Gepubliceerd op 09-08-18 | Categorie:

Cursus School AMPS (5 daagse)

Please click here for the English version of de course information

Cursus School Assessment of Motor and Process Skills (School AMPS)

Wat is de School AMPS

De School AMPS is een ergotherapeutische observatiemethode waarmee kinderen in de klas geobserveerd kunnen worden. Het is van oorsprong een Amerikaans instrument, maar door de internationale betrokkenheid van ergotherapeuten bij de standaardisatie is het instrument in andere culturen toepasbaar. De structuur en de werkwijze van de School AMPS zijn nagenoeg gelijk aan die van de AMPS. De School AMPS meet de kwaliteit van de schoolse vaardigheden.

Lees hier de nieuwe taken: 
AMPS taken
.

Het verwerven van kennis is de primaire verantwoordelijkheid van de docent. Het aandachtsgebied van de ergotherapeut is gericht op die taken, condities of omstandigheden die het functioneren van de leerling bij het doorlopen van onderwijs verhinderen of belemmeren. Die komen tot uiting in de volgende handelingsgebieden:

  • Het uiten van wat geleerd is, de zogenaamde expressie van het geleerde. Dit komt tot uiting bij bijvoorbeeld tekenen, schrijven, werken met een computer, knippen en plakken.
  • De zelfstandigheid, zoals bijvoorbeeld zichtbaar bij aan het werk komen, doorwerken, zorgdragen voor materialen, zich verplaatsen in de klas en om hulp vragen.
  • Het meedoen aan de dagelijkse gewoonten en routines van de klas. Bijvoorbeeld het op tijd afhebben van de taak en op de goede plaats opruimen van de spullen.

De School AMPS helpt een ergotherapeut de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat is de kwaliteit van de uitvoering van het kind zijn schooltaak?
  • Hoe is de kwaliteit van de uitvoering ten opzichte van leeftijdgenoten?
  • Welke motorische en procesvaardigheden hebben de meeste impact op de uitvoering van de schoolse taken van het kind in de klas?
  • Welke interventiestrategieën hebben de meeste impact op de uitvoering van de taken van het kind in de klas?
  • Is er een verandering in de kwaliteit van de uitvoering van schoolse taken sinds de vorige School AMPS-afname?

Waar wordt de School AMPS toegepast?
De ergotherapeut observeert het kind in de eigen klas terwijl het met andere leerlingen een opdracht uitvoert. De leerkracht bepaalt welke opdracht en hoe deze uitgevoerd moet worden. De School AMPS kan worden afgenomen bij zich normaal ontwikkelde kinderen tussen de 3 en 12 jaar en kinderen met een beperking tussen de 3 en 21 jaar.

Welke taken bevat de School AMPS?
Er zijn vijf categorieën met een totaal van 25 taken ontwikkeld voor de School AMPS: schrijftaken, teken- en kleurtaken, knip- en plaktaken, computertaken en manipulatieve taken. De taken variëren in moeilijkheidsgraad.

Werkwijze van de School AMPS
De ergotherapeut heeft een (telefonisch) interview met de leerkracht waarin de doelstelling van het schoolbezoek en de werkwijze worden verteld. De leerkracht geeft aan welke problemen het betreffende kind met de uitvoering van schoolse taken heeft en wat de routines in de klas zijn. Twee of drie taken worden voor observatie afgesproken.

De ergotherapeut observeert het kind in de klas terwijl het zijn taken op de dagelijkse wijze uitvoert. Het klassenritme wordt niet verstoord. Het betreffende kind is niet op de hoogte van de observatie.

Na de observatie vult de ergotherapeut het scoringsformulier op de computer in. Er worden 16 motorische vaardigheden, bijvoorbeeld grijpen, manipuleren, tillen, doseren, reiken en 20 procesvaardigheden, bijvoorbeeld zoeken/lokaliseren, aandacht schenken, verzamelen, organiseren en initiatief nemen gescoord. Het scoren gebeurt op criteria van competentie. Elk item wordt gescoord op de mate van onhandigheid of fysieke inspanning, efficiënt gebruik van tijd en ruimte, het veiligheidsrisico en/of de noodzaak om hulp te bieden wanneer het kind een onderdeel van een school taak uitvoert. Het statistisch programma analyseert de gegevens. De uitslag wordt vastgelegd in een drietal rapporten, waaronder een grafisch rapport.

De gegevens worden met de leerkracht en indien gewenst met de ouders en zo mogelijk het kind nabesproken.

Cursus School AMPS
De School AMPS cursus wordt verzorgd door twee buitenlandse docenten die verbonden zijn met het bureau in de VS: Center for Innovative OT Solutions. De achtergronden en toepassing van de School AMPS komen in de cursus uitgebreid aan bod. Er wordt intensief geoefend met observeren en scoren van casuïstiek op video.

Na de cursusweek dient de ergotherapeut binnen drie maanden, tien kinderen op school te observeren en deze gegevens in te sturen voor analyse naar het hoofd Researchcentrum in Fort Collins, USA. Blijkt uit de analyse dat de ergotherapeut betrouwbaar scoort dan wordt een code voor ijking uitgereikt en kan de ergotherapeut het OTAP-computerprogramma in zijn geheel gaan gebruiken.

Om de cursus te kunnen volgen is het noodzakelijk om Engels te kunnen lezen en verstaan. Een gedeelte van het cursusmateriaal is vertaald in het Nederlands.

U kunt een aantal formulieren direct bekijken via de volgende link.

Cursusdata en locatie
25 t/m 29 mei 2020 van 8:30 uur tot 17.00 uur bij Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Accreditatie School AMPS
Deze cursus is geaccrediteerd voor 66 punten.

Kosten School AMPS

Leden: € 1.295,-
Niet-leden: € 1.495,-

Inclusief BTW, Engelstalige manual, Nederlandstalige manual, OTAP-software -> licentie voor 3 jaar en ijking na 3 maanden en uitgebreide catering.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen nadien een bewijs van deelname.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus / Date course (verplicht)

Achternaam / Last name (verplicht)

Voornaam voluit / Full first name (verplicht)

Adres / Address (verplicht)

Postcode / Postal code (verplicht)

Woonplaats / Place of residence (verplicht)

Telefoonnummer / Phone number

Email adres/address (verplicht)

Lidnummer EN / VE (member number)

Nummer kwaliteitsregister (number quality register)

Prijs / Price(verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden / I agree to the course conditions (verplicht)Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑