Gepubliceerd op 25-07-18 | Categorie:

Cursus ESI (Evaluation of Social Interaction) (3-daagse)

Please click here for the English version of de course information

ESI is een relatief nieuw ergotherapeutisch instrument waarmee de kwaliteit van de sociale/interactieve vaardigheden bij personen vanaf 2 jaar beoordeeld kan worden.
Bij bijna alles wat we op een dag doen zijn andere mensen betrokken. Denk bijvoorbeeld aan werk, vrije tijd, school, huishouden, zelfs ook op onderdelen van de zelfzorg zoals bijvoorbeeld samen eten. Op al deze terreinen wisselen we informatie uit, spreken we onze wensen uit, maken we afspraken met elkaar, volgen we aanwijzingen op, vragen we om assistentie enz. Kortom actie en reactie zowel verbaal als non- verbaal: ofwel sociale/ interpersoonlijke actie.
Het lijkt zo vanzelfsprekend: omgaan met anderen. We worden ons pas bewust van deze sociale vaardigheden wanneer het mis gaat. We gaan ons dan afvragen waarom dit kind niet mee mag spelen, waarom gaat het steeds mis met dat solliciteren, waarom zijn er steeds conflicten op het werk, waarom krijg je geen hoogte van die persoon, waarom voert iemand de opdracht totaal anders uit dan afgesproken, waarom komt iemand na het winkelen met veel meer thuis dan voorgenomen etc.
Is men onvoldoende sociaal vaardig dan heeft dit grote invloed op iemands deelnemen aan het maatschappelijk leven. Sociale vaardigheden zijn zelfs belangrijker dan procesvaardigheden en motorische vaardigheden.
Waar en wat er mis gaat en wat goed gaat in de interactie is nu duidelijk in kaart te brengen met de ESI (Evaluation of Social Interaction). Een terrein binnen de ergotherapie waar men nog weinig meetinstrumenten voor ontwikkeld heeft.

Cursus ESI
Om de ESI te kunnen toepassen dien je een driedaagse cursus te volgen bij de ErgoAcademie.
De inhoud van de cursus bevat de theoretische achtergrond van de ESI en de verantwoording en inbedding van het instrument in het werkproces van de ergotherapeut.
Het praktisch deel van de cursus bestaat uit het op een gestandaardiseerde wijze leren observeren van sociale/interactieve vaardigheden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dvd-opnames uit diverse werkvelden en een live-casus.
Om de ESI betrouwbaar te kunnen toepassen wordt de strengheid in het scoren van de ergotherapeut, vastgesteld. Bij het analyseren van de cliëntgegevens verrekent het computer programma voor deze strengheid. De uitkomst van de ESI is dan niet afhankelijk van een strenge of milde ergotherapeut.
Binnen 3 maanden na de cursus dient de ergotherapeut 10 personen uit zijn Ergotherapiepraktijk of uit zijn eigen omgeving te observeren en deze gegevens in te zenden voor analyse. Indien uit deze Rasch analyse blijkt dat de ergotherapeut de ESI betrouwbaar toepast, wordt een code voor ijking toegekend. Hiermee kan de ergotherapeut het volledige ESI OTAP computerprogramma gebruiken.
De cursus wordt verzorgd in het Engels door Mette Sondergaard uit Denemarken. Het is van belang dat de cursist Engels kan verstaan/lezen. De gehele cursus wordt gegeven in het Engels. De live case is in het Nederlands evenals een gedeelte van de manual.

Docent
Mette Sondergaard is Internationaal AMPS docent sinds 2001 en ESI trainer vanaf 2009. Ze is uitgenodigd om deze cursussen in verschillende landen te komen geven, waaronder Quatar, verschillende Europese landen en ook binnen Denemarken. Mette geeft meerdere trainingen per jaar.
Mette is afgestudeerd als Ergotherapeut in 1986 aan het University College Absalon. Ook heeft ze in 2011 haar Master of Medical Science behaald aan de Umeå University.
Tot 2001 heeft Mette als ergotherapeut gewerkt op diverse gebieden. Daarna is ze begonnen als ZZP’er, waarbij ze vooral gewerkt heeft met personen met hersenletsel. Ze maakt  veel evaluaties voor Werk centra, ook geeft ze vaak les en werkt ze als consultant op Ergotherapie afdelingen die de OTIMP, AMPS en of ESI methodes willen doorvoeren.

Data & locatie 
Woensdag 17 t/m vrijdag 19 juni 2020 van 08:00 uur tot 17:30 uur bij Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Kosten:

Leden: € 945,-
Niet-leden: € 995,-

De cursusprijs is inclusief Engelstalige manual, Nederlandstalige manual, OTAP software -> licentie voor 3 jaar en ijking na 3 maanden. Tevens is dit inclusief BTW, catering en gratis uitrijkaart voor P + R Papendorp.

Accreditatie & deelname certificaat
De ESI cursus is geaccrediteerd voor 39 punten. Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelneming van de ErgoAcademie.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen nadien een bewijs van deelname.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam / Last name (verplicht)

Voornaam voluit / Full first name (verplicht)

Overige voorletters

Adres / Address (verplicht)

Postcode / Postal code (verplicht)

Woonplaats / Place of residence (verplicht)

Telefoonnummer / Phone number

Uw privé-emailadres / private-emailaddress (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE (member number)

Nummer kwaliteitsregister (number quality register)

Prijs / Price (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden / I agree to the course conditions (verplicht)

Tags:Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑