Gepubliceerd op 01-12-15 | Categorie: Cao

Ledenraadpleging cao Gehandicaptenzorg

FBZ (namens EN) en de overige werknemersorganisaties hebben op 16 november jl. een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg met werkgeversverenigingen VGN en MEE Nederland. De cao gaat gelden voor 2016. In het onderhandelingsresultaat is onder meer een structurele salarisverhoging voor 2016 van 1,4% afgesproken, en ook een nieuwe Garantie- en Inkomensbeschermingsregeling ter vervanging van de huidige wachtgeldregeling. Daarnaast is afgesproken dat contracten voor bepaalde tijd worden omgezet in vaste banen als het werk structureel van aard is en dat nul-urencontracten alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn.

We verzoeken u ons uiterlijk 13 december uw mening door te geven. Wij leggen het met een  met een positief advies aan u voor.

Voor de tekst en uw reactie lees Onderhandelingsresultaat CAO Gehandicaptenzorg

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑