Gepubliceerd op 15-08-18 | Categorie:

Basiscompetenties Motiverende gespreksvoering (2 dagen)

Beoordeling Basiscomp. MGIn samenwerking met Merel van Uden (de Vraag Centraal) organiseert ErgoAcademie de training Basiscompetenties Motiverende Gesprekvoering:

Motiverende gespreksvoering
Mensen met chronische aandoeningen staan voor de opgave nogal wat veranderingen in hun leven te realiseren. Of het nu gaat om het aanpassen van de inrichting van een huis ter preventie van vallen, het gaan gebruiken van hulpmiddelen, het aanpassen van een dagindeling in verband met belasting/belastbaarheid, veranderen gaat niet vanzelf. Motiverende gespreksvoering (motivational interviewing) is een (evidence based) benadering die je helpt om de cliënten (patiënten, mantelzorgers, professionele verzorgenden) waarbij veranderen niet vanzelf gaat, nog beter te begeleiden.

Motiverende gespreksvoering respecteert en versterkt de eigen regie van de cliënt en is een gewaardeerde gespreksstijl als zelfmanagement aan de orde is. In deze cursus staat de vraag centraal hoe je cliënten kunt coachen bij het realiseren van veranderingen in hun leven. Tijdens de cursus werk je aan casuïstiek uit je eigen praktijk. Je verwerft vaardigheden die direct in jouw praktijk toepasbaar zijn.

Wat leer je?
Na afloop van de cursus:

  • ken je doel en het domein van de Motiverende Gespreksvoering;
  • ken je de fasen van veranderen en herken je in welke fase een cliënt zich bevindt;
  • ken je de basistechnieken (O, R, B en S) en kan je deze toepassen;
  • weet je wat ambivalentie is en herken je ambivalentie in de praktijk;
  • weet wat verandertaal is en herken je diverse vormen van verandertaal;
  • kan je een aantal interventies topassen om verandertaal bij jouw cliënt uit te lokken;
  • kan je cliënt informatie geven / adviseren en daarbij de autonomie van de cliënt expliciet respecteren;
  • kan je benoemen in hoeverre jouw eigen begeleidingsstijl overeenkomt met de principes van de motiverende gesprekvoering en benoemen welke aspecten van motiverende gespreksvoering voor jou een toegevoegde waarde kunnen hebben.

Hoe leer ik dit?
De training gaat uit van situaties uit de ergotherapiepraktijk. Na een korte inleiding over motiverende gespreksvoering oefenen we gezamenlijk met casuïstiek uit de ergotherapiepraktijk. In de weken tussen de twee cursusdagen ga je aspecten uitproberen in de praktijk.
De tweede cursusdag staan die ervaringen centraal. Wat werkt voor jou? Waar ervaar je knelpunten? We bespreken de ervaringen en oefenen aan de hand van casuïstiek van cursisten.

Dag 1: Inleiding motiverende gespreksvoering en oefenen met de basisprincipes;
Dag 2: Verdieping en toepassing op casuïstiek uit jouw eigen praktijk.

Reken ter voorbereiding op de eerste cursusdag op 2 uur zelfstudie en in de weken tussen de beide cursusdagen op 4 uur zelfstudie.

Over Merel van Uden
Merel van Uden, ergotherapeut en werkzaam als senioradviseur/-trainer bij De Vraag Centraal, een bureau voor ondersteuning van bij cliëntgerichte innovaties in de langdurige zorg. Merel heeft uitgebreide ervaring als docent in het HBO en in post-hbo. Zij werk(te) als adviseur of trainer o.m. voor ParkinsonNet, MS-zorg Nederland, Pro Education, Reade, Thebe-ZO, Stichting Thuiszorg Midden Gelderland.

De cursus ‘Basiscompetenties Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing)’
vindt plaats van 9:30 uur tot 16:30 uur op de volgende data en bij Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Data 2019
– dinsdag 24 september 2019 & 8 oktober 2019 VOL

Data voorjaar en najaar 2020
– Dinsdag 7 april 2020 & Dinsdag 21 april 2020
– Dinsdag 10 november 2020 & Dinsdag 24 november 2020


Kosten deelname

Leden: € 495,00
Niet-leden: € 675,00

Accreditatie
18 punten
Ergotherapie Nederland kan alleen accreditatiepunten bijschrijven bij ergotherapeuten die in het Kwaliteitsregister Paramedici staan.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)
Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑