Gepubliceerd op 27-05-15 | Categorie: Cao

Onderhandelingsresultaat Cao GGZ

Werknemersorganisatie FBZ (mede namens Ergotherapie Nederland) en andere bonden hebben met werkgeversorganisatie GGZ Nederland een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao GGZ (85.000 medewerkers in de sector!).

De belangrijkste resultaten zijn:
Looptijd
De nieuwe cao loopt van 1 juli 2015 tot 1 maart 2017.

Salaris
Er  is een loonsverhoging afgesproken van 1,75% in 2015 en nogmaals 1,25% in 2016. In 2015 en 2016 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met totaal 1% (waarvan een 0,5% een omzetting is van de levensloopbijdrage). Daarnaast ontvangen de medewerkers in de GGZ tweemaal een eenmalige uitkering, van een 0,5% en 0,3%.

Invoering activeringsregeling
Partijen zijn het er over eens dat werkzekerheid een groot goed is voor medewerkers in de GGZ. Zij hebben afgesproken te investeren in werkzekerheid en in een mobiliteitsaanpak waarbij van-werk-naar-werk het leidende principe is. De wachtgeldregeling wordt vervangen door een activeringsregeling. In deze activeringsregeling is de wachtgeldregeling aangepast aan de nieuwe Wet werk en zekerheid door een WW en een aanvulling op de WW van maximaal 38 maanden af te spreken. Daarnaast is rekening gehouden met de komst van de wettelijke transitievergoeding.

Flexibiliteit en werkzekerheid
Zekerheid over werk en inkomen wordt ook vergroot door het omzetten van tijdelijke naar vaste contracten. Tegelijkertijd zijn er afspraken gemaakt om vaste medewerkers flexibel in te zetten binnen instellingen om zo  de noodzakelijke wendbaarheid van de GGZ-organisaties te borgen.

Stagevergoeding
Afgesproken is dat alle stagiairs recht hebben op een stagevergoeding. De stagevergoeding is opgehoogd met de algemene loonaanpassingen.

Contributie
Over de contributie van de beroepsverenigingen (zoals Ergotherapie Nederland) en de vakbondscontributie is afgesproken dat deze onderdeel zijn van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Pensioenaftopping
Over de problematiek rondom pensioenaftopping, waardoor werknemers met een salaris van boven de 100K later te maken krijgen met een lager pensioen is afgesproken dat cao-partijen deze kwestie nader bespreken.

Lees HIER meer over het akkoord.

Tags: ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑