Gepubliceerd op 20-12-19 | Categorie: Beroepskennis

Studiedag ‘Met de COPM meer mogelijk!’

Het COPM-gesprek als krachtig coachingsmoment

De ErgoAcademie organiseert samen met de HvA, het Radboudumc en de Vraag Centraal op woensdag 12 februari 2020 de studiedag ‘Met de COPM meer mogelijk! Het COPM-gesprek als krachtig coachingsmoment’ voor ergotherapeuten.

De studiedag vindt plaats op woensdag 12 februari 2020, bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

De dag start met een aantal plenaire lezingen door bevlogen sprekers. Daarnaast zijn er twee workshoprondes, waarin het gebruik van de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) bij verschillende doelgroepen en in verschillende situaties aan bod komt. Op deze studiedag gaan we in op het gebruik van de COPM als meetinstrument en op het gebruik van de COPM-gesprek als krachtig coachingsmoment bij het oplossingsgericht werken.

Programma*
9:00 – 9:30            Inloop & Ontvangst deelnemers
9:30 – 10:00         Opening Studiedag
Door Dr. Margo Hartingsveldt (opleidingsmanager en lector Ergotherapie HvA) & Dr. Edith Cup (ergotherapeut en onderzoeker aan het Radboudumc)

10:00 -10.45         Plenaire lezing ‘Een nieuwe Nederlandse vertaling van de COPM’
 Door Dr. Gijs Verkerk (kinderergotherapeut en onderzoeker Amsterdam UMC, locatie AMC), Dr. Margo van Hartingsveldt (opleidingsmanager en lector Ergotherapie) & Dr. Isaline Eijssen (ergotherapeut en onderzoeker Amsterdam UMC, locatie VUmc), vertalers van de COPM
Wat brengt de Nederlandse vertaling van de 5e editie van de COPM ons? We gaan in op hoe deze vertaling aansluit bij de ontwikkeling van probleemgericht naar oplossingsgericht werken en laten nieuwe ontwikkelingen zien in het  gebruik van de COPM binnen het ergotherapieproces en bij het interprofessioneel werken. Daarnaast gaan we in op de groeiende vraag en het belang van het gebruik van de COPM als meetinstrument om naar de cliënt en instanties het resultaat en de effectiviteit van de ergotherapie-interventie te onderbouwen. We vertellen over de Nederlandse studies die gedaan zijn over het gebruik binnen de kinderergotherapie, wat o.a. geresulteerd heeft in een handleiding voor het gebruik van de COPM bij kinderen zelf.

10:45 – 11:00       Korte pauze
11:00 – 11:30       Plenaire lezing ‘De COPM als krachtig coachingsmoment’
Door Merel van Uden (ergotherapeut en docent/trainer bij De Vraag Centraal)

In deze presentatie kijken we naar het COPM-gesprek vanuit het perspectief van jouw cliënt. Hoe beleeft hij of zij het afnemen van de COPM (zoals het in de praktijk vaak genoemd wordt)?Vanuit principes van ‘Motivational interviewing’ en vanuit ‘Oplossingsgericht werken’ verkent Merel hoe je het COPM-interview (nog) meer van betekenis kan doen zijn in het proces van jouw cliënt. In de eerste workshop-ronde ga je dit verder uitwerken voor jouw praktijk.

11:30 – 12:15       Plenaire lezing ‘COPM, coaching and use of self’
Door Prof. Dr. Helene J. Polatajko (co-auteur van de COPM, (professor, department of Occupational Science and Occupational Therapy , University of Toronto, Canada)

The COPM is a very effective, reliable measure to capture our client’s issues and needs and to document change in the areas of occupational performance that are important to them.  However, ultimately, by its very design, the COPM is a tool that is dependent on the relationship the therapist establishes with the client.  In this lecture I will touch on the importance of the therapist-client alliance and its key features.  I will discuss the importance of the alliance for the COPM itself and for the interventions that follows!

12:15 – 13:15      Lunchpauze
13:15 – 14.30       Workshopronde 1

Workshops over het gebruik van de COPM als krachtig coachingsmoment bij verschillende doelgroepen.

In deze workshop verplaats je je in het perspectief van je cliënten. Je onderzoekt wat het COPM -gesprek zoals je dat tot nu toe voerde jouw cliënten oplevert en bekijkt of er mogelijkheden zijn die opbrengst voor jouw cliënten te verhogen. Daarbij gebruik je inspiratie uit de plenaire presentaties, de kennis en ervaring van de workshopleider en van de andere deelnemers aan de workshop. Je kunt een keuze maken uit de verschillende doelgroepen. 

  1. COPM & Kinderen, door Annelies de Hoop
  2. COPM & Ouderen, door Marjolein Thijssen
  3. COPM & Psychiatrie, door Gesa Doring
  4. COPM & NAH, workshop leider volgt
  5. COPM & volwassenen/handfunctie, door Merel van Uden & Lucelle van de Ven-Stevens

14:30 – 15:00      Pauze

15:00 – 16:15      Workshopronde 2
Workshops over de COPM in verschillende situaties.

  1. COPM & CO-OP: Does the COPM support Generalisation and Transfer of Occupational Performance? Door Dr. Helene Polatajko (co-author of the COPM) & Jolien van den Houten MHPE (eigenaar en trainer, Jolien.vandenhouten.OT)

The ultimate goal of all occupational therapy interventions is to optimize participation – to ensure that skills acquired in therapy  are used in everyday life. The CO-OP ApproachTM has an explicit focus on ‘Generalization (G)’, performing specific activities in a variety of contexts, and ‘Transfer (T)’ using skills learned in therapy to support learning additional skills necessary for everyday living, (Polatajko & Mandich 2004). This workshop will explore the role the COPM plays in supporting generalization and transfer in CO-OP, and beyond. Through this workshop participants will learn about the latest evidence and the effect of the COPM on ‘Generalisation & Transfer’.

2. Doelen stellen op basis van zingeving, door Suzan Doodeman MA (junior onderzoeker)

In een onderzoeksproject bij Reade en VUmc hebben we een tool ontwikkeld om samen met de patiënt ‘zinvolle’ revalidatiedoelen te stellen op basis van het zingevingskader van de persoon. De tool is ontwikkeld en uitgetest in een interdisciplinaire setting, op basis van eerder onderzoek vanuit de geestelijke verzorging. In deze workshop wordt de tool geïntroduceerd, en gaan we er meteen mee aan de slag. Hoe werkt het? Waar zit de overlap met de COPM en waar zou het aanvullend kunnen zijn?

3. Uit de 2e hand: de COPM bij sleutelfiguren uit de sociale omgeving van de cliënt, door Ank Eijkelkamp MSc (docent en onderzoeker bij de opleiding ergotherapie aan de Arteveldehogeschool in Gent (B)) & Drs. Elianne Eijffinger (hand-ergotherapeut en bewegingswetenschapper werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling revalidatie. Beiden zijn COPM trainers bij Pro-Education)

Als het COPM-gesprek in bepaalde situaties bij jouw cliënt niet mogelijk is, kan de COPM worden ingezet bij een sleutelfiguur (bijvoorbeeld partner, familielid, leraar, zorgverlener).  Deze persoon kan in de omgang met de cliënt ook zelf handelingsvragen hebben die je met de COPM kunt inventariseren en evalueren. In deze interactieve workshop verbeter je je gespreks- en coachingstechnieken voor een effectief COPM-gesprek vanuit deze twee perspectieven. De concrete tips kun je direct toepassen in je werk.  

  1. Ergotherapie aantoonbaar onderscheidend met de COPM als uitkomstmaat, door Dr. Edith Cup (ergotherapeut en onderzoeker Radboudumc) & Yvonne Veenhuizen MSc (ergotherapeut en junior onderzoeker Radboudumc)

Hoe nemen we de COPM in de dagelijkse praktijk af en wat zijn de overeenkomsten en verschillen met de nieuwe handleiding? Welke varianten zijn er in de praktijk en in wetenschappelijk onderzoek waarbij de COPM als uitkomstmaat wordt gebruikt? In deze workshop gaat het over de ‘mitsen en maren’, klinische en statistische verschillen in scores, en vooral over de mogelijkheden en sterke kanten van de COPM als uitkomstmaat voor de praktijk en voor de wetenschap. 

  1. Beter in beeld: Hoe de COPM en de Activity Card Sort (ACS-NL) elkaar versterken!, door Soemitro Poerbodipoero MSc (docent hoofd opleiding ergotherapie HvA) en Jacqueline Leenders MSc (junior onderzoeker Radboudumc)

De ACS-NL brengt aan de hand van fotokaarten samen met de cliënt het dagelijkse activiteitenpatroon in kaart. Ook kunnen prioriteiten en doelen gesteld worden voor de ergotherapeutische interventies. De afname van de COPM en de ACS kunnen elkaar wederzijds aanvullen en versterken. Hoe werkt dat in de praktijk? Kom aan de hand van actuele casuïstiek de meerwaarde ervaren van de combinatie van de ACS en de COPM in jouw ergotherapeutische praktijk.

16:15 – 16:30      Verplaatsen naar Hoorcollegezaal
16:30 – 17:00      Wrap up
Door Prof. Dr. Helene J. Polatajko, Dr. Margo van Hartingsveldt, en Dr. Edith Cup en Merel van Uden

17:00 – 17.45       Netwerkborrel 

Locatie & datum
De studiedag vindt plaats op woensdag 12 februari 2020 van 9:30 tot 17:45 (inloop 9:00-9:30, netwerkborrel 17:00-17:45) bij Hogeschool van Amsterdam, locatie Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51 te Amsterdam.

Doelgroep
Ergotherapeuten en andere geïnteresseerde professionals.

Kosten
Leden EN/VE                      €159,-
Niet-leden                            €199,-

Inclusief hand-outs & uitgebreide catering.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen nadien een bewijs van deelname van de ErgoAcademie.

Accreditatie
Accreditatie voor deze studiedag is aangevraagd. Verwachting is dat deze studiedag met 6 punten geaccrediteerd wordt door het Kwaliteitsregister Paramedici.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden
U kunt zich hieronder inschrijven voor de studiedag. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. De digitale factuur wordt nagestuurd.

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Workshops kiezen:

Workshopronde 1

Workshopronde 2

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑