Gepubliceerd op 14-12-17 | Categorie: Beroepskennis

Doe mee aan het NIVEL arbeidsmarktonderzoek!

Sinds 1996 heeft het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de gezondheidszorg) in opdracht van Ergotherapie Nederland met regelmaat gegevens verzameld over het aantal, de samenstelling en de geografische spreiding van in Nederland werkzame ergotherapeuten. Ergotherapie Nederland heeft besloten in 2017 een nieuwe peiling uit te zetten, mede om de resultaten ervan te kunnen gebruiken in haar eigen beleid en bij het onder de aandacht brengen van de rol van de ergotherapeut in de gezondheidszorg. Daartoe ontvangt u deze uitnodiging.

Waarom meedoen?
Door inzicht te geven in uw werksituatie en uw mening te geven over uiteenlopende actuele onderwerpen, wordt uw stem gehoord. De vragen gaan over uw werk als ergotherapeut, maar hebben ook betrekking op werk waarin u de achtergrond van de ergotherapie gebruikt/toepast/inbrengt. Dit kan zijn in het onderzoek, advisering of werk op het gebied van zorg en welzijn, arbo- en/of WMO (bijv. jobcoach, beweegcoach, trajectbegeleider of WMO-deskundige).

Online gegevensverzameling
In eerste instantie zijn de ergotherapeuten, waarvan de contactgegevens bij het NIVEL bekend waren persoonlijk per mail of brief aangeschreven. Heeft u zo’n persoonlijke uitnodiging met link en inlogcodes ontvangen, dan willen we u vragen om op die manier de vragenlijst in te vullen. In dat geval wordt de respons goed bijgehouden en wordt u niet onnodig voor een reminder benaderd. Mocht u nog niet benaderd zijn kunt u onderstaande link gebruiken:
www.nivel.nl/ergotherapie
Afhankelijk van uw situatie kost het invullen van de online vragenlijst vijf tot vijftien minuten.

Niet (meer) werkzaam?
Wij verzoeken u de vragenlijst ook in te vullen als u niet (meer) als ergotherapeut werkzaam bent. Het aantal vragen is in dat geval beperkt.

Privacy en vragen
De registratie is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast worden uw gegevens door een privacyreglement (www.nivel.nl/beroepenregistraties) beschermd. Heeft u hierover of over andere aspecten van het onderzoek vragen? Het NIVEL is van maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 16.30 bereikbaar op telefoonnummer (030) 27 29 744. U kunt ook een e-mail sturen: beroepenregistraties@nivel.nl

Wij hopen van harte op uw deelname!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Ergotherapie Nederland

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑