Gepubliceerd op 25-09-18 | Categorie:

Basiscursus ‘Ergotherapie en Oncologische Problematiek’ (2-daagse)

De basis voor een goede behandeling!

De ‘Vakgroep Oncologie’ van Ergotherapie Nederland verzorgt i.s.m. de ErgoAcademie een 2- daagse basiscursus voor ergotherapeuten die in hun dagelijkse praktijk volwassen patiënten behandelen die te maken hebben met oncologische problematiek.

In deze basiscursus ‘Ergotherapie en Oncologische Problematiek’ zal aandacht besteed worden aan enkele veel voorkomende kankersoorten, de verschillende medische  behandelmogelijkheden en de mogelijke bijwerkingen en complicaties die van invloed kunnen zijn op het dagelijks handelen. De focus wordt gelegd op de verschillende fases: tijdens en na de curatieve behandeling, tijdens de palliatieve en tijdens de terminale fase. De richtlijn oncologische revalidatie van het IKNL zal besproken worden evenals de verschillende samenwerkingsverbanden in de ketenzorg. Mogelijkheden van  ergotherapeutische diagnostiek en klinimetrie zullen aan de orde komen. Tijdens de cursus is  er voldoende ruimte om stil te staan bij de verschillende ergotherapeutische behandelmogelijkheden en zal aan de hand van casuïstiek kennis en ervaring uitgewisseld worden. Ook de onderwerpen groepsbehandeling en werk(hervatting) na kanker zullen in de cursus aan bod komen.

Docenten tijdens basiscursus ‘Ergotherapie en Oncologische Problematiek’:

Remco Blok
Remco is in 2012 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en na een periode bij de Hoogstraat Revalidatie gestart bij Ergotherapie Doen in Amsterdam in de eerste lijn. Daar heeft hij veel gewerkt met cliënten met oncologische problemen, zowel tijdens de curatieve, de palliatieve als de terminale fase. Inmiddels voert Remco dit werk uit bij Ergotherapie Gooi en Omstreken en geeft hij les op de opleiding van het NCOI en de Hogeschool van Amsterdam, waarbij de oncologie een integraal onderdeel is van de lessen.  Tevens is Remco lid van de vakgroep ‘Oncologie’ van Ergotherapie Nederland.

Marianne Baesjou
Marianne is in 1985 afgestudeerd aan de opleiding ergotherapie in Hoensbroek ( tegenwoordig Hogeschool Zuyd in Heerlen). Zij werkt bij Basalt Revalidatie, op de afdeling  poliklinische revalidatie voor volwassenen, locatie Delft. Daarnaast heeft zij ook gewerkt in verschillende algemene ziekenhuizen. Vanaf 2012 is zij betrokken bij het opzetten van medisch specialistische oncologische revalidatie bij Basalt Revalidatie Delft. Zij werkt dagelijks met oncologische patiënten , zowel in groepsverband als individueel.  In groepsverband verzorgt zij onder andere de module energie coaching en de arbeidsmodule. Marianne heeft verschillende scholingen (IKNL, Vestalia en ProEducation) en symposia  op het gebied van oncologie gevolgd. Tevens is Marianne lid van de vakgroep ‘Oncologie’ van Ergotherapie Nederland.

Jantina Kroese, MSc
Jantina Kroese werkt sinds 2009 bij Reade revalidatie en reumatologie  in Amsterdam. Zij heeft haar Master EBP behaald bij de Universiteit van Amsterdam, waarbij ze haar Thesis richtte op werkhervatting na borstkanker. Jantina is voorzitter van de vakgroep ‘Oncologie’ en neemt tevens deel aan de commissie ‘Internationale Betrekkingen’ van Ergotherapie Nederland. Tot slot werkt Jantina met oncologische cliënten binnen ‘Reade’, is ze voorzitter van de werkgroep oncologie binnen Reade en geeft zij als gastdocent les bij diverse opleidingen. Eerder gaf ze ook les bij IKNL over het onderwerp ‘ergotherapie en energiemanagement’  . Momenteel neemt ze stappen om data van de oncologische revalidatie te verwerken tot een te publiceren artikel.

Remco Blok , Marianne Baesjou en Jantina Kroese zullen afwisselend hun bijdrage geven om de theorie en hun praktijkervaring optimaal tot zijn recht te laten komen. Daardoor komen de meest recente bevindingen van de vakgroep naar voren en zijn ergotherapeuten uit eerste en tweede lijn aanwezig voor vragen. Er is ruimte voor afstemming en overleg om elkaars ervaringen te delen en elkaar te inspireren.

Programma 2-daagse ‘Ergotherapie en Oncologische Problematiek’

 Dag 1


08.30-09.00
Binnenlopen
09.00-09.30 Welkom en kennismaking. Aangeven van verwachtingen ten aanzien van de cursus.
09.30-10.30 Kanker

Leerdoel

–       Deelnemer is op de hoogte van de meest voorkomende kankersoorten en behandelingen.

10.30-10.45 Pauze
10.45-12.30 Kanker deel 2

Leerdoel:

–       Deelnemer is op de hoogte van de (langdurige) klachten na de  behandeling van kanker

–       De deelnemer weet aandachtspunten binnen de ergotherapie zijn en wat andere disciplines kunnen doen.

12.30.13.30 Lunch
13.30-14.00 Richtlijn oncologische revalidatie en de rol ergotherapie

Leerdoelen

–       Deelnemer is op de hoogte van de richtlijn oncologische revalidatie van het IKNL en weet de meest essentiële punten voor de ergotherapie eruit te selecteren.

–       Deelnemer weet welke rol de ergotherapie kan spelen binnen de oncologische zorg

 

14.00-14.45 Klinimetrie

Leerdoelen

–       Deelnemer is op de hoogte van de meest relevante klinimetrie en weet een keuze te maken welke benut kan worden in de praktijk

–       Deelnemer weet klinimetrie toe te passen in de eigen praktijk

14.45-15.00 Middag pauze
15.00- 16.15 Energiemanagement

Leerdoel

–       De deelnemer weet welke ergotherapeutische mogelijkheden er zijn op het gebied van energiemanagement

 

16.30-17.00 Terugblik op verwachtingen en vooruitblik dagdeel 2

 

Dag 2

08.30-09.00 Binnenlopen
09.00-09.30 Terugblik dag 1
09.30-10.30 Groepsbehandeling

Leerdoel

–       De deelnemer weet wat de mogelijkheden van groepsbehandeling zijn voor lotgenoten

–        De deelnemer weet wat de mogelijkheden zijn van (groeps)behandeling in de sociale omgeving in de thuissituatie. .

10.30-10.45 Pauze
10.45-11.30 Dagelijks handelen

Leerdoel

–       Deelnemer weet wat de rol van de ergotherapie is bij praktische problemen bij veel voorkomende klachten tijdens en na de behandeling van kanker

11.30-12.30 Arbeid

Leerdoel

–       Deelnemer weet welke factoren een rol spelen bij werken na (de behandeling van) kanker.

12.30.13.30 Lunch
13.30-14.30 Arbeid 2

Leerdoel

–       Deelnemer weet wat de rol van de ergotherapeut kan zijn bij werkhervatting.

14.30-15.00 Palliatieve en terminale zorg

Leerdoelen:

–       Deelnemer is bekend met de rol van ergotherapie bij de palliatieve en terminale zorg

–       Deelnemer is bekend met ketenzorg binnen de palliatieve en terminale zorg

14.45-15.00 Middag pauze
15.00- 16.30 Palliatieve en terminale zorg 2

Leerdoel:

–       Deelnemer weet welke voorzieningen in te zetten tijdens de palliatieve/ terminale fase.

16.30-17.00 Afsluiten & terugblik op verwachtingen

 

Doelgroep
HBO geschoolde ergotherapeuten die in hun dagelijkse praktijk volwassen patiënten behandelen die te maken hebben met oncologische problematiek. Binnen de basiscursus ‘Ergotherapie en Oncologische Problematiek’ wordt gebruik gemaakt van concrete praktijkvoorbeelden.

Niveau & studiebelasting
HBO werk- en denkniveau. Verwachtte studiebelasting in totaal 15 uur (per cursusdag 6,5 uur en zelfstudie 2 uur)

Datum & locatie
De 2-daagse basiscursus ‘Ergotherapie en Oncologische Problematiek’ zal plaatsvinden op Vrijdag 14 juni 2019 & Vrijdag 21 juni 2019 van 9:00 tot 17:00 (inloop 8:30 tot 9:00) bij Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Kosten
Leden EN/VE                     € 595,-
Niet leden                          € 695,-

Accreditatie
21 punten.

Bewijs van Deelname
Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)


Tags: , , , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑