Gepubliceerd op 23-09-18 | Categorie:

Cursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)- in Nederland en België

Wat ons als ergotherapeuten uniek maakt, is onze visie op het dagelijks handelen. Geen enkele andere (para)medische zorgprofessional werkt zo holistisch en cliëntgecentreerd als de ergotherapeut. De AMPS is een meetinstrument dat in deze werkwijze kan ondersteunen.

 

 

 

Het dagelijkse werk van de ergotherapeut bestaat uit het mogelijk maken en optimaliseren van het dagelijks handelen in de eigen context van de cliënt. Hierbij kan gedacht worden aan alle taken in en om huis, vrijetijdsbesteding en arbeid. Er bestaan talloze meetinstrumenten om allerlei vaardigheden en lichaamsfuncties in kaart te brengen, maar deze kunnen veranderingen op het gebied van het dagelijks handelen niet aantonen.

De AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) is een ergotherapeutisch, gestandaardiseerd en gevalideerd observatie instrument waarmee de ergotherapeut het handelen van een cliënt in alledaagse huishoudelijke en zelfzorg taken kan beoordelen. De ergotherapeut doet op basis hiervan een uitspraak over de mate van inspanning, efficiëntie, veiligheid en zelfstandigheid van de cliënt, en kan hiermee ook het klinische oordeel over het zelfstandig functioneren in de maatschappij met wetenschappelijke bewijskracht ondersteunen.

Het observatie instrument is zeer geschikt voor cliënten met hulpvragen op het gebied van huishoudelijke of zelfzorgtaken. De AMPS is geschikt voor alle leeftijden vanaf ± 3 jaar, ongeacht de diagnose. De AMPS meet immers de gevolgen die een persoon ondervindt van zijn aandoening in het handelen van alledag. De AMPS kan ook worden afgenomen bij gezonde personen.

De AMPS kan op vele verschillende manieren worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn: richting te geven aan de ergotherapeutische interventie, het effect van de (ergotherapeutische) interventie evalueren, noodzaak van voorzieningen voor de cliënten onderbouwen en een indicatie geven of zelfstandig in de maatschappij leven mogelijk is.

Momenteel  bevat de AMPS 141 huishoudelijke en zelfzorg taken die gerangschikt zijn naar moeilijkheid en in diverse culturen gebruikt worden.

Cursus AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) (5-daagse en 1 TD)
Voor het afnemen van de AMPS is een vijfdaagse cursus noodzakelijk, waarbij er binnen 3 maanden na afloop van de cursus een terugkomdag plaatsvindt.

De inhoud van de cursus bevat de theoretische achtergrond van de AMPS en de verantwoording en inbedding van het instrument in het werkproces van de ergotherapeut.
Het praktisch deel van de cursus bestaat uit het op een gestandaardiseerde wijze leren observeren van motorische en proces vaardigheden en het afnemen van een AMPS interview. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dvd-opnames uit diverse werkvelden en een live-casus.

Dag 1
Uitleg over de inhoud van de AMPS
Kennismaking met de motorische en procesvaardigheden

Dag 2
Aan de slag met oefenen van het scoren van de vaardigheden
Uitleg over het grafisch rapport van de AMPS

Dag 3
Interpreteren en rapporteren van de resultaten
Volledige casus scoren en plannen van een interventie
Start van het ijkingsproces

Dag 4
Voortzetting van het ijkingsproces
Voorbereiding live casus
Uitleg over validiteit en betrouwbaarheid van de AMPS

Dag 5
Oefenen van het AMPS interview
Live casus

Tijdens de terugkomdag is er ruimte voor individuele vragen rondom het gebruiken van het meetinstrument, en wordt er aandacht besteed aan het rapporteren en de interpretatie van de uitkomsten van de test.

Om de AMPS betrouwbaar en valide toe te kunnen passen wordt de strengheid in het scoren van de ergotherapeut, vastgesteld. Hiervoor is een ijkingsproces vereist, waarvoor de ergotherapeut 10 personen uit zijn omgeving of praktijk dient te observeren middels het meetinstrument. Bij het analyseren van de cliëntgegevens verrekent het computer programma voor deze strengheid. Let op, dit is een aanzienlijke tijdsinvestering. Na het ijkingsproces kan het volledige AMPS computersoftwareprogramma gebruikt worden.

Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelneming.
Het is van belang dat de cursist Engels kan lezen.

U kunt een aantal formulieren direct bekijken via de volgende link.

Data & Locatie Nederland:

Data najaar 2019
Maandag 4 november t/m vrijdag 8 november 2019 van 8.30 uur-17.30 uur bij Ergotherapie Nederland (inloop 8:00-8:30), Orteliuslaan 750 te Utrecht. De terugkomdag AMPS is op Maandag 13 januari 2020 van 9.30 tot 17.00 uur ook bij Ergotherapie Nederland.

Data voorjaar 2020
Maandag 20 april 2020 t/m Vrijdag 24 april 2020 bij Adelante (inloop 8:00-8:30), Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek. De terugkomdag AMPS is op Maandag 22 juni 2019 van 9.30 tot 17.00 uur ook bij Adelante.

Data & Locatie België:

Data najaar 2019
Maandag 9 september t/m vrijdag 13 september 2019 op de Campus Kortenberg, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg in Belgie.  De terugkomdag AMPS is op Maandag 21 oktober 2019, ook in Kortenberg.

Kosten:

Leden: € 1.450,-
Niet-leden: € 1.650,-

(Inclusief BTW, Engelstalige manuals, Nederlandstalige manual, OTAP software -> licentie voor 3 jaar en ijking na 3 maanden, inclusief lunch)

Accreditatie & deelname certificaat
AMPS cursus is geaccrediteerd met 59 punten. Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelneming van de ErgoAcademie.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

 

Tags: ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑