Gepubliceerd op 02-08-18 | Categorie:

Cognitieve revalidatie voor ergotherapeuten (6-daagse)

De ErgoAcademie organiseert in samenwerking met Heidi Lemmens en Suzanne van den Broek een intensieve 6-daagse scholing ‘Cognitieve Revalidatie voor ergotherapeuten’.

Heel wat cliënten hebben last van cognitieve problemen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet veel drukte aan, hebben geheugenklachten of verliezen bij complexe opdrachten al snel het overzicht. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van hersenletsel, een psychiatrische problematiek, neurologische aandoeningen, hoge ouderdom en dergelijke meer.

Omdat zulke problemen erg hinderlijk zijn in het dagelijks functioneren, kan cognitieve revalidatie zinvol zijn. Tenminste als je als therapeut weet hoe je dat best aanpakt. De cliënt zomaar wat ‘cognitieve oefeningen’ geven, zal meestal niet veel zin hebben …

Veel ergotherapeuten hebben het gevoel dat ze wat moeten improviseren als ze cognitieve revalidatie willen geven, maar eigenlijk is dat niet langer nodig. Het hersenonderzoek heeft de laatste jaren grote vooruitgang geboekt. Er zijn klinisch bruikbare theorieën tot stand gekomen over aandacht, geheugen, executieve functies, ziekte-inzicht e.d.m.  Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van cognitieve revalidatie en er is interessant materiaal ontwikkeld voor diagnostiek en behandeling.

Deze scholing wil je een grondige basis meegeven met betrekking tot die cognitieve revalidatie. We hebben we het onder meer over goede diagnostiek, doordachte doelbepaling en het zorgvuldig afstemmen van je behandelaanpak op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

Met een goede afwisseling van uiteenzettingen, beeldmateriaal, praktijkvoorbeelden, oefeningen en intervisie proberen we deze inzichten zodanig te concretiseren, dat je vlot de vertaalslag naar je eigen werksituatie kan maken.

Doelgroep
De cursus richt zich tot ergotherapeuten:

 • die werken met volwassenen met cognitieve problemen (door hersenletsel, psychiatrische problematiek, neurologische aandoeningen e.d.);
 • die graag met (nog) meer kennis van zaken, zelfvertrouwen, inspiratie en plezier met hun cliënten aan deze problemen willen werken;
 • die de mogelijkheid hebben voldoende tijd te investeren in deze opleiding. Het wordt immers een intensief cursustraject.

Programma (o.v.b.)

Dag 1

 • introductie en samenstelling intervisiegroepjes
 • bouw en werking van het centraal zenuwstelsel: een opfrissing
 • courante pathologieën met een effect op cognitie
 • assessment en behandeling in de cognitieve revalidatie
 • de vertaalslag naar de eigen werkpraktijk (intervisie)

Dag 2

 • kort schriftelijk examenmoment
 • problemen met aandacht en vertraagde informatieverwerking
 • de vertaalslag naar de eigen werkpraktijk (intervisie)

Dag 3

 • kort schriftelijk examenmoment
 • problemen met geheugen
 • apraxie
 • de vertaalslag naar de eigen werkpraktijk (intervisie)

Dag 4

 • kort schriftelijk examenmoment
 • executieve functiestoornissen
 • ziekte-inzicht: een werkmodel
 • de vertaalslag naar de eigen werkpraktijk (intervisie)

Dag 5

 • kort schriftelijk examenmoment
 • problemen met ziekte-inzicht
 • leervermogen
 • de vertaalslag naar de eigen werkpraktijk (intervisie)

Dag 6

 • presentatie van de praktijkopdrachten (‘praktijk-beurs’)
 • evaluatie van de cursus en certificering

Let op: Deze scholing vergt veel tijd en inzet van de deelnemers, ook naast de geplande contactdagen. Je zal na elke cursusdag tijd moeten maken voor zelfstudie  en voor het uitwerken van je praktijkopdracht. Soms zullen er ook leesopdrachten gegeven worden. 

Docenten
Heidi Lemmens (1967) is ergotherapeut, revalidatie- en geriatrisch therapeut en personal trainer. Tevens is Heidi praktijkhouder van Ergo Sum, welke werd opgericht in 2011. Met meer dan 25 jaar klinische ervaring in de gezondheidssector (onder meer in UZ Pellenberg, WZC Floordam – Melsbroek, Hogeschool Odisee – Brussel) is zij gespecialiseerd in de behandeling van lichamelijke en cognitieve letsels. Heidi is lid van Ergotherapie Vlaanderen​ en heeft veel samengewerkt met Bie op de Beeck (www.cognitieverevalidatie.be)

Suzanne van den Broek is ergotherapeut en praktijkhouder van Ergotherapie de Baronie. Suzanne biedt hulp bij uiteenlopende klachten.
Ze heeft ruime ervaring in de behandeling bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Suzanne heeft de scholing ‘Cognitieve Revalidatie’ gevolgd. Tevens is ze EDOMAH geschoold; Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis. Suzanne van den Broek staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van Ergotherapie Nederland. (www.ergotherapiedebaronie.nl)

Kosten deelname
Ledenprijs EN/EV:                 € 895,-

Niet-ledenprijs:                       € 1.095,-
Inclusief cursusmateriaal, catering en gratis parkeren.

De 6-daagse cursus ‘Cognitieve revalidatie voor ergotherapeuten’ vindt plaats op:

Cursusdata najaar 2019/2020 | VOL

 • Vrijdag 11 oktober 2019
 • Vrijdag 1 november 2019
 • Vrijdag 22 november 2019
 • Vrijdag 13 december 2019
 • Vrijdag 24 januari 2020
 • Vrijdag 13 maart 2020

Cursusdata voorjaar 2020 | VOL

 • Dinsdag 7 januari 2020
 • Dinsdag 14 januari 2020  komt te vervallen
 • Dinsdag 28 januari 2020
 • Dinsdag 3 maart 2020
 • Dinsdag 11 februari 2020  komt te vervallen
 • Dinsdag 31 maart 2020
 • Dinsdag 28 april 2020
 • Dinsdag 23 juni 2020

Cursusdata najaar 2020 | VOL

 • Vrijdag 4 september 2020
 • Vrijdag 25 september 2020
 • Vrijdag 16 oktober 2020
 • Vrijdag 20 november 2020
 • Vrijdag 11 december 2020
 • Vrijdag 5 februari 2021

Locatie
De locatie voor deze cursus is ‘Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg, Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze (Tilburg)’.
De inloop voor deze cursus is van 8:30 uur tot 9:00 uur en de cursustijd is van 9:00 uur tot 17:00 uur.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor 75.5 punten.

Certificering
Deelnemers die slagen voor het examen (combinatie van schriftelijke toetsing en praktijkopdracht) krijgen een deelname certificaat van de ErgoAcademie na afloop.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk

Tags: , , ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑