Gepubliceerd op 17-06-19 | Categorie: Beurzen

Call for abstracts Jaarcongres Ergotherapie 2020

Op vrijdag 20 maart 2020 vindt het volgende ‘Jaarcongres Ergotherapie’ van Ergotherapie Nederland plaats. Deze dag zijn er voor de parallelsessies 10 verschillende aandachtsgebieden, die gepresenteerd worden in 3 workshoprondes van elk 45 minuten.

Richtlijnen en procedure voor het indienen van een voorstel voor een workshop
Naast sprekers op uitnodiging is er dit jaar ook weer de mogelijkheid om een voorstel voor een workshop of presentatie voor de parallelsessies in te dienen.

Heeft u interesse om tijdens een parallelsessie een workshop of interactieve presentatie voor enthousiaste ergotherapeuten te geven? Lever dan uw voorstel uiterlijk 30 juni 2019* in bij Ergotherapie Nederland middels het hiervoor bestemde formulier.

*Voorstellen die ingeleverd worden na 30 juni 2019 worden niet meer in behandeling genomen.

U kunt een abstract indienen voor de volgende aandachtsgebieden:

 • Kinderergotherapie
 • Ouderenergotherapie
 • Hand-ergotherapie
 • Neurologie
 • Pijn-Vermoeidheid
 • GGZ/VG
 • (Zorg)Technologie
 • Onderzoek & Wetenschap
 • Nieuwe Werkvelden  (zoals advisering en wijkgericht werken)
 • Divers (dit kan gerelateerd zijn aan een onderwerp, werkwijze, doelgroep of werkveld zoals WMO, Welzijn of Arbeid)
 Werkwijze van indienen van een abstract:

 1. Invullen van het formulier (zie volgende pagina). Het is belangrijk het formulier zo compleet mogelijk in te vullen, zodat de inhoudelijke congrescommissie het abstract goed kan beoordelen.
 2. Het volledig ingevulde formulier kunt u sturen naar: congres@ergotherapie.nl
 3. Ingediende abstracts worden inhoudelijk beoordeeld door de congrescommissie
 4. Uiterlijk 20 september 2019 hoort u of uw abstract geselecteerd is voor een parallelsessie.

Richtlijn voor de workshop of presentatie
Een parallelsessie duurt 45 minuten. Daarvan adviseren wij voor een workshop 15 minuten te reserveren voor een eigen presentatie/inleiding, 25 minuten voor interactie en 5 minuten om af te ronden. Voor een presentatie adviseren wij maximaal 35 minuten voor de presentatie te reserveren en 10 minuten voor (tussentijds) vragen en discussie.

De congresdeelnemers gaven in vorige edities aan dat ze het waarderen om met name handvatten te krijgen voor de beroepspraktijk. Een wetenschappelijke achtergrond- of projectinformatie kan, maar zo beknopt mogelijk.
Een PowerPoint format wordt ter beschikking gesteld door Ergotherapie Nederland.
De zaal voor de workshop biedt plaats aan max. 65 personen. De stoelen staan in theateropstelling.
Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact op met de congrescommissie via congres@ergotherapie.nl

Studentencongres:
In november 2020 zal het studentencongres georganiseerd worden. Wilt u dezelfde workshop indienen bij het studentencongres, dan kunt u dit ook op het formulier aangeven.

Tags: , , , , , , , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑