Gepubliceerd op 06-02-20 | Categorie: Bijeenkomsten

Even voorstellen… Commissie Richtlijnen

De Commissie Richtlijnen inventariseert en beoordeelt landelijke richtlijnen, standaarden en protocollen die relevant zijn voor de ergotherapie en geeft op de website van Ergotherapie Nederland een actueel overzicht van deze documenten. De beoordeelde documenten zijn voor iedereen beschikbaar.

Ook brengt de commissie ergotherapie onder de aandacht bij de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen en signaleert het de noodzaak van actualisatie van ergotherapeutische richtlijnen.
Daarnaast kan de commissie informatie en advies geven over de aanpak van het ontwikkelen en implementeren van een richtlijn.

De Commissie Richtlijnen wordt gevormd door Therese van Gelder, Anja Gardenier, Kathleen Geysen, Gera Hakkesteegt, Veronique Schiffelers, Tara Stobbe, Ingrid Sturkenboom en Miranda Wissels.Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑