Gepubliceerd op 03-07-18 | Categorie:

Avondworkshop ‘Ergotherapie voor mensen met een auditieve beperking’

Sinds 2 jaar is de werkgroep ‘Ergotherapie voor mensen met een auditieve beperkingen’ actief binnen Ergotherapie Nederland.  In samenwerking met de ErgoAcademie wordt een avondworkshop georganiseerd omtrent dit onderwerp.

Langer zelfstandig thuis blijven wonen is al jaren een doel van de overheid en een wens van veel mensen. Gebleken is dat er bij ergotherapeuten weinig bekend is over de mogelijkheden van hoorhulpmiddelen en voorzieningen.

De hoorzorg is een afgebakende zorgketen, waar ergotherapeuten zich weinig in bevinden. De afgelopen jaren hebben vele bezuinigingen plaats gevonden in de zorg en ook in de hoorzorgketen. Weinig tijd en verandering van prioriteiten leiden tot gemiste signalen op het gebied van zelfredzaamheid, veiligheid en autonomie in het dagelijks leven van mensen met gehoorproblematiek.

Welke hulpmiddelen zijn er voor mensen met een auditieve beperking? En, hoe kunnen wij als ergotherapeut een rol spelen bij de inzet en vergoeding van deze hulpmiddelen en andere voorzieningen? De opgedane kennis en inzichten zijn direct in de praktijk toepasbaar.


Doelen workshop

  • Kennis opdoen over (soorten) gehoorverlies
  • Zelf ervaren van het hebben van gehoorverlies
  • Meerwaarde van de ergotherapie voor mensen met een auditieve beperking
  • Vergroten kennis hoorhulpmiddelen en voorzieningen
  • Kennis opdoen over aanvraagprocedures (samenwerkingspartners, leveranciers)

Werkwijze
Na een theoretisch gedeelte wordt er geoefend met praktijkvragen/ casuïstiek. Tevens gaat u zelf ervaren wat gehoorverlies is tijdens deze workshop.

Docenten
Hanneke Cobelens is ergotherapeut bij ThuisHoren, met als specialisatie auditieve beperkingen, te Valkenburg a/d Geul.  Tevens is Hanneke lid van de werkgroep “Ergotherapie voor mensen met een auditieve beperking” bij Ergotherapie Nederland.

Immy van Dijk is ergotherapeut bij Zorggroep Solis in Deventer en daarnaast zelfstandig ergotherapeut met specialisatie “Auditieve Beperking” bij praktijk Ergo In Beweging te Brummen. Tevens is Immy lid van de werkgroep “Ergotherapie voor mensen met een auditieve beperking” bij Ergotherapie Nederland.

Zowel Hanneke als Immy hebben al diverse workshops verzorgd. Zij zijn beide slechthorend en daarmee dus ook ervaringsdeskundig.

Programma

18:00-18:30        Inloop en ontvangst deelnemers bij Ergotherapie Nederland
18:30-20:00        Start workshop Auditieve Beperkingen & theorie/casuïstiek
20:00-20:30        Korte Pauze
20:30-22:00        vervolg workshop “Auditieve Beperkingen” & theorie/casuïstiek 

Locatie & Datum
In het najaar vindt de avondworkshop ‘Ergotherapie voor mensen met een auditieve beperking’ plaats op woensdagavond 30 september 2020 van 18:30 tot 22:00 (inloop van 18:00-18:30) bij Ergotherapie Nederland te Utrecht.

Kosten
Leden EN/EV     € 95,-
Niet leden          € 125,-

Niveau & studiebelasting
Ergotherapeuten (niveau Bachelor) die werkzaam zijn in de eerstelijnszorg, ouderenzorg en/of revalidatie.  De verwachtte studiebelasting is 3 uur.

Accreditatie
De avondworkshop ‘Ergotherapie voor mensen met een auditieve beperking’ is geaccrediteerd voor  3 punten bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags: , , , , , ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑