output op het gebied van de ergotherapie;
 • Ook op het gebied van het onderwijs zorgt de leerstoel en onderzoeksgroep samen met de docenten voor wetenschappelijk onderbouwde inhoudelijke en onderzoekmethodologische kennisinput en het begeleiden van master- en PhD onderzoek van studenten en docenten;
 • Heel belangrijk is tenslotte de maatschappelijke zichtbaarheid van het vak ergotherapie en de onderbouwing daarvan, erkenning en spin-off zoals in het contact met andere disciplines, verzekeraars, politici en maatschappelijk relevante organisaties;
  (Dit wil ik samen met de gehele onderzoeksgroep, het praktijk- en onderwijsveld vormgeven. Ikzelf zal daarin regelmatig een boegbeeld functie vervullen, maar zal daarbij het verlengstuk vormen/het stokje doorgeven aan onderzoekers, docenten en de ergotherapeuten uit de praktijk die specifieke expertise hebben op een bepaald gebied)
 1. Wat zijn jouw taken op internationaal niveau?

Ook internationaal zijn er diverse platforms en netwerken waar ik samen met mijn hele onderzoeksgroep aan deelneem en bijdraag. Het gaat dan om de volgende taken:

 • het publiceren van internationale artikelen en (hoofdstukken in) boeken, internationale editorschappen;
 • het uitdragen van kennis op internationale congressen en in internationale mastercourses;
 • het opzetten, begeleiden van, deelnemen aan en leiden van internationale onderzoeksprojecten;
 • deelnemen aan internationale denktanks en internationale wetenschappelijke en professionele netwerken en het opzetten van en deelnemen aan  internationale samenwerkingen.

Dankjewel Maud voor deze toelichting. Het is wel duidelijk dat je samen met de andere onderzoekers heel belangrijk werk verricht voor de verdere ontwikkeling van het beroep, zowel op het gebied van verdieping als verspreiding lopen er talloze projecten. Ga zo door en hou ons vooral op de hoogte!

*Defninities hoge wetenschappelijke output

 1. Minimaal 5 gepromoveerden afgerond hebt die je hebt begeleid als copromotor (in mijn geval, waren er 7 onder mij gepromoveerd en nu inmiddels 8), je post-docs en masters hebt aangestuurd (in mijn geval twee afgeronde post-doc projecten en vele afgeronde masterprojecten).Op deze onderzoekslijn je momenteel ook doorgaande lijn hebt van lopende promotieprojecten (momenteel 8 promotie en 3 post-doc projecten en 5 masterprojecten (lopend, nieuwe komen er weer aan).
 2. Per 5 jaar wetenschappelijke output qua publicaties:  minimaal één publicatie boven de impactfactor 8 en/of minimaal 2 publicaties in de bovenste 5 %  en minimaal 5 artikelen in het bovenste kwartiel (25%) van gerankte publicaties volgens de categorieën van cition index hebt.
 3. Lid bent van wetenschappelijke commissies en/of adviesraden en overleggen (ik zit in diverse)
 4. De nodige Invited lectures hebt op wetenschappelijke congressen (zeer veel, jaarlijks zo”n 5-10)
 5. Masteronderwijs op wetenschappelijk relevante onderwerpen nationaal en internationaal (diverse cursussen in diverse landen lopen er)
 6. Awards/prijzen wetenschappelijk hebt gewonnen (heb er 7 gewonnen en daarnaast een cum laude promotie en honorary associate professorschap in Nottingham).

*Definities capaciteit tot wervend vermogen:
Per 5 jaar minimaal 1 subsidie > 500.000 en  minimaal 3 tot 5  subsidies van 200.000/300.000 euro;

Tags: , , , , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑