no image

Gepubliceerd op 22-03-18 | Categorie: Beroepskennis

Onderzoek naar ligondersteuningssystemen bij personen met ZEVMB

Aan Ergotherapie Nederland is gevraagd om deelname aan dit onderzoek naar ligondersteuningssystemen bij personen met ZEVMB (classificatie GMFCS IV of V) bekend te maken.
Heeft u ervaring met het inzetten van ligondersteuning bij deze doelgroep? Dan willen we u vragen mee te werken door onderstaande enquête in te vullen.

De link om door te gaan naar de vragenlijsthttps://nl.surveymonkey.com/r/onderzoekligortheses

_________________________________________________________________________

Geachte zorgprofessional, beste collega,

U bent nauw betrokken bij de zorg voor cliënten met een verstandelijke en zeer ernstige motorische beperking. Bij deze rolstoelgebonden cliënten worden ligondersteuningssytemen veel toegepast. Tot dusver is onduidelijk welk systeem wanneer en bij wie wordt ingezet en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen. Dat willen wij onderzoeken. Graag vragen wij uw medewerking.

Onze vraag is of u mee wilt werken aan dit onderzoek om een duidelijk beeld te verkrijgen van het gebruik van de ligondersteuningssystemen bij mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met een en zeer ernstige motorische beperking (ZEVMB) in Nederland. Met deze bevindingen kan een aanzet gemaakt worden tot het ontwikkelen van een protocol of werkwijze mbt de inzet en het gebruik van ligorthesen, hetgeen de kwaliteit van zorg voor deze mensen zal verbeteren.

De vragenlijst heeft betrekking op uw werkervaring met personen met ZEVMB (classificatie GMFCS IV of V). Het invullen hiervan neemt +/- 15 minuten in beslag. De gegevens uit de vragenlijst worden anoniem verwerkt.

Voordat u de vragenlijst start is het belangrijk om bepaalde gegevens bij de hand te hebben. Per zorginstelling/locatie is het invullen van 1 vragenlijst voldoende. Wellicht is het raadzaam de volgende gegevens in overleg met collega fysio- en/of ergotherapeuten te verzamelen.
– Hoeveel personen GMFCS niveau IV of V in combinatie met een verstandelijk beperking woonachtig zijn of ondersteund worden door de zorginstelling?
– Hoeveel van de hierboven genoemde personen gebruiken een lig- en/of zitortheses?
– Welke vorm van ligondersteuning wordt gebruikt?
– Bij hoeveel personen worden er houdingswisselingen toegepast?

Indien u mee wilt werken aan ons onderzoek vragen wij u op de link onderaan deze brief te klikken. U komt dan automatisch bij de webbased vragenlijst.

Indien u vragen en/ of opmerkingen heeft aan de hand van dit onderzoek vernemen wij dit graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met Yvonne Michies (06-22698785 of info@motive-adviesbureau.nl) of Greta van Dijk (06-52376859 of Greta.van-Dijk@sheerenloo.nl).

Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en medewerking,

Aaltje Buren en Dorien Dijkstra

Mede namens de samenwerkingspartners:
Drs. Yvonne Michies, Adviesbureau Motive
Mw. Greta van Dijk, Fysiotherapeute “s Heerenloo Bedum
Dr. Aly Waninge, lector Hanzehogeschool Groningen
Prof. Dr. Annette van der Putten, Rijksuniversiteit Groningen, Basiseenheid orthopedagogiek

De link om door te gaan naar de vragenlijsthttps://nl.surveymonkey.com/r/onderzoekligortheses

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑