Gepubliceerd op 17-06-19 | Categorie: Cursussen

Training “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” – PPN Academie | 18 november 2019

De PPN Academie organiseert in samenwerking met Wilde Kastanje op maandag 18 november 2019 de training “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” in Utrecht. Deze training is bedoeld voor oefentherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, huidtherapeuten en optometristen die in het kader van deskundigheidsbevordering deze training willen volgen.

De Wilde Kastanje verzorgt deze training rondom gespreksvoering bij zorgwekkende signalen en het handelen volgens de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze training over de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en professioneel handelen ondersteunt professionals bij hun taak in preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, waaronder ook (desgewenst) ouderenmishandeling.

De werkplaats opzet van Wilde Kastanje maakt het mogelijk met een casus te oefenen en eigen praktijkgerichte ontwikkelingsstappen te zetten in professioneel handelen en gespreksvoering.

Doel van de training “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”

  • Professionals zijn bekend met de verbeterde meldcode HG en KM en hebben geoefend hoe zij de meldcode kunnen toepassen.
  • Professionals hebben geleerd hoe zij de vragen uit het afwegingskader kunnen benutten bij het wegen en beslissen (stap 4 en 5 uit meldcode).
  • De professionals hebben geoefend in het onderscheid maken tussen feiten, hypotheses en hun eigen gevoel in gespreksvoering t.b.v. dossiervorming, overleg en gespreksvoering.
  • Professionals werken in de training vanuit een lerende grondhouding waarin zij met elkaar doelgericht overleggen en reflecteren op hun eigen handelen.
  • Professionals ervaren dat zij schakel zijn in een groter systeem van preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en weten zich van daaruit te profileren en van daaruit te handelen.
  • Professionals hebben weet van de IK, JIJ en WIJ Posities van Wilde Kastanje en hebben er in de gespreksvoering mee geoefend.

Meer weten en/ of aanmelden

 

Tags: , , , , , ,



Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑