Gepubliceerd op 15-02-19 | Categorie: Belangenbehartiging

PPN aan tafel met minister Bruins (VWS)

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) heeft op woensdagmorgen 13 februari aan tafel gezeten met minister Bruno Bruins van VWS. Het centrale thema van deze kennismaking en  bespreking was het thema wat binnen alle inmiddels gesloten hoofdlijnenakkoorden centraal staat: Juiste zorg op de juiste plek. Momenteel wordt er nog invulling gegeven aan bestuurlijke afspraken voor de paramedische zorg waarin dit thema ook centraal zal staan. Zowel PPN als de minister zien het belang en de urgentie van goede afspraken waarmee we in vervolg op het vorige Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg met elkaar op constructieve wijze verder kunnen werken.

Met vertegenwoordiging vanuit iedere bij PPN aangesloten beroepsgroep, namens Ergotherapie Nederland was Theo van der Bom, tevens voorzitter van PPN, aanwezig en hebben we ook van de gelegenheid gebruik kunnen maken om ook de zorgen bij de beroepsgroepen specifiek onder de aandacht te brengen: zoals uitstroom uit de eerste lijn, onvoldoende vervullen van vacatures, beperkte aanspraken en tariefstelling. Bij de minister was gehoor voor het pleidooi van de PPN-partners dat binnen de nieuw te vormen afspraken voor paramedische zorg mogelijkheden tot verbetering van de arbeidsmarkt, vermindering van regeldruk en vorm geven aan “de juiste zorg op de juiste plek” geborgd moeten worden.

PPN is er van overtuigd dat voor het slagen van de beweging en het vormgeven van de “Juiste zorg op de juiste plek” de inzet van paramedici cruciaal is en is verheugd met de positieve en constructieve houding van de minister om de positie van de paramedische zorg lokaal, regionaal en landelijk te versterken om zorg voor de patiënt toegankelijk en dichtbij te houden. Op verzoek van de minister zal het overleg met PPN een vervolg krijgen.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑