Gepubliceerd op 12-04-20 | Categorie: Beroepskennis

De Subsidieoproep ‘Projectideeën beantwoorden kennisvragen Kennisagenda Ergotherapie’ is door ZonMw geplaatst!

Universiteiten, universitaire medische centra, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van ergotherapie kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het beantwoorden van de geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda Ergotherapie. Alleen projecten gericht op het beantwoorden van deze kennisvragen 1a (effectiviteit) en 1c (kosteneffectiviteit) komen in aanmerking voor subsidie. In de subsidieoproep staat welke doelgroepen en onderwerpen geprioriteerd zijn. Het onderzoek mag geen duplicaat zijn van reeds lopende onderzoeken.

Voor de subsidie wordt binnen een samenwerkingsverband (consortium) een onderzoekslijn opgezet.

Zie voor meer informatie.

NB ZonMw heeft besloten dat de deadline van alle openstaande subsidieoproepen wordt verlengd met 2 maanden. Zie ook dit nieuwsbericht. Dit geldt ook voor de oproepen rondom de kennisvragen. Dit heeft uiteraard ook invloed om het verdere verloop van deze ronde.

Succes met indienen!Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑