Gepubliceerd op 11-07-19 | Categorie: Belangenbehartiging

Een jaar programma Langer Thuis

Het programma ‘Langer Thuis’ is in 2018 van start gegaan als één van de onderdelen van het Pact voor de Ouderenzorg. In het programma zijn naast het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 20 partijen nauw betrokken: VNG/NDSD, ZN, ActiZ, Aedes, LHV, InEen, KNGF, KNMP, PPN, V&VN, Sociaal Werk Nederland, Verenso, Mezzo, NOV, KBO-PCOB, ZorgthuisNL, Patiëntenfederatie, VNO-NCW en MKB-Nederland en BZK. Samen werken zij aan één verbindend doel: dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. In PPN verband neemt Ergotherapie Nederland actief deel aan dit project en we houden jullie graag op de hoogte van de voortgang.

Het programma brengt nieuwe verbinding aan tussen de verschillende domeinen die de kwaliteit van leven van ouderen stimuleren. Nieuwe maatregelen om de beweging naar een lokale, integrale en persoonsgerichte aanpak voor (kwetsbare) ouderen een stevige impuls te geven zijn ondergebracht in drie actielijnen. Naast de acties van deze actielijnen zijn er veel andere initiatieven in het land die raken aan het doel om ouderen te helpen zelfstandig te wonen.

Eén jaar programma Langer Thuis
Het eerste jaar van het programma Langer Thuis zit erop! In de voortgangsrapportage lees je hoe het programma Langer Thuis bijdraagt aan betere zorg dichtbij huis, betere mantelzorgondersteuning en nieuwe vormen van wonen en zorg. Zodat ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. In de infographic ‘Eén jaar programma Langer Thuis’ zijn alle resultaten in één oogopslag zichtbaar. In de Monitor Langer Thuis wordt de voortgang van het programma Langer Thuis gevolgd. De uitkomstindicatoren geven inzicht in de maatschappelijke doelen van het programma. Met de procesindicatoren wordt de voortgang van de verschillende acties van het programma gemonitord. In de Monitor zijn verhalen van ouderen en mantelzorgers van Mijnkwaliteitvanleven.nl opgenomen om de leefwereld van de ouderen zelf in beeld te brengen. Met de voortgangsrapportage Langer Thuis is ook het advies van de Raad van Ouderen meegestuurd over het voorbereiden op goed oud worden.

Lees de nieuwsbrief van het programma Langer Thuis voor meer informatie over de lopende zaken.
Op de website van het VWS vind je alle bovengenoemde documenten in een duidelijk overzicht.

Tags: , , , , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑