Gepubliceerd op 03-03-17 | Categorie:

3e Studentencongres Ergotherapie 2018

Op woensdag 30 mei 2018 wordt het ‘3e Studentencongres Ergotherapie’ van Ergotherapie Nederland georganiseerd op de Erasmus University in Rotterdam (de EUR).

Het ‘3e Studentencongres Ergotherapie’ zal in het teken staan van ‘Divers & Vernieuwend’. De ErgoAcademie van Ergotherapie Nederland organiseert dit jaar het ‘3e Studentencongres Ergotherapie 2018’ in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam.

Tijdens het ‘3e Studentencongres Ergotherapie’ zullen er 3 plenaire lezingen zijn en 3 workshoprondes, waarbij gekozen kan worden uit 9 verschillende workshops. Bij aanmelding via het aanmeldformulier kun je per workshopronde 1 workshop kiezen die je graag zou willen volgen.

LET OP: Wacht niet te lang met aanmelden, zodat je nog de workshop van jouw keuze kunt volgen!

Key note sprekers

Lezing ‘Meer impact van je houdingsanalyse’

door Frank Kerkhof (ergotherapeut, praktijkeigenaar).

Je wilt de houding van je cliënt steunen of verbeteren. Maar waarop baseer je je advies voor een therapie, hulpmiddel of een voorziening? Wat is realistisch? En hoe maak je aannemelijk dat je aanpak ‘werkt’?  Veel ergotherapeuten en paramedici lopen tegen deze vragen aan. Dat vraagt om een gedegen aanpak.

Lezing ‘Ergotherapie een stap voorwaarts; Nieuwe markten of  “oude waarden” opnieuw in de praktijk gebracht….?’

door Chris Kuipers (lector participatie bij Kenniscentrum Zorginnovatie van HR & lector Transformaties in de Zorg aan HL. Directeur Zorg en Onderwijs bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs)

Ergotherapeuten worden in de zorg in toenemende mate verplicht te werken met een veelvoud aan richtlijnen, en voelen de noodzaak om methodisch en transparant te werken. Bea van Bodegom beschrijft in haar promotieonderzoek (2017) dat steeds vaker in gesprekken met ergotherapeuten naar voren komt dat deze ergotherapeuten worden uitgedaagd meer ondernemend te zijn, meer aandacht te hebben voor de economische kant van hun werk, met andere woorden efficiënt en effectief te werken.

Het van waarde, van betekenis zijn voor de cliënt is geen simpele opgave in de huidige weerbarstige samenleving. De samenwerking tussen cliënt en ergotherapeut, om doelstellingen van de cliënt te realiseren, wordt gezien als essentie van het beroep en juist in die samenwerking ligt het gevaar voor ontwaarding van die samenwerking. Wordt de samenwerking teveel gestuurd door methodische richtlijnen kan de benadering algemeen disciplinerend worden (Kuiper, 2007), ‘overlijdt’ de therapeutische relatie (Letiche, 2005) en verdwijnt de ziel uit de interventie (Freidson, 2001) en daarmee naar alle waarschijnlijkheid ook de effectiviteit (Kuiper & Oostendorp, 2007, p.22).

Hoe ga je om met waarde gerichtheid in een tijd van marktwerking in de zorg.

Lezing ‘Ergotherapie, het geheugen en effectief leren’

door Peter Verkoeijen (Lector Brein en Leren, Avans)

Door het deels wegvallen van de basisbeurs wordt het voor studenten steeds belangrijker om zo snel mogelijk studiesucces te boeken. Een verkeerde studiemethode leidt gemakkelijk tot studievertraging en dat weer tot hogere studiekosten.  Het snel boeken van studiesucces krijgt dus steeds meer gewicht. Succesvol studeren bepaal je voor een belangrijk deel door de manier waarop je zelfstandig studeert. ​In deze plenaire sessie gaat Avans lector en Universitair Hoofddocent Peter Verkoeijen in op de werking van het geheugen en wat dat betekent voor hoe je het beste kunt studeren Hij zal vervolgens stilstaan bij verschillende leerstrategieën waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond. Aan het einde van de sessie word je vervolgens hopelijk duidelijk dat:

“….effective learning can be fun, it can be rewarding, and it can save time, but it is seldom easy.”

[Bjork, Dunlosky en Kornell]

 Workshops

Voor de workshop kun je iedere workshopronde kiezen uit een van de aangeboden workshops. Je geeft je workshopkeuze aan bij aanmelding op het aanmeldformulier.

 Workshopronde 1 

 1. Workshop ‘de Paperclips van de zorg’, door het Huis van Morgen.

‘Paperclips van de zorg’. Dit zijn simpele, eenvoudige hulpmiddelen die mensen ondersteunen op het gebied van preventie, zelfredzaamheid, zelfzorg en behoud van eigen regie.

Het Huis van Morgen verzamelt dit soort eenvoudige, soms innovatieve  en veelal onbekende hulpmiddelen. Onze missie is om zoveel mogelijk mensen hiermee kennis te laten maken.

Ook ergotherapeuten zullen steeds vaker te maken krijgen met hulpmiddelen, al dan niet met een stekker of wifi.

In deze bijeenkomst krijg je uitleg over het verouderingsproces vanuit de gerontologie, maak je kennis met een aantal hulpmiddelen en ga je ermee aan de slag. Ook kun je samen oefenen met ‘hoe motiveer ik mijn (oudere) cliënt om een hulpmiddel in zijn/haar leven toe te laten?’

 1. Workshop ‘Mogelijkheden van de ergotherapeut in het basisonderwijs – Partnering for change (P4C): Een innovatief voorbeeld!’, door Sarah Meuser (docent opleiding ergotherapie bij Hogeschool Zuyd)

In Nederland nemen rond de 1.5 miljoen kinderen tussen 4 en 12 jaar aan het primair onderwijs deel. Vanaf de invoering van de wet Passend Onderwijs in augustus 2014 is het aantal kinderen dat extra ondersteuning nodig heeft in het basisonderwijs sterk toegenomen. Deze kinderen ervaren beperkingen in schoolse participatie en hieraan gerelateerde schoolse taken, zoals schrijven, taal, rekenen, meespelen, zelfstandig aankleden, knippen, gymmen, etc.  Zij kunnen moeilijker meedoen aan schoolse taken vanwege hun motorische onhandigheid, vaak gekoppeld aan gedragsproblematiek.

Dit vraagt om veranderingen in de huidige manier van ondersteuning van deze kinderen en biedt enorme kansen voor de ergotherapeut in de toekomst.

Tijdens deze workshop worden toekomstige kansen, mogelijkheden maar ook bedreigingen om als ergotherapeut in de schoolcontext met leerkrachten samen te werken op een interactieve manier besproken. Een vraag die hierbij centraal staat is „Welke acties zou een ergotherapeut in deze samenwerking kunnen nemen om de participatie van kinderen op school te bevorderen?“.

Aanvullend wordt een effectieve school-gebaseerde interventie uit Canada (Partnering for change) gepresenteerd die gebaseerd is op de principes van samenwerking tussen leerkrachten, ergotherapeuten en ouders  in de schoolcontext.

 1. Workshop ‘Wmo; werken in een grotere gemeente’, door Monique de Rijk (ergotherapeut/Wmo-consulent) & Bianca ten Rouwelaar (ergotherapeut/Wmo-consulent).

De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in de afgelopen jaren flink veranderd. Als ergotherapeut werk je vaak samen met de gemeente voor bepaalde aanpassingen, maar wat kan jij als ergotherapeut betekenen binnen de gemeente? Deze workshop neemt je mee in het werken bij de gemeente als indicatieadviseur. Wat zijn de werkzaamheden als een indicatieadviseur? Hoe ziet een werkdag eruit? En: Wat houdt De Kanteling in en hoe werk je daarnaar als indicatieadviseur?

Wij zijn Monique de Rijk en Bianca ten Rouwelaar en werkzaam als indicatieadviseurs bij gemeente Amstelveen, Aalsmeer en Kudelstaart. Het betreft twee gemeenten met twee verschillende besturen en dus ook regels.

Wist je dat een groot deel van Amsterdam voorheen als Ouder Amstel bij Amstelveen hoorde en dat nu het team Wmo in Amstelveen en in Aalsmeer en Kudelstaart werkt, maar de twee besturen nog wel andere regels hanteren? Hoe ga je daarmee om als indicatieadviseur en wat kan je hierbij voor inwoners betekenen? Dit en meer leer je tijdens onze workshop over: Werken bij een grotere gemeente.

 1. Workshop ‘Taakanalyse (PRPP)’, door Jochen Bilderbeek (ergotherapeut/docent) en Remco Klopper (ergotherapeut/docent).

Als ergotherapeut doe je veel observaties. Het is soms moeilijk om te bepalen waar je nu precies allemaal op let, wanneer je iets goed of niet goed vindt gaan en hoe je dit dan omschrijft.

De procedurele taakanalyse zoals deze gebruikt wordt in het PRPP-Assessment biedt daarvoor handvatten. In deze workshop leer je de basisprincipes van deze taakanalyse.

 1. Workshop ‘De problematiek van slechtzienden’, door Han de Waard

Momenteel heeft 1,2% van de Europese bevolking problemen met zien. Er is dan sprake van een “defect”. Correctie met behulp van de bril is niet meer mogelijk. M.n. ouderen worden geconfronteerd met netvliesproblemen. Denk hierbij aan Macula Degeneratie, hetgeen steeds vaker voorkomt. De uitdaging is een passende compensatie te bieden aan deze doelgroep. Dit is niet altijd gemakkelijk, omdat de restvisus van elke slechtziende verschillend is.

Verlichting en vergroting spelen een belangrijke rol. Hiervoor zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar, waarvan sommige via de basisverzekering vergoed worden. Ook is het mogelijk de slechtzienden handigheidjes te leren, alsmede diverse tips in b.v. het huishouden.

Ergotherapeuten krijgen in het werkveld steeds vaker te maken met mensen met visuele beperkingen. Bartimeus is een non profitorganisatie, die zich bezig houdt met onderzoek, training, testen van deze doelgroep. Low Vision Totaal is een bedrijf met optometristen die op zoek gaat naar “visuele oplossingen”, m.n. naar hulpmiddelen op maat. slechtziend.nl is een hulpmiddelenorganisatie, die ADL hulpmiddelen en geavanceerde apparatuur levert in Nederland en België. De achtergrond van laatstgenoemde organisatie is de revalidatie van blinde en slechtziende volwassenen. Gezamenlijk geven deze 3 organisaties deze workshop “de problematiek van slechtzienden”.

 1. Workshop ‘Do you focus on social participation? Bevorderen van sociale participatie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers’, door Lobke Havens (docent opleiding ergotherapie bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen).

Het primaire doel van ergotherapie is om het handelen van alledag mogelijk te maken ter bevordering van gezondheid en welbevinden. Sociale participatie is een belangrijk aspect hiervan. Ergotherapeuten zijn onzeker en zij ervaren een gebrek aan ervaring om in de ergotherapie aandacht te hebben voor het bevorderen van de sociale participatie. Ergotherapeuten in opleiding aan de HAN hebben in opdracht van het Radboud UMC – IQ Healthcare (Maud Graff) onderzocht welke ondersteuning ergotherapeuten nodig hebben om aandacht te hebben voor sociale participatie.

In deze workshop willen we jullie bewust maken van het belang van sociale participatie, het begrip met jullie verkennen en jullie handvatten geven om sociale participatie te bevorderen, zodat jullie ergotherapeuten van de toekomst worden!

 1. Workshop ‘De relatie tussen je lichaamshouding en je levenshouding’, door Jos Dolstra (eigenaar/ontwikkelaar/docent BML en danstherapeut).

De manier waarop we ons tonen, bewegen en contact durven toe te laten kan niet los worden gezien van de manier waarop we door het leven zijn gevormd. Emoties die we onvoldoende hebben kunnen uiten slaan zich op in het lichaam zelf en vormen daar blokkades en spierspanningspatronen. Onze psychische verdedigingshouding wordt weerspiegeld in het harnas van ons lichaam. Met praten alleen is het soms moeilijk om te geraken bij de diep weggedrukte pijn. Niet omdat de cliënt ongewillig is, maar meer uit onvermogen. De mens kent een psychisch immuun systeem dat ons wil beschermen tegen het opnieuw beleven van pijnlijke stimuli.

Body & Mind Language maakt gebruik van de informatie die in gesproken taal ligt opgeslagen en kent non verbale interventies. deze combinatie maakt dat vanuit twee verschillende “ingangen” informatie wordt verkregen. (taal en lichaamshouding/beweging) BML werd ontwikkeld door Jos Dolstra en is inmiddels een geaccrediteerde methode voor coaching en training. (HBO niveau.) Jos zal tijdens de workshop een korte theoretische uitleg geven en enkele interventies laten ervaren.

Naast hoofdtrainster bij de opleiding is zij tevens auteur van de boeken: BML relatie tussen lichaamshouding en levenshouding en Coachen met BML.

www.bmli.nl

 1. Workshop ‘Internationalisering: Interessant en leerzaam!’, door Stephanie Saenger (president COTEC, ergotherapeut en lid Commissie Internationale Betrekking)

In deze interactieve workshop krijg je informatie over welke internationale ergotherapie organisaties er zijn, wat deze internationale organisaties doen en wat je daar als ergotherapeut aan kunt hebben. Tevens bespreken we waarom het zo leuk, interessant en nuttig is om ook internationaal met het vak ‘Ergotherapie’ bezig te zijn. Voor de deelnemer met de meeste kennis van zaken is er een prijs te winnen tijdens deze workshop!

 1. Workshop ‘Ergotherapie & Letselschade’, door Linda Renders (ergotherapeut, directeur Trivium)

Het werken als ergotherapeut binnen de letselschade is een vak apart. De adviseursrol moet je op het lijf geschreven zijn. En daarnaast heeft de letselschadebranche zijn eigen spelregels, gedragscodes en spanningsvelden. Wat is hierin je toegevoegde waarde als ergotherapeut? Welke kennis en vaardigheden zijn hiervoor nodig als ergotherapeut? En kun je ‘morgen’ beginnen met werken binnen deze branche of is daar een aparte opleiding voor nodig?

Workshopronde 2 

 1. Workshop ‘Interprofessioneel werken en de rol van de ergotherapeut’, door Marjolein Thijssen MScOT (docent opleiding ergotherapie Hogeschool Arnhem en Nijmegen) & Anoeska Nas MHCSW (docent opleiding ergotherapie Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

In deze workshop delen we het belang van samenwerken voor de cliënt en de ergotherapeut. Samenwerken is belangrijk voor de kwaliteit van zorg en de doorontwikkeling en positionering van ons beroep. Vanuit ons masteronderzoek naar samenwerkingen waar ergotherapeuten bij betrokken waren, delen we de succesfactoren die de ergotherapeut kan toepassen in de samenwerking.

 1. Workshop ‘Ergotherapie bij dementie binnen de WLZ’, door Anke Korf (ergotherapeut bij Careyn) & Linda van Holst (ergotherapeut bij Careyn)

We nemen jullie in deze interactieve workshop mee in de wereld van de dementerende cliënt die niet langer thuis kan blijven wonen. We willen graag met jullie in gesprek over onderstaande onderwerpen.

Wat kunnen wij als ergotherapeut voor deze mensen en hun mantelzorgers betekenen? Het belang van observeren en analyseren van gedrag. Wat is onbegrepen gedrag? Welk effect heeft onbegrepen gedrag op het handelen? Wat is je rol binnen het multidisciplinair team?

Kortom, een doelgroep met een stoffig imago waar je als vooruitstrevend ergotherapeut veel kunt betekenen.

 1. Workshop ‘Starten van een eigen Ergotherapiepraktijk’, door Klaas Doppen (ergotherapeut/praktijkeigenaar van Doen & Doen LAB en docent opleiding ergotherapie bij Hogeschool van Amsterdam).

Als student word je regelmatig geconfronteerd met de vraag: “Wat doe ik eigenlijk na mijn opleiding?” Tijdens de opleiding en vooral in de stages word je gevormd als toekomstig ergotherapeut en krijgen je ideeën meer kaders. Kies ik voor een baan in de revalidatie? Of lijkt mij een rol bij de gemeente waardevol? Of start ik een eigen praktijk? Het huidige en toekomstige klimaat lijkt hiervoor ideaal. Maar wat is hiervoor nodig? En kan ik dit wel? Tijdens de workshop gaan we hier verder op in. We bekijken de kansen, mogelijkheden, maar ook de bedreigingen. Welke (ondernemers)vaardigheden spelen een rol en hoe positioneer ik me in de groeiende markt? Ondernemende ergotherapeut?

 1. Workshop ‘Sensorische integratie en Ergotherapie’, door ERGOS van Hogeschool Rotterdam (DEZE WORKSHOP IS HELAAS VOL)

Tijdens de workshop ‘Sensorische integratie en Ergotherapie’ zal besproken worden wat we verstaan onder sensorische integratie bij volwassenen en hoe je problemen hierin herkent bij volwassenen. Daar vertellen we wat het ASITT-protocol is en waar dit uit bestaat. M.a.w. wat kunnen wij als ergotherapeut betekenen voor volwassenen met overprikkelingsklachten bij de verschillende diagnosegroepen zoals; mensen met WAD, NAH, overige diagnoses zoals ASS.

 1. Workshop ‘Contractvrij werken als ergotherapeut in de eerste lijn’ door Kristen de Zwart, ergotherapeut, orthopedagoog en praktijkeigenaar Kinderpraktijk op Stap)

Inhoud volgt nog

 1. Workshop ‘AMPS (Assessment of Motor and Process Skills); Het meetinstrument om je ergotherapeutische blik objectief te maken!’, door Milou Dupuits (ergotherapeut Revalidatiecentrum Adelante en AMPS docent)

Op zoek naar een meetinstrument om je ergotherapeutische blik objectief te maken? Wil je je stem laten horen binnen je multidisciplinaire team, of juist een sterke positie verwerven met de eerstelijnspraktijk? Het Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) kan je hierbij helpen.

In deze workshop krijgen je een voorproefje van hoe de AMPS je kan ondersteunen in de diagnostiek, behandeling en evaluatie van jouw cliënten. Aan de hand van casuïstiek ervaar je zelf hoe dit jouw praktijk kan verrijken.

 1. Workshop ‘Gezamenlijke besluitvorming over doelen en actieplannen binnen het ergotherapeutisch methodisch werken’ , door Stephanie Lenzen (docent opleiding ergotherapie bij Hogeschool Zuyd).

Het doel van deze workshop is dat deelnemers kennis maken met de kernelementen van gezamenlijke besluitvorming (over doelen en actieplannen) en deze toepassen bij het maken van een keuze rondom de behandeling van een (CVA)-cliënt.

In deze workshop wordt duidelijk wat het verschil is tussen doelbepaling en gezamenlijke besluitvorming en hoe dit past binnen het ergotherapeutisch methodisch werken. Aan de hand van een casus wordt de “Handreiking Gezamenlijke besluitvorming over doelen en actieplanen” toegepast. Deelnemers gaan actief aan de slag om de handreiking toe te passen en maken kennis met een keuzehulp voor cliënten.

 1. Workshop ‘Sensor monitoring en Ergotherapie; het gebruik van sensordata in de ergotherapeutische behandeling’, door Robbert Kruijne (docent opleiding ergotherapie bij Hogeschool van Amsterdam)

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar sensoren (beweging, activiteit etc. etc.) en het monitoren van activiteiten patronen bij cliënten. In deze workshop gaan we in op de toepassingsmogelijkheden van deze informatie en hoe je als ergotherapeut deze informatie kan gebruiken bij het vormgeven van de interventie.

 1. Workshop ‘Wensen over wonen bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen’, door Chris van der Molen (docent opleiding ergotherapie bij Hogeschool van Amsterdam) 

Gemeentes in Nederland staan voor grote uitdagingen in het aanbieden van ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychiatrische problematiek nu het aantal bedden in de GGZ afneemt. Hierdoor zijn er meer mensen met ernstige psychiatrische problemen die begeleid- dan wel zelfstandig wonen in de wijk. In deze interactieve workshop verkennen we de wensen en behoeften rondom wonen van deze doelgroep, krijg je een voorbeeld van een wooninitiatief in Amsterdam en bespreken we uiteraard de inzet van ergotherapie. Deze workshop is niet alleen bedoeld voor studenten die interesse hebben in GGZ, maar juist ook voor hen die zich willen richten op het werken in wijk teams of een eerstelijnspraktijk.

Workshopronde 3 

 1. Workshop ‘Woningaanpassingen, het bouwkundige deel’ ,door Arie van der Wijst (docent opleiding ergotherapie bij Hogeschool Rotterdam).

Wanneer je als ergotherapeut cliënten adviseert bij aanpassingen van- en in hun woning zal je in eerste instantie gericht zijn op functionaliteit van de aan te brengen aanpassing. Niet onbelangrijk is dit proces is zicht te hebben op de bouwtechnische consequenties, o.a. om een goede inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid en betaalbaarheid van het advies. In deze workshop kijk je mee met de blik van een aannemer die jouw advies zal gaan uitvoeren.

 1. Workshop ‘Vermoeidheid, energie en lifebalance’, door Jacqueline Leenders (ergotherapeut Revalidatiecentrum Hoogstraat, hoofdredacteur Ergotherapie Nederland en onderzoeker Radboudumc)

Vermoeidheid is een veel gemelde klacht bij clienten met verschillende chronische aandoeningen. Ergotherapeuten ondersteunen deze cliënten in het vinden van een nieuwe balans in activiteiten en het leren omgaan met de beperkte energie. Bij Radboudumc loopt er sinds 2017 een onderzoek naar vermoeidheid, energie en lifebalance bij mensen met neuromusculaire aandoeningen. Deze Lifebalance Studie (LiBaS) richt zich enerzijds op het meten van lifebalance en gaat in het najaar van 2018 van start met een interventie studie naar het ergotherapeutische behandelprogramma: Omgaan met Vermoeidheid. In deze workshop kijken we naar het concept van lifebalance en maakt de deelnemer kennis met instrumenten die lifebalance meten.

 1. Workshop Ergotherapie in de forensische psychiatrie. Wat is ons specialisme?, door Carolina de Wit (ergotherapeut en lid Commissie GGZ).

De laatste jaren is het voor een aantal ergotherapeuten steeds duidelijker geworden dat er meer aandacht moet komen voor de rol van de ergotherapeut in de GGZ.  Dit is dan ook een speerpunt geworden van de Commissie GGZ Ergotherapie Nederland voor dit jaar. Graag wil ik hierbij aansluiten door mijn uitgebreide ervaring te delen, die ik m.n. in Engeland, in de forensische psychiatrie heb opgedaan.  Graag zou ik zien dat er in de komende jaren  meer ergotherapeuten voor de forensische psychiatrie kiezen. Waar beter te beginnen dan bij de studenten zelf.

In de workshop wil ik de studenten inzicht geven in de grote bijdrage die wij als ergotherapeuten kunnen leveren op het gebied van risico bepalen. Hoe kan een cliënt zo zelfstandig mogelijk functioneren in het dagelijks leven en in de maatschappij;  waarbij het risico voor de omgeving en de cliënt zelf zo klein mogelijk is. Hiervoor zal ik studenten gebruik  laten maken van verschillende op onderzoek gebaseerde lijsten. Aan deze lijsten ligt het  MOHO van Kielhofner ten grondslag.  Hierna zou ik dan graag een korte discussie op gang willen brengen over de waarde van ergotherapie in de forensische psychiatrie.

 1. Workshop ‘De re-integratie coach in de praktijk’, door Joyce van de Nes (ergotherapeut, re-integratiecoach/jobcoach VolZin)

Veel ergotherapeuten zijn werkzaam als re-integratiecoach en/of jobcoach binnen het werkveld arbeid. Als jij als student interesse hebt in het werken als re-integratie coach en/of jobcoach, dan is de workshop ‘De re-integratie coach in de praktijk’ zeker interessant voor je. Tijdens deze workshop laat Joyce van de Nes je de mogelijkheden van een ergotherapeut werkzaam bij een reïntegratiebedrijf zien. Aan de hand van casuïstiek ga je o.a. een eigen taakanalyse maken waarmee je een plan van aanpak voor begeleiding kunt opstellen. Joyce van de Nes, re-integratie coach/ergotherapeut bij Bureau Volzin, komt met voorbeelden uit haar dagelijkse praktijk.

   5. Workshop ‘Oplossingsgericht coachen? Stap voor stap vooruitgang boeken Progressie bereiken vanuit de kracht van je cliënt’, door Merel van Uden (ergotherapeut,
docent en eigenaar van De Vraag Centraal). 

In deze workshop maak je aan de hand van een casus kennis met Oplossingsgericht coachen*. De oplossingsgerichte benadering is in de ergotherapie onder meer toepasbaar is bij cliënten met chronische aandoeningen (pijn, vermoeidheid, COPD, depressie) en bij het begeleiden van naasten met mensen met bijvoorbeeld NAH.

Je gaat tijdens de workshop aan de slag met een opmerkelijk eenvoudige techniek om samen met je cliënt inzichtelijk te maken a) Wat wil hij bereiken? b) Wat heeft hij al bereikt? en c) Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen. Belangrijk hierbij is de vraag wat de cliënt helpt: Wat zijn zijn/haar sterke kanten, belangrijke waarden en over welke  hulpbronnen beschikt hij? Hoe kan hij die sterke kanten benutten om een stapje vooruitgang te boeken?

De workshop wordt gegeven door Merel van Uden. Zij is ergotherapeut en trainer bij (en oprichter van) De Vraag Centraal. Zij stelt zich tot doel professionals werkzaam in de langdurige zorg te inspireren  tot nóg meer regie voor cliënt en diens naasten.

* De benadering staat in de literatuur bekend als Brief Solution Focused Therapy en is door Movisie in 2-017 opgenomen in de databank van bewezen effectieve interventies.

 1. Workshop ‘Profileren als ondernemende ergotherapeut’, door Carlijn Scheijmans (docent opleiding ergotherapie bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en Kirsten Braamhaar (docent opleiding ergotherapie bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

Het duurt nog even… Maar straks heb je na vier jaar hard werken (eindelijk) een diploma als
ergotherapeut! Maar hoe dan verder? In het werkveld solliciteren met collega’s die allemaal net een diploma hebben? Hoe kun jij jezelf onderscheiden? Wat zijn jouw talenten en kwaliteiten en maakt jouw een unieke ergotherapeut? In deze workshop ga je aan de slag met verschillende vaardigheden om je te profileren als ondernemende ergotherapeut.

De opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is de eerste zorgopleiding van Nederland met het bijzonder kenmerken ondernemen. De workshop zal worden
verzorgd door twee ergotherapeuten en beide docent bij de opleiding Ergotherapie aan de HAN,

 1. Workshop ‘Ergotherapie en het herkennen van zitproblemen: 1+1=2, of soms toch niet?’, door Ineke Janssen (ergotherapeut, de Nederlandse Vereniging van Zitspecialisten) & Steef Kruit (Nederlandse Vereniging van Zitspecialisten)

Veel medische problemen kunnen een oorzakelijk verband  hebben met (verkeerd) zitten. De vraag is hoe herken je deze? Waar moet je alert op zijn?

‘Noodgedwongen veelzitters’ zijn erg gebaat bij een goed, ergotherapeutisch verantwoord advies wanneer het gaat over hun (comfort)meubilair. Zitproblematiek is een boeiend onderwerp voor iedere zorgverlener.

Tijdens het 3e Studentencongres Ergotherapie 2018 op woensdag 30 mei 2018 verzorgen Ineke Janssen (ergotherapeut) en Steef van der Kruit namens de NVZS een interactieve workshop. Je leert in drie kwartier tijd veel voorkomende zitproblemen herkennen en benoemen. Schrijf je in voor deze workshop; het verandert je kijk op zitten voorgoed!

 1. Workshop ‘Ergotherapie bij mensen met een auditieve beperking’, door Moniek Niessen (ergotherapeut).

Wat kunnen wij als ergotherapeut betekenen voor mensen met een auditieve beperking? Op welke manier kunnen wij als ergotherapeuten onze behandeling het beste afstemmen op clienten met een auditieve beperking? Waar moet je allemaal rekening mee houden.

Tijdens deze workshop krijg je inzicht en handvaten hoe je als ergotherapeut werkzaam kunt zijn met clienten met een auditieve beperking. De workshop wordt gegeven door ergotherapeuten die zelf een auditieve beperking hebben, waardoor zij ervaringsverhalen kunnen delen hierover, en door ergotherapeuten werkzaam bij het GGMD voor doven en slechthorenden.

 1. Handelingsgericht werken met het OTIPM-model, door Anneke Vogelenzang (ergotherapeut en docent bij Ergotherapie Nederland)

Waar bevindt zich de kracht van de ergotherapie? Het Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) is een manier van denken over handelen en ergotherapie welke ergotherapeuten in staat stelt te werken op een manier die het accent legt op onze unieke focus op het handelen.

Het OTIPM geeft ergotherapeuten de structuur voor professioneel redeneren in een manier die de nadruk legt op een cliëntgecentreerde, top-down en handelingsgerichte aanpak bij het gebruik van instrumenten en de inzet van interventies.

Programma

3e Studentencongres Ergotherapie 2018

9.00-9.30              Inschrijving en ontvangst bij Erasmus Universiteit te Rotterdam

9.30-9.45              Opening 3e Studentencongres Ergotherapie, door Jan Willem Bakker (namens Hogeschool Rotterdam) & Theo van der Bom (namens Ergotherapie Nederland)

9.45-10.30          Lezing ‘Meer impact van je houdingsanalyse en –advies met het DAM-h model’, door Frank Kerkhof (ergotherapeut, praktijkeigenaar)

10.30-10.45         Wisselen van ruimte

10.45-11.30         Workshopronde 1

 1. De Paperclips van de zorg, door het Huis van Morgen
 2. Mogelijkheden van de ergotherapeut in het basisonderwijs – Partnering for change (P4C): Een innovatief voorbeeld!, door Sarah Meuser (Hogeschool Zuyd)
 3. Wmo; werken in een grotere gemeente, door Monique de Rijk en Bianca ten Rouwelaar (ergotherapeuten)
 4. Taakanalyse (PRPP), door Jochen Bilderbeek (ergotherapeut/docent) en Remco Klopper (ergotherapeut/docent).
 5. Ergotherapie & Slechtziendheid, door Han de Waard (eigenaar slechtziend.nl)
 6. Do you focus on social participation? Bevorderen van sociale participatie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers, door Lobke Havens (docent HAN)
 7. De relatie tussen je lichaamshouding en je levenshouding, door Jos Dolstra (eigenaar/docent BMLI)
 8. Internationalisering: Interessant en leerzaam!, door Stephanie Saenger (president COTEC, commissie Internationale Betrekkingen EN)
 9. Ergotherapie & Letselschade, door Linda Renders (Directeur Trivium & ergotherapeut)

11.30-11.45         Wisselen van ruimte

11.45-12.30         Lezing ‘Marktontwikkeling in de ergotherapie’, door Chris Kuiper ((Lector bij HR/HL & Directeur Zorg en Onderwijs bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs)

12.30-13.15         Lunchpauze

13.15-13.30         Wisselen van ruimte

13.30-14.15         Workshopronde 2

 1. Interprofessioneel werken en de rol van de ergotherapeut, door Marjolein Thijssen en Anoeska Nas (docenten HAN)
 2. Ergotherapie bij dementie binnen de WZL, door Anke Korf en Linda van Holst (ergotherapeuten)
 3. Starten van een eigen Ergotherapiepraktijk, door Klaas Doppen (ergotherapeut/praktijkeigenaar van Doen & Doen LAB en docent aan de Hogeschool van Amsterdam).
 4. Sensorische integratie en Ergotherapie, door ERGOS
 5. Contractvrij werken als ergotherapeut in de eerste lijn, door Kristen de Zwart (ergotherapeut, orthopedagoog en praktijkeigenaar Kinderpraktijk op Stap)
 6. AMPS (Assessment of Motor and Process Skills); Het meetinstrument om je ergotherapeutische blik objectief te maken!, door Milou Dupuits (ergotherapeut & AMPS docent)
 7. Gezamenlijke besluitvorming over doelen en actieplannen binnen het ergotherapeutisch methodisch werken, door Stephanie Lenzen (docent Hogeschool Zuyd)
 8. Zorgtechnologie, door Robbert Kruijne (docent Hogeschool van Amsterdam)
 9. Wensen over wonen bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, door Chris van der Molen (docent Hogeschool van Amsterdam)

14.15-14.30         Wisselen van ruimte

14.30-15.15         Workshopronde 3

 1. Woningaanpassingen, het bouwkundige deel ,door Arie van der Wijst (docent ergotherapie Hogeschool Rotterdam).
 2. Vermoeidheid, energie en lifebalance, door Jacqueline Leenders (ergotherapeut en onderzoeker Radboudumc)
 3. Ergotherapie in de forensische psychiatrie. Wat is ons specialisme?, door Carolina de Wit (ergotherapeut, commissielid GGZ).
 4. De re-integratie coach in de praktijk, door Joyce van de Nes (ergotherapeut, re-intergratiecoach & jobcoach bij VolZin)
 5. Oplossingsgericht coachen? Stap voor stap vooruitgang boeken Progressie bereiken vanuit de kracht van je cliënt, door Merel van Uden (ergotherapeut & eigenaar De Vraag Centraal)
 6. Profileren als ondernemende ergotherapeut, door Carlijn Scheijmans en Kirsten Braamhaar (docenten HAN)
 7. Ergothaerapie en het herkennen van zitproblemen: 1+1=2, of soms toch niet?, door Ineke Janssen (ergotherapeut, de Nederlandse Vereniging van Zitspecialisten)
 8. Ergotherapie bij mensen met een auditieve beperking, door Moniek Niessen (ergotherapeut).
 9. Handelingsgericht werken met het OTIPM-model, door Anneke Vogelenzang (ergotherapeut en docent bij Ergotherapie Nederland)

15.15-15.30         Wisselen van ruimte

15.30-16.15         Lezing ‘Ergotherapie, het geheugen en effectief leren’, door Peter Verkoeijen (Lector Brein en Leren, Avans)

16.15-17.45         Netwerkborrel ERGOS, waarbij ERGOS jullie gezellig meeneemt in de stad Rotterdam

Datum & tijd:
Woensdag 30 mei 2018,  van 9.00 tot 17.45

Locatie:
De locatie voor het ‘3e Studentencongres Ergotherapie’ zal zijn de Erasmus University Rotterdam (de EUR). De start deze dag zal plaatsvinden in het ‘Theil’ gebouw.

Adres: Theil Building, Collegelaan, 3062 PA Rotterdam.

Kosten deelname:

Leden: € 7,50
Niet-leden: € 15,-

Inclusief hand-outs, Goodiebag en catering gedurende de dag.

Bewijs van deelname:
Als je betaald hebt en deel hebt genomen aan het ‘3e Studentencongres Ergotherapie’ ontvang je per mail van de ErgoAcademie een bewijs van deelname (certificaat).

Aanmelden:
Je kunt je hieronder inschrijven voor het 3e Studentencongres 2018. Na aanmelding ontvang je een bevestiging. De digitale factuur wordt nagestuurd.

Opleidingsvoorwaarden
De opleidingsvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmeldformulier

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Hogeschool

Workshopronde 1 – 10.45-11.30

Workshopronde 2 – 13.30-14.15

Workshopronde 3 – 14.30-15.15

Kosten deelname

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags: ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑