Gepubliceerd op 21-07-18 | Categorie:

Cursus ‘Oplossingsgerichte gespreksvoering’(2-daagse)

Stap voor stap progressie bereiken vanuit de kracht van de cliënt.

“Al na de eerste cursusdag kon ik de werkwijze uitproberen met mijn cliënten. Het is opmerkelijk om te zien hoe de cliënt zich opstelt als je met hem bespreekt wat hij al bereikt heeft  en hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft!”

“De positieve manier voor benaderen van cliënten spreekt mij aan: ik heb oog gekregen voor de sterke kanten van mensen. Dat is juist van belang voor de cliënten die op het eerste gezicht kwetsbaar en hulpeloos lijken. Mijn gesprekken verlopen nu veel positiever!”

In samenwerking met Merel van Uden van De Vraag Centraal organiseert de Ergo-Academie een 2-daagse training Oplossingsgericht werken. Stap voor stap progressie bereiken vanuit de eigen kracht van de cliënt.

Oplossingsgerichte therapie werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de VS ontwikkeld en wordt inmiddels in Nederland toegepast in de GGZ, de jeugdhulpverlening, het onderwijs en in managementcoaching. Kenmerkend is dat de oplossingsgerichte therapeut geen aandacht besteedt aan het analyseren van het probleem, maar focust wat de cliënt wil in de toekomst. In plaats van het geven van adviezen stelt de therapeut vragen: Waar hoopt u op? Welk verschil zou dat maken? Wat werkt al in de goede richting? Wanneer gaat het al wat beter? Hoe geeft u dat voor elkaar gekregen? Wat zou een volgend teken van vooruitgang zijn? De cliënt wordt gestimuleerd te formuleren wat hij wil bereiken, hoe hij daar kan komen. Oplossingsgerichte gespreksvoering is positieve benadering en is een interessante aanvulling zijn de ‘gereedschapskist’ van de ergotherapeut. Movisie heeft de benadering in 2017 opgenomen in de databank van effectieve interventies.

Voor welke doelgroep?
De oplossingsgerichte gespreksvoering is voor ergotherapeuten goed toepasbaar bij cliënten met chronische aandoeningen (al dan niet door een beperking ‘gedwongen’) op zoek zijn naar een andere manier van handelen, beter passend bij de nieuwe situatie. De gespreksstijl is interessant als de cliënt gaandeweg kan ontdekken wat voor hem werkt en hij stap voor stap progressie kan maken. Denk aan cliënten die zoeken naar een nieuw evenwicht belasting – belastbaarheid of op zoek zijn naar een zinvolle daginvulling. Ook bij naasten van mensen met dementie of NAH of bij advisering aan verzorgenden of groepsleiders is de benadering bruikbaar.

 Uitgangspunten oplossingsgericht werken

  • Zoeken naar de oorzaken van een probleem is niet altijd nodig om tot oplossingen te komen

Het uitgebreid analyseren van een probleem kan nuttig zijn als door het wegnemen van het probleem de zaak opgelost zou zijn. Bij veel problemen van cliënten van ergotherapeuten is dat helaas niet mogelijk: hun aandoening is chronisch en zal niet overgaan, de cliënt en diens naaste zoeken een manier om daarmee te leven. Een uitgebreide probleemanalyse, en met name het gebruik van instrumenten daarbij, richt de aandacht van de cliënt op wat niet deugt, op zijn zwakkere kanten. Niet bepaalt een goed startpunt om veranderingen te realiseren!

  • De verandering begint bij het definiëren van de gewenste situatie

Het is wel nodig om te onderzoeken hoe de cliënt de gewenste situatie ziet en welke oplossingen voor hem werken. Als een cliënt de gewenste situatie kan visualiseren en verwoorden, wordt een positieve verwachting bij de cliënt gewekt.

  • Er zijn altijd dingen tot stand gebracht door de cliënt.

Aanleiding om hulp te zoeken is vaak dat men ergens last van heeft. Dat speelt al langer en de cliënt heeft al strategieën bedacht om met zijn situatie te ‘dealen’. Dat wat al bereikt is, is een belangrijke bron om tot een volgende stap te komen: Wat werkt er? En hoe heeft men dat tot stand gebracht?

  • Om stappen te kunnen zetten, moet een cliënt ‘contact’ hebben met zijn eigen sterkte kanten

De cliënt kan pas in actie komen als hij de verwachting heeft dat hij succesvol kan zijn. De therapeut stelt alles in het werk om de sterke kanten van de cliënt te identificeren en onder de aandacht van de cliënt te brengen.

  • Progressie komt in kleine stapjes

Oplossingsgericht coachen stimuleert de cliënt tot het realiseren van kleine haalbare verbeteringen. Dat werkt drempelverlagend voor de cliënt en het realiseren van een klein succes leidt tot optimisme. Daarbij geeft een succes de therapeut de mogelijkheid om met de cliënt te analyseren hoe hij erin geslaagd is om die kleine stap te realiseren. Zo komt het vermogen van de cliënt om verbetering te realiseren in het spotlicht te staan.

Docent:
Merel van Uden is ergotherapeut en gespecialiseerd in hoe je cliënten kunt bijstaan om met succes te veranderingen in hun handelen te faciliteren. Zij is een ervaren docent/trainer en werkt tijdens de cursussen met casuïstiek die door de deelnemers wordt ingebracht.

Programma dag 1

09.00-09.30 Inloop & ontvangst door Ergotherapie Nederland
09.30-11.00 Introductie Oplossingsgericht werken
11.00-11.15 Koffiepauze
11.15-12.30 Casus Oefening Eerste gesprek, plenair
12.30-13.00 Lunchpauze
13.00-14.30 Introductie Cirkeltechnieken: doelen en eigen kracht van de cliënt
14.30-15.30 Subgroepen: casusbespreking toepassen cirkeltechniek
15.30-16.30 Inzichten formuleren

Tussen de beide cursusdagen:

  • Lezen artikelen.
  • Experimenteren met de benadering in de praktijk.

Programma dag 2

09.00-09.30 Inloop & ontvangst door Ergotherapie Nederland
09.30-11.00 Bespreken ervaringen in eigen praktijk, relatie met theorie.
11.00-11.15 Koffiepauze
11.15-12.30 Casus Oefening Het vervolg gesprek, plenair
12.30-13.00 Lunchpauze
13.00-14.00 Subgroepen: Oefening eerste gesprek Eigen casus
14.00-14.30 Introductie: meetinstrumenten en 3 typen relaties met cliënten
14.30-15.00 Oefening ‘Gestuurde cliënt’
15.00-15.15 Theepauze
15.15-16.00 Vervolg oefeningen
16.00-16.30 Formuleren van inzichten en hoe verder na de cursus

Kosten deelname

Leden: € 495,-
Niet-leden: € 695,-

Cursusdata & locatie: Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Voorjaar 2019:
* Donderdag 14 maart en Donderdag 4 april 2019

Najaar 2019:
*
Dinsdag 19 november en Dinsdag 10 december 2019
Najaar 2020:
* Donderdag 10 september & Donderdag 24 september 2020

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor 17 punten.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen na afloop een deelnamecertificaat van de ErgoAcademie.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)


Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑