Gepubliceerd op 13-05-20 | Categorie: Belangenbehartiging

Regeling continuïteitsbijdrage ZN verder uitgewerkt

Op 12 mei op het eind van de dag ontvingen we van Zorgverzekeraars Nederland de lang verwachte nadere uitwerking voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage (CB).

Ergotherapeuten kunnen als gevolg van het gefaseerd openstellen de CB aanvragen vanaf 18 mei.
Het aanvragen van de CB verloopt via VECOZO. Indien je nog niet bent aangesloten bij VECOZO en wel een beroep wil doen op de CB dan adviseren we je zo snel mogelijk aan te melden bij VECOZO via https://www.vecozo.nl/diensten/aanmelden

Zorgverzekeraars Nederland heeft een uitgebreide Q&A op de website staan waar veel vragen worden beantwoord die wij in de afgelopen tijd namens jou aan ZN hebben gesteld. Zie daarvoor: https://www.zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage

Bericht 2 mei
Op 2 mei hebben de beroepsorganisaties van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een schrijven gehad over de continuïteitsbijdrage-regeling. Met dit bericht stellen we u nu alvast op de hoogte van de belangrijkste punten. Komende dagen werken we e.e.a. verder uit en er zullen vast de nodige vragen zijn. Deze verzamelen we als paramedische beroepsgroepen en zullen die collectief aan ZN aanbieden ter beantwoording. U kunt uw vragen via email sturen via en@ergotherapie.nl. Waar nodig en mogelijk zal Ergotherapie Nederland deze beantwoorden. Ze gaan ook mee in de vragenlijst naar ZN.

Brief Zorgverzekeraars Nederland

De hoofdpunten:

  • aanvragen van de bijdrage gaat gefaseerd plaats vinden vanaf 15 mei;
  • ZN komt nog met een nadere uitwerking over de regeling en het aanvraagproces;
  • de drempelwaarde is niet € 250 euro zoals aanvankelijk aangekondigd maar € 50 euro per concern (dat is dus met de labels inbegrepen). Bijvoorbeeld VGZ inclusief Unive, SZVK, Gewoon ZEKUR, Zorgzaam, Bewuzt, UMC Zorgverzekering, IZZ , ZA Gezond Samen, IZA Cura;
  • de berekening van de bijdrage is als volgt:

(Normomzet –  Gerealiseerde omzet) x % Continuïteitsbijdrage

Normomzet: de door Vektis bepaalde omzet basisverzekering en aanvullende verzekering per maand (op basis van passende referentieperiode)

Gerealiseerde omzet: de door zorgverzekeraars betaalde omzet op basis van declaraties % Continuïteitsbijdrage: het vastgestelde percentage continuïteitsbijdrage per sector op basis van expertise van Gupta. Voor Ergotherapie is het % vastgesteld op 84%

Voorbeeld: Normomzet is € 4000,- de gerealiseerde omzet is € 1000,- dan wordt de continuïteitsbijdrage: (4000 – 1000 =) 3000 x 84%  è € 2520,-

  • de continuïteitsbijdrage die in mei wordt betaald gaat over de maanden maart en april, in juni over de maand mei en in juli over de maand juni.
  • er komt een aangepaste vergoeding voor inhaalzorg. die betreft voor ergotherapie 46%. Dat is logisch omdat er anders dubbele betaling plaats vindt. Ook hier over zal nader bericht volgen.

Tags:Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑