Gepubliceerd op 15-03-18 | Categorie:

Cursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) (5-daagse en 1 terugkomdag)

Wat is AMPS?
De Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) is een gestandaardiseerd en gevalideerd observatie instrument waarmee de ergotherapeut het functioneren van een cliënt in alledaagse huishoudelijke en zelfzorg taken kan beoordelen. De kwaliteit van dit functioneren wordt beoordeeld op de fysieke inspanning die het kost om de taak te kunnen uitvoeren, of het handelen efficiënt en veilig gebeurd en of de persoon dit zelfstandig kan.
Doordat bij elke uitgevoerde taak de sterke en zwakke motorische en procesvaardigheden duidelijk worden, wordt inzichtelijk waarom een cliënt problemen heeft met alledaagse taken.
Motorische en procesvaardigheden zijn de observeerbare gedragingen die bij elke taak terugkomen en in die zin universeel genoemd kunnen worden. Motorische vaardigheden zijn te zien wanneer de persoon zichzelf beweegt en omgaat met voorwerpen. Procesvaardigheden zijn gedragingen die te zien zijn bij het organiseren van een taak zoals het in een logische volgorde uitvoeren, het weten welke gereedschappen en materialen nodig zijn en hoe deze te gebruiken en het effectief kunnen oplossen van een probleem dat men ondervindt.
De AMPS bevat 125 huishoudelijke en zelfzorg taken die gerangschikt zijn naar moeilijkheid en in diverse culturen gebruikt worden.

Bij wie kan de AMPS afgenomen worden?
De AMPS kan afgenomen worden bij personen waarbij men problemen vermoedt of constateert bij het uitvoeren van alledaagse taken. De AMPS is geschikt voor alle leeftijden vanaf ± 3 jaar, ongeacht de diagnose. De AMPS meet immers de gevolgen die een persoon ondervindt van zijn aandoening in het handelen van alledag. De AMPS kan ook worden afgenomen bij gezonde personen.

Cursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) (5-daagse en 1 TD)
Om de AMPS te kunnen toepassen dient de ergotherapeut een vijfdaagse cursus te volgen en is er binnen 3 maanden na afloop van de cursus een Terugkomdag.

De inhoud van de cursus bevat de theoretische achtergrond van de AMPS en de verantwoording en inbedding van het instrument in het werkproces van de ergotherapeut.
Het praktisch deel van de cursus bestaat uit het op een gestandaardiseerde wijze leren observeren van motorische en proces vaardigheden en het afnemen van een AMPS interview. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dvd-opnames uit diverse werkvelden en een live-casus.
Tijdens de terugkomdag wordt hoofdzakelijk stil gestaan bij de interpretatie van de uitkomsten van de test en het rapporteren.

Om de AMPS betrouwbaar te kunnen toepassen wordt de strengheid in het scoren van de ergotherapeut, vastgesteld. Bij het analyseren van de cliëntgegevens verrekent het computer programma voor deze strengheid. De uitkomst van de AMPS is dan niet afhankelijk van een strenge of milde ergotherapeut.

Binnen 3 maanden na de cursus dient de ergotherapeut 10 cliënten uit zijn ergotherapie praktijk te observeren en deze gegevens in te zenden voor analyse. Indien uit deze Rasch analyse blijkt dat de ergotherapeut de AMPS betrouwbaar toepast, wordt een code voor ijking toegekend. Hiermee kan de ergotherapeut het volledige AMPS OTAP computerprogramma gebruiken.

Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelneming.
Het is van belang dat de cursist Engels kan lezen.

U kunt een aantal formulieren direct bekijken via de volgende link.

Data & Locatie:
Maandag 8 oktober t/m vrijdag 12 oktober 2018 van 8.30 uur-17.30 uur bij Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht. De terugkomdag AMPS is op Maandag 3 december van 9.30 tot 17.00 uur ook bij Ergotherapie Nederland. Inschrijven voor deze datum is niet meer mogelijk.

Data voorjaar 2019
Maandag 8 april t/m vrijdag 12 april 2019 van 8.30 uur-17.30 uur bij Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht. De terugkomdag AMPS is op Maandag 17 juni 2019 van 9.30 tot 17.00 uur ook bij Ergotherapie Nederland.

Data najaar 2019
Maandag 4 november t/m vrijdag 8 november 2019 van 8.30 uur-17.30 uur bij Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht. De terugkomdag AMPS is op Maandag 13 januari 2020 van 9.30 tot 17.00 uur ook bij Ergotherapie Nederland.

Kosten:

Leden: € 1.450,-
Niet-leden: € 1.650,-

(Inclusief BTW, Engelstalige manuals, Nederlandstalige manual, OTAP software -> licentie voor 3 jaar en ijking na 3 maanden, inclusief lunch)

Accreditatie & deelname certificaat
AMPS cursus is geaccrediteerd met 59 punten. Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelneming van de ErgoAcademie.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

 

Tags:Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑