no image

Gepubliceerd op 11-10-18 | Categorie: Belangenbehartiging

PREM Ergotherapie

Praktijkhouders moeten bij contracten met zorgverzekeraars aanvinken of ze gebruik maken van de Patient Reported Experience Measures (PREM). Bij PREMs gaat het om de ervaringen van de cliënt met het zorgproces. Over de PREM Ergotherapie komen bij Ergotherapie Nederland veel vragen binnen. Op dit moment is de PREM Ergotherapie nog niet vastgesteld. Het definitieve concept is verstuurd naar de begeleidingscommissie. Wij (inclusief alle PPN partijen, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie) zien de PREM als een leer- & verbeterinstrument en niet als een afrekeninstrument.

Dit is ook onderwerp van gesprek met de partijen van het Hoofdlijnen Akkoord Paramedische Zorg (HLA PZ). De partijen zijn VWS, ZN, KNGF, patiënten Federatie Nederland (PFN), Keurmerk fysiotherapie en de PPN partijen. Daarin is verder aangegeven dat:

  • Wij vinden dat een responspercentage onjuist is. De zorgverlener kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor de bereidwilligheid van de cliënt om wel/niet te antwoorden. Een uitzetpercentage daarentegen is juister.
  • Het respons/uitzetpercentage moet berekend worden over alle zorgverzekeraars en niet per zorgverzekeraar.
  • De PREM zo weinig mogelijk administratieve lasten voor de zorgverlener oplevert

De PFN vindt het in het kader van transparantie en keuzemogelijkheid voor de cliënt belangrijk dat er een PREM is/komt.

Wij verwachten dat de PREM-ergotherapie voor 1 januari is goedgekeurd en dat er dan mee gewerkt kan worden. Het overleg tussen de HLA PZ partijen gaat ondertussen door m.b.t. o.a. inzet en voorwaarden van de PREM.

Praktijkhouders kunnen aangeven dat ze de PREM Ergotherapie gaan gebruiken, omdat deze voor 1 januari 2018 (de ingangsdatum van de contracten) actief is.

Indien de PREM dus per 1 januari kan worden gebruikt is een contract met een erkend meetbureau noodzakelijk.

PREM en zorgverzekeraar Caresq: Indien bij zorgverzekeraar Caresq de vraag over de PREM met “nee” wordt beantwoord lijkt men niet verder te kunnen in de vragenlijst. EN heeft contact gehad met Caresq en het is niet de bedoeling dat er sprake is van “einde vragenlijst”. Caresq geeft aan dat u gewoon door kunt gaan met het contracteerproces. Caresq kijkt na of dit probleem opgelost kan worden. Verder geeft  Caresq aan dat, indien de PREM Ergotherapie operationeel wordt en u neemt deel aan het uitzetten van de vragenlijst, u bij Caresq een opslag op het tarief kunt krijgen. Waarvan akte!

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑