Gepubliceerd op 21-02-17 | Categorie:

Cursus School AMPS (5 daagse)

Please click here for the English version of de course information

Cursus School AMPS (5-daagse) (Assessment of Motor and Process Skills voor in school)
De School AMPS is ontwikkeld voor ergotherapeuten om een leerling in de schoolse omgeving te observeren. Het is van oorsprong een Amerikaans instrument maar door de internationale betrokkenheid van ergotherapeuten bij de standaardisatie is het instrument in alle culturen te gebruiken. De structuur en de werkwijze van de School AMPS zijn nagenoeg gelijk aan die van de AMPS. De School AMPS meet de kwaliteit van de schoolse vaardigheden.

Naast het verwerven van kennis zijn er een drietal handelingsgebieden die mede verantwoordelijk zijn voor het met succes kunnen doorlopen van het onderwijs.

  1. Ten eerste: het uiten van wat geleerd is, de zogenaamde expressie van het geleerde. Dit komt tot uiting door schrijven, werken met een computer, knippen, plakken ed.
  2. De zelfzorg en mobiliteit zoals het handen wassen, zich verplaatsen in de klas om een velletje papier te halen ed.
  3. Het meedoen aan de dagelijkse gewoonten en routines van de klas en de leerling. Hierbij moet men denken aan het uitvegen van een bord, het opruimen van de eigen bureaulade, op tijd opdrachten inleveren enz.

Het verwerven van kennis is de primaire verantwoordelijkheid van de docent. Het aandachtsgebied van de ergotherapeut is gericht op die taken, condities of omstandigheden die het functioneren van de leerling verhinderen of belemmeren en die tot uiting komen op de bovengenoemde drie handelingsgebieden.

De inzet van een ergotherapeut dient een meerwaarde te hebben voor het met succes kunnen doorlopen van het schoolprogramma.

Waar wordt de School AMPS toegepast?
De ergotherapeut observeert ín de eigen klas van de leerling terwijl deze leerling met andere kinderen een opdracht uitvoert. De leerkracht bepaalt welke opdracht en hoe deze uitgevoerd moet worden. Dit kan in het reguliere onderwijs zijn of in het speciaal onderwijs.

Welke taken bevat de School AMPS?
Er zijn 5 categorieën met een totaal van 25 taken ontwikkeld voor de School AMPS: schrijven, tekenen en kleuren, knippen en plakken, computertaken en manipulatietaken. De taken liggen op het niveau van kleuterklas tot eind basisschool leeftijd.

Werkwijze van de School AMPS:
De ergotherapeut heeft een interview met de leerkracht waarin globaal de doelstelling van de School AMPS en werkwijze wordt verteld. De leerkracht geeft aan wat voor problemen het betreffende kind met schoolse werkjes heeft en samen wordt dan gekeken welke 2 of 3 taken geschikt zijn om te observeren. De taken zijn taken zoals deze normaal door de leerlingen in die klas worden uitgevoerd. Het klassenritme wordt normaliter niet gestoord. De ergotherapeut observeert het kind in een groepje van vier of vijf kinderen. Het betreffende kind is niet op de hoogte van de observatie. Na de observatie vult de ergotherapeut het scoringsformulier op de computer in (16 motorische en 20 procesvaardigheden) en het statistisch programma analyseert de gegevens. De uitslag wordt vastgelegd in een drietal rapporten. De gegevens worden met de leerkracht en indien gewenst met de ouders nabesproken.

Wat meet de School AMPS niet?
De School AMPS is niet ontwikkeld om de onderliggende functies zoals cognitie, neuromusculaire, biomechanische of psycho-sociale beperkingen te beoordelen.

Cursus SchoolAMPS
De School AMPS cursus wordt verzorgd door 2 buitenlandse docenten die verbonden zijn met het bureau in de VS: Center for Innovative OT solutions. De achtergronden en toepassing van de School AMPS komen in de cursus uitgebreid aan bod. Met behulp van casuïstiek op DVD wordt intensief geoefend in het observeren.

Na afloop van de cursus dient de ergotherapeut binnen 3 maanden na afloop van de cursus, 10 kinderen op school te observeren en deze gegevens in te sturen voor analyse naar het hoofd Research centrum in Fort Collins, USA. Blijkt uit de analyse dat de ergotherapeut betrouwbaar scoort dan  wordt een code voor ijking uitgereikt en kan de ergotherapeut het OTAP computerprogramma in zijn geheel gaan gebruiken.

Het verstaan en kunnen lezen van Engels is noodzakelijk om de cursus te kunnen volgen. Een gedeelte van het cursusmateriaal is vertaald in het Nederlands.

U kunt een aantal formulieren direct bekijken via de volgende link.

Cursus data en locatie:
10 t/m 14 september 2018 van 8:30 uur tot 17.00 uur bij Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Accreditatie School AMPS:
Accreditatie wordt aangevraagd.

Kosten School AMPS:

Leden: € 1.295,-
Niet-leden: € 1.495,-

Inclusief BTW, Engelstalige manual, Nederlandstalige manual, OTAP software -> licentie voor 3 jaar en ijking na 3 maanden en uitgebreide catering.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen nadien een bewijs van deelname.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus / Date course (verplicht)

Achternaam / Last name (verplicht)

Voornaam voluit / Full first name (verplicht)

Adres / Address (verplicht)

Postcode / Postal code (verplicht)

Woonplaats / Place of residence (verplicht)

Telefoonnummer / Phone number

Email adres/address (verplicht)

Lidnummer EN / VE (member number)

Nummer kwaliteitsregister (number quality register)

Prijs / Price(verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden / I agree to the course conditions (verplicht)Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑