Gepubliceerd op 03-09-18 | Categorie:

Cursus ‘CO-OP Approach’ TM

Docenten Jolien van Houten en Rianne Jansens geven in samenwerking met de ErgoAcademie de 3-daagse cursus ‘CO-OP ApproachTM’ in Utrecht.

In deze 3-daagse cursus leer je om met de interventie Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP ApproachTM) cliënten te ondersteunen in het (weer) oppakken van de eigen handelingsregie. De CO-OP ApproachTM wordt in Nederland in de desbetreffende richtlijnen aanbevolen voor volwassenen na CVA en voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). Er is bewijskracht voor de effectiviteit van de CO-OP ApproachTM voor diverse doel- en leeftijdsgroepen, te weten:  kinderen/jongeren met DCD, ADHD, ASS, NAH, CP, SB als ook voor volwassenen met CVA en NAH.

Cliënt voorwaarden betreffen een voldoende mate van communicatieve en cognitieve vaardigheden.

Inhoud en leerwinst
De bestaat uit twee aaneengesloten dagen, met na ongeveer drie maanden een derde cursusdag. De cursus is gevarieerd en interactief: presentatie van theorie, praktische ervaringsopdrachten, observatie aan de hand van video’s, oefenen met elkaar wisselen elkaar af.

Op basis van kennis en begrip van de theorie en de voortdurende ontwikkeling van het CO-OP concept, train je technieken die je kunt gebruiken bij de toepassing van de CO-OP ApproachTM, zoals:

 • cliënt gecentreerde doelbepaling;
 • analyse van het handelen met de dynamische interactie tussen de cliënt, de taak en de omgeving als uitgangspunt, aan de hand van een Dynamische Performance Analyse (DPA);
 • aanleren van de globale probleemoplossingsgerichte cognitieve strategie Doel-Plan-Actie-Check aan de cliënt;
 • stimuleren van het ontdekken van domein-specifieke strategieën (DSS) door middel van begeleid ontdekken (guided discovery);
 • therapeutische begeleidingstechnieken horende bij begeleid ontdekken;
 • technieken voor de transfer en generalisatie van het geleerde door de cliënt;
 • betrekken van de sociale omgeving van de cliënt;
 • hanteren van ondersteunende middelen zoals werken met een mediator en werkbladen;
 • evaluatie van de verandering in het handelen;
 • verwerken data in de vorm van een rapportage.

Na de tweedaagse wordt verwacht dat elke deelnemer aan de slag gaat met een cliënt uit zijn/haar praktijksituatie. De gehele interventie wordt dan toegepast: doelbepaling, dynamische performance analyse, interventie en evaluatie om zodoende op de derde dag een casus te kunnen presenteren en toepassingsgerichte vragen te kunnen stellen.

De derde dag staat in het teken van het bespreken van eigen ervaringen en vragen aan de hand van de gepresenteerde casus, verdieping door extra toelichting en oefening, handvatten om de CO-OP ApproachTM te implementeren in de eigen praktijkcontext.

Na de cursus CO-OP ApproachTM heb je extra tools om:

 • cliëntgerichte doelstellingen te formuleren;
 • het handelen van de cliënt in de context te analyseren en te beïnvloeden vanuit de persoon, de omgeving en de activiteiten;
 • actief leren bij de cliënt te bevorderen;
 • oplossingsgericht werken verder vorm te geven;
 • het geleerde en nieuwe taken in een andere context toe te passen te faciliteren;
 • de CO-OP ApproachTM te implementeren in de eigen praktijk.

De cursus wordt aangeboden volgens de richtlijnen van de internationale CO-OP academy. Meer informatie: http://co-opacademy.ca/

Doelgroep
De workshop is in de eerste plaats bedoeld voor ergotherapeuten werkzaam met  cliënten die problemen ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse (motorische) activiteiten ten gevolge van DCD, ADHD, ASS, NAH, CP,  leerproblemen, CVA. De workshop  is ook geschikt voor andere hulpverleners werkzaam met de doelgroep.

Docenten
Tijdens deze cursus zijn CO-OP instructors Jolien van den Houten en Rianne Jansens de docenten.

Rianne Jansens, MSc. OT
Ergotherapeut, Docent – Onderzoeker aan Zuyd Hogeschool, gecertificeerd CO-OP instructor, lid van knowledge translation committee van de CO-OP academy
Voor inhoudelijke vragen: jansens.rianne@gmail.com

Jolien van den Houten, MHPE, BSc. OT
Ergotherapeut, Docent aan Zuyd Hogeschool, gecertificeerd CO-OP instructor, lid van de CO-OP academy executive
Voor inhoudelijke vragen: Jolien.vandenhouten.ot@gmail.com

Info over de CO-OP ApproachTM
http://co-opacademy.ca/  en Facebook: @CO-OP in Nederland en Vlaanderen

Programma

Dag 1
9:00-9:30           Inloop & ontvangst bij Ergotherapie Nederland
9:30-11:00          Kennismaking met de CO-OP ApproachTM en deze kaderen in het landschap van interventies
11:00-11:15         Koffiepauze
11:15-12:30         Theoretische onderbouwing van de CO-OP ApproachTM
12:30-13:30        Lunch
13:30-15:00       Assessement volgens de CO-OP ApproachTM
15:00-15:15        Koffiepauze
15:15-17:00        Interventie: gebruiken van cognitieve strategieën

Dag 2
9:00-9:30           Inloop & ontvangst bij Ergotherapie Nederland
9:30-11:00          Oefenen in het begeleiden van de cliënt bij het verwerven van strategieën
11:00-11:15         Koffiepauze
11:15-12:30         Stimuleren van het leerproces d.m.v. guided discovery en enabling principles
12:30-13:30       Lunch
13:30-15:00       Oefenen van assessment en interventie volgens de CO-OP ApproachTM
15:00-15:15        Koffiepauze
15:15-17:00        Evidence voor de CO-OP ApproachTM, de toepassing bij diverse doelgroepen. Opdracht voor dag 3 toelichten.

Dag 3 (consolidatie dag)
Op dag 3 stellen we samen de agenda op aan de hand van de ingestuurde casussen, de vragen en bespreekpunten. Dus onderstaande programma bevat enkel de thema’s die aan bod zullen komen.
9:00-9:30            Inloop & ontvangst bij Ergotherapie Nederland
9:30-11:00          Assessment volgens CO-OP ApproachTM
11:00-11:15          Koffiepauze
11:15-12:30          Interventie volgens CO-OP ApproachTM
12:30-13:30        Lunch
13:30-15:00        Interventie volgens CO-OP ApproachTM
15:00-15:15         Koffiepauze
15:15-17:00         Info over recente ontwikkelingen. Implementatie: werken met de CO-OP ApproachTM in de eigen praktijksituatie

Data & locatie
2019
De 3-daagse cursus ‘CO-OP ApproachTM’ vindt plaats op Woensdag 26 & Donderdag 27 juni 2019. Woensdag 30 oktober 2019 is de terugkomdag van 9:30 tot 17:00 (inloop 9:00-9:30) bij Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

2020
De 3-daagse cursus ‘CO-OP ApproachTM’ vindt plaats op Woensdag 5 & Donderdag 6 februari 2020. 3 juni is de terugkomdag van 9:30 tot 17:00 (inloop 9:00-9:30) bij Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Kosten
Leden EN/EV                     € 699,-
Niet leden                            € 849,-

Niveau & studiebelasting
HBO werk- en denkniveau en verwachtte studiebelasting 18 uur studiebelasting, waarvan 12 uur voorbereiding naar verwachting voor uitwerken van eigen casuïstiek en formuleren vragen en/of bespreekpunten.

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd voor 27 punten.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden
Aanmelden voor de cursus die in 2019 gegeven wordt, is niet meer mogelijk.

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags: , , , , ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑