Gepubliceerd op 01-03-17 | Categorie: Cursussen

Cursus AMPS

Wat is AMPS?
De Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) is een gestandaardiseerd en gevalideerd observatie instrument waarmee de ergotherapeut het functioneren van een cliënt in alledaagse huishoudelijke en zelfzorg taken kan beoordelen. De kwaliteit van dit functioneren wordt beoordeeld op de fysieke inspanning die het kost om de taak te kunnen uitvoeren, of het handelen efficiënt en veilig gebeurd en of de persoon dit zelfstandig kan.
Doordat bij elke uitgevoerde taak de sterke en zwakke motorische en procesvaardigheden duidelijk worden, wordt inzichtelijk waarom een cliënt problemen heeft met alledaagse taken.
Motorische en procesvaardigheden zijn de observeerbare gedragingen die bij elke taak terugkomen en in die zin universeel genoemd kunnen worden. Motorische vaardigheden zijn te zien wanneer de persoon zichzelf beweegt en omgaat met voorwerpen. Procesvaardigheden zijn gedragingen die te zien zijn bij het organiseren van een taak zoals het in een logische volgorde uitvoeren, het weten welke gereedschappen en materialen nodig zijn en hoe deze te gebruiken en het effectief kunnen oplossen van een probleem dat men ondervindt.
De AMPS bevat 125 huishoudelijke en zelfzorg taken die gerangschikt zijn naar moeilijkheid en in diverse culturen gebruikt worden.

Bij wie kan de AMPS afgenomen worden?
De AMPS kan afgenomen worden bij personen waarbij men problemen vermoedt of constateert bij het uitvoeren van alledaagse taken. De AMPS is geschikt voor alle leeftijden vanaf ± 3 jaar, ongeacht de diagnose. De AMPS meet immers de gevolgen die een persoon ondervindt van zijn aandoening in het handelen van alledag. De AMPS kan ook worden afgenomen bij gezonde personen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

 Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑