no image

Gepubliceerd op 23-10-18 | Categorie: Belangenbehartiging

Motie uitbreiding behandeluren per jaar, met algemene stemmen aangenomen!

Vera Bergkamp, D66-kamerlid,  diende een motie in over de maximum aantal behandeluren ergotherapie in het basispakket. De motie is met algemene stemmen aangenomen! 
Zij constateert dat ergotherapeuten ouderen kunnen helpen met het houden van de regie over hun eigen leven. Het beroep ergotherapie kan daarmee een grote rol spelen in het langer thuis wonen van ouderen. Uit deze motie: “ verzoekt de regering om, het Zorginstituut te vragen te beoordelen of het huidige maximaal aantal behandeluren nog aansluit op de huidige zorgvraag en de doelstelling om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, daarbij specifiek ook te kijken naar de rol die de ergotherapeut kan spelen in het kader van de juiste zorg op de juiste plaats en de substitutie-effecten die een ergotherapeut kan bewerkstelligen.“ Klik hier voor de volledige motie.

 



Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑