Gepubliceerd op 23-12-15 | Categorie: Cao

Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg

Na een intensief voortraject werd op 17 december jongstleden met alle cao-partijen een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Jeugdzorg bereikt. Hier is een intensief onderhandelingsproces aan vooraf gegaan. Er is tot de allerlaatste minuut stevig onderhandeld om zoveel mogelijk essentiële punten voor onze leden binnen te halen. Daarbij zijn de uiterste grenzen van de werkgever opgezocht. Zo hebben we bijvoorbeeld de overgangsbepaling onder punt 3 uiteindelijk nog kunnen afspreken. Met dit akkoord zijn de grenzen bereikt van wat mogelijk was.

Wij leggen dit akkoord met een positief advies aan u voor. Tot 4 januari kunt u reageren met instemming of afkeuring via: en@ergotherapie.nlGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑