Gepubliceerd op 01-03-17 | Categorie:

Cursus OTIPM 3-daagse (Occupational Therapy Intervention Process Model)

 

Please click here for the English version of de course information

 

Ergotherapeuten zijn experts in het dagelijks handelen!

Meld je daarom aan voor de cursus OTIPM (3-daagse) van Prof. Dr. Anne Fisher uit Amerika.

OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model)
A model for implementing top-down, client-centered, and occupation-based assessment, intervention and documentation.
Ontwikkeld door Professor dr. Anne G. Fisher, ScD, OT, FAOTA

Cursus OTIPM

Deze 3-daagse cursus ‘OTIPM’ is ideaal voor praktiserende ergotherapeuten, onderwijzers en onderzoekers ergotherapie die de best mogelijke occupational-based en occupational-focused manier van werken willen implementeren. De inhoud van de cursus gaat stap voor stap door de fasen van het ergotherapeutisch behandelproces. Lezingen, video-casussen en uitgebreide oefenmogelijkheden stellen de cursisten in staat om te reflecteren en strategieën te leren die ze kunnen toepassen om hun praktijk, educatieve activiteiten en onderzoek te verbeteren.

Terwijl deze cursus is gebaseerd op de Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM, Fisher, 2009; Fisher & Jones, in press), ligt de nadruk op de praktische toepassing van de OTIPM als een professioneel redeneringsmodel dat de ergotherapeut in de praktijk helpt op een meer cliënt- gerichte, top-down, occupation-based en occupation-focused manier te werken. De ergotherapeuten die deze opleiding volgen, raken geïnspireerd om hun praktijk nog meer op het dagelijks handelen te richten.

Belangrijk uitgangspunt van de OTIPM is dat onze evaluaties gericht zijn op de kwaliteit van het dagelijks handelen van de cliënt, waarbij onze interventies direct gericht zijn op het verbeteren of behouden van het handelingsniveau. Het gebruik van handelen als primaire methode voor zowel evaluatie als interventie is allemaal afhankelijk van gelijktijdige inzet van een daadwerkelijke top-down en cliënt-gecentreerde uitvoering. Wanneer we deze fundamentele principes van occupation-based en occupation-focused werken omarmen, zullen ergotherapeuten:

 • Meetbare en op handelen gefocuste basislijnen, doelen en uitkomsten stellen
 • Occupation-based en occupation-focused evaluatie- en interventiemethoden gebruiken om de kwaliteit en effectiviteit van het werk dat zij leveren te verbeteren
 • De onderscheidende waarde van ergotherapie aanbevelen en promoten aan consumenten, derden en andere professionals
 • De bijdrage van ergotherapie aan gezondheidszorg en gezondheidsbevordering waarderen

Achtergrond Prof. Dr. Anne Fisher
Op basis van haar 1998 Eleanor Clarke Slagle Lectoraat, brengt Professor Fisher 50 jaar ervaring om een ​​model voor professioneel redeneren te presenteren. De OTIPM is een professioneel redeneringsmodel dat ergotherapeuten kunnen gebruiken om er zeker van te zijn dat zij een volledig op het handelen gericht perspectief gebruiken bij het plannen en implementeren van hun op het handelen gebaseerde en gefocuste aanbod (Fisher, 2013). In de OTIPM wordt het ergotherapeutisch proces afgebeeld in drie globale fasen: evaluatie & doelstelling, interventie en her-evaluatie, elke stap in het proces kan op het handelen gebaseerd zijn, op het handelen gefocust of beide (Fisher, 2013). De stappen van het in het OTIPM gedefinieerde ergotherapeutisch proces worden hieronder schematisch weergegeven (figuur 1, klik hier om deze figuur groter te zien).

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie is deze cursus geschikt?

 • Ergotherapeuten die hun werkwijze willen veranderen en op een occupation-based en occupation-focused manier willen werken.
 • Ergotherapeuten die al naar tevredenheid het beroep beoefenen – voor deze therapeuten helpt de cursus hen om op hun huidige werkwijze te reflecteren en deze te evalueren en zodoende componenten te identificeren die verder kunnen worden verbetert om nog meer occupation-centered te kunnen werken.
 • Ergotherapeuten die de werkwijze willen veranderen en worstelen met waar te beginnen om de vele obstakels die hen limiteren te overwinnen.

Cursusbeschrijving
Terwijl de OTIPM een professioneel redeneringsmodel is, ligt de nadruk van deze cursus op de praktische toepassing van de OTIPM in de praktijk. Een verscheidenheid aan verschillende individuele- en groepsactiviteiten bieden de cursisten de mogelijkheid om te implementeren: (a) niet-gestandaardiseerde occupation-based en occupation-focused evaluaties van kwaliteit van het dagelijks handelen van een cliënt te implementeren, inclusief de prestaties van de dagelijkse levenstaken die sociale interactie betreffen en (b) occupation-focused documentatie. Voorbeeldvoorbeelden worden gebruikt om het kunnen toepassen te vergroten.

Cursus Doelstellingen

 • Na afloop van een 3-daagse OTIPM workshop, zullen de deelnemers kennis opgedaan hebben over:
 • Het occupation-centered professionele redeneringsproces, gedefinieerd in de OTIPM
 • Het onderscheiden tussen occupation-centered redeneren and occupation-based and occupation-focused werken
 • De verschillende soorten huidige evaluaties en interventies die ergotherapeuten gebruiken en welke occupation-based of occupation-focused zijn
 • Het toepassen van daadwerkelijke top-down en occupational-centered redenering in de context van de implementatie van occupation-based en occupation-focused werken
 • Hoe niet-gestandaardiseerde, op observatie gebaseerde prestatieanalyses te implementeren van de kwaliteit van het uitvoeren van het dagelijks handelen van een persoon
 • Hoe occupation-focused documentatie te schrijven, inclusief waarneembare en meetbare cliëntgerichte doelen
 • Wanneer en hoe andere ergotherapeutische modellen van uitvoering- en evaluatiemethoden gekoppeld kunnen worden aan het interventieproces voor ergotherapie

Programma ‘OTIPM’(3-daagse)

Dag 1

08:30-10:00 Inleiding tot de cursus: Een gemeenschappelijke taal ontwikkelen
10:00-10:30 Pauze
10:30-12:00 Inleiding tot de OTIPM Casus toepassing – Client-centered performance context
12:00-13:15 Lunch
13:15-15:00 Casus toepassing (vervolg)
15:00-15:30 Pauze
15:30-16:30 Document achtergrondinformatie, reden voor verwijzing, en zelf-gerapporteerde niveau van het dagelijks handelen

Dag 2

08:30-10:00 Casus toepassing – Implementeer handelingsanalyse (motor- en procesvaardigheden)
10:00-10:30 Pauze
10:30-12:00 Casus toepassing – Document basisniveau van het handelen en cliëntgerichte doelen
12:00-13:15 Lunch
13:15-15:00 Casus toepassing (vervolg)
15:00-15:30 Pauze
15:30-16:30 Casus toepassing – Plan interventie. Document interventieplan Her evalueren en documentresultaat

Dag 3

08:30-09:15 Inleiding tot een algemeen ET-programma op basis van OTIPM
09:15-10:00 Casus toepassing – Implementeer handelingsanalyse (sociale interactie vaardigheden)
10:00-10:30 Pauze
10:30-12:00 Casus toepassing – Document basisniveau van het handelen en cliëntgerichte doelen
12:00-13:15 Lunch
13:15-13:45 Casus toepassing – Plan intervention and evaluate results
13:45-15:00 Kaderen van functie vanuit een uniek ergotherapeutisch perspectief. Enkele laatste gedachten.
Uitvoering van veranderingen in werkwijze – Obstakels overwinnen
15:00-15:30 Pauze
15:30-16:30  Implementeren van veranderingen in werkwijze – Obstakels overwinnen (vervolg). Laatste reflecties.

Noot: Het hier gepresenteerde programma kan variëren, afhankelijk van groepsinteresse en behoeften. Exacte tijden voor pauzes en lunch kunnen ook iets afwijken, afhankelijk van de planning van de cursus

Let op: Deze 3-daagse cursus OTIPM wordt geheel in het Engels gegeven voor Prof. Dr. Anne Fisher.

Datum & locatie
De cursus ‘OTIPM’ (3-daagse) vindt plaats op woensdag 27 juni, donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni 2018 van 8.30 tot 16.30 uur in het Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg, Klein Zwitserland 8, 5126 TA te Gilze, Nederland.

Kosten deelname

Leden: € 625,- (ook voor leden VE)
Niet-leden: € 825,-

Inclusief BTW, cursusmaterialen, dagelijks uitgebreide catering en gratis parkeren.

Accreditatie & bewijs van deelname
De accreditatie voor de cursus ‘OTIPM’ (3-daagse) is aangevraagd en deelnemers ontvangen na afloop een deelnamecertificaat van de ErgoAcademie.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑