Gepubliceerd op 19-09-18 | Categorie:

Cursusdag ‘Gedeelde Besluitvorming bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)’

De ErgoAcademie organiseert in samenwerking met ergotherapeut Barbara Oosterhof (Heliomare) de cursusdag ‘Gedeelde Besluitvorming bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)’ bij Ergotherapie Nederland.

Cliënt: ‘uiteindelijk koos ik voor een andere optie dan ik vooraf had gedacht, simpelweg doordat alle plussen & minnen op een rijtje werden gezet’

Samenvatting cursus ‘Gedeelde Besluitvorming bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)’
Zelfmanagement, waarbij de cliënt regie houdt over zijn leven tot zover hij wil en kan, is tegenwoordig een hot item in de gezondheidszorg. Het klinkt zo vanzelfsprekend om je cliënt zelf keuzes te laten maken en hem verantwoordelijk te maken voor zijn eigen actieplannen. Vind jij het lastig om je cliënt, die nu de zorg ondergaat, te activeren en om samen met je cliënt tot concrete doelstellingen te komen, dan is deze training iets voor jou.

Maar hoe doe je dit bij je cliënt met NAH voor wie het lastiger kan zijn om zijn waarden te verwoorden en om informatie over keuze-opties en de consequenties ervan te begrijpen en te overzien. Ben jij benieuwd hoe je met gedeelde besluitvorming je cliënt met NAH en/of zijn naasten kan ondersteunen om samen tot doelstellingen te komen, dan is deze training iets voor jou.

Gedeelde besluitvorming gaat niet over het overdragen van de verantwoordelijkheid naar de cliënt, waarmee hij alleen komt te staan voor zijn keuze. Gedeelde besluitvorming gaat over een doorlopende samenwerking met je cliënt waarbij de cliënt ondersteund wordt om die keuzes te maken die bij hem passen. Keuzes die bijdragen aan het vergroten van kennis bij de cliënt over zichzelf met een (chronische) aandoening, mits dit een doelstelling is, en die leiden tot bewustere keuzes op het gebied van diagnostiek, behandeling en aanpassingen binnen het dagelijks leven.

Waarom deze cursusdag?

  • Omdat gedeelde besluitvorming de cliënt bewust maakt (inzicht geeft) van de keuze-opties die er zijn en hem aanzet tot het onderzoeken van zijn waarden en voorkeuren.
  • Omdat uit onderzoek blijkt dat gedeelde besluitvorming vaak leidt tot een meer tevreden cliënt wat betreft de keuzes die hij gemaakt heeft en de samenwerking met de professional.
  • Omdat uit ervaring blijkt dat gedeelde besluitvorming mogelijk is bij cliënten met NAH, mits er voldoende wordt ingespeeld op de beperkingen die de client ervaart.
  • Omdat uit onderzoek blijkt dat gedeelde besluitvorming nog maar weinig wordt toegepast en dat wij als professional denken te weten wat de cliënt wil maar dat dit niet altijd zo blijkt te zijn.

Cliënt: ‘er werd mee gedacht in plaats van voor mij gedacht’

Wat leer je tijdens deze cursusdag?

  • Een gesprek voeren aan de hand van de 3 stappen van gedeelde besluitvorming (keuze ‘choice talk’ , opties ‘option talk’ en beslissing ‘decision talk’); een model ontwikkeld door Elwyn dat recent is aangepast.
  • Je leert wat je binnen de stappen specifiek met NAH cliënt en/of zijn naasten kan doen om gedeelde besluitvorming mogelijk te maken.
  • Concrete vraagstellingen kunnen toepassen, met behulp van bestaande zakkaartjes.
  • Tools gebruiken zoals een keuzehulp, keuzekaart, voor-en nadelenmatrix etc.

Professional: ‘door de cursus werd ik me ervan bewust dat ik mijn cliënten vaak mild manipuleerde richting de keuze die mij de beste leek’

Doelgroep
Deze cursusdag is bedoeld voor HBO geschoolde ergotherapeuten, die werken met cliënten met NAH en die handvatten willen hoe zij gedeelde besluitvorming bij deze doelgroep kunnen toepassen.

Docent
De cursusdag ‘Gedeelde Besluitvorming’ wordt gegeven door Barbara Oosterhof. Zij is werkzaam als ergotherapeut in revalidatiecentrum Heliomare waar zij klinisch en poliklinisch cliënten met NAH behandeld en waar zij ambassadeur is van gedeelde besluitvorming.

Programma

13:30-14:00        Inloop & ontvangst bij Ergotherapie Nederland

14:00-15:45        Nabespreken e-learning, leerdoelen bespreken

1e oefenronde

15:45-16:00        Korte pauze

16:00-17:45        Nabespreken 1e oefenronde

2e oefenronde

Implementatie geleerde binnen eigen praktijk

17:45-18:00        Afronding & evaluatie cursusdag ‘Gedeelde Besluitvorming bij NAH’

Data & locatie
Najaar
De eerstvolgende cursusdag ‘Gedeelde Besluitvorming bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)’ zal plaatsvinden op Dinsdag 26 november 2019 van 13:30 tot 18:00 (inloop van 13:30 tot 14:00) bij Ergotherapie Nederland.

Kosten
Leden EN/EV                     € 129,-
Niet leden                          € 159,-

Inclusief cursusmateriaal, koffie/thee & lekkers en gratis uitrijkaart P+R Papendorp.

Niveau & Studiebelasting
HBO werk- en denkniveau en verwachtte studiebelasting is 6 uur, waarvan 2 uur voorbereiding voor het volgen van de e-learning, het lezen van artikelen en het bedenken van een casus.

Accreditatie
De accreditatie voor deze cursus is 6 punten.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Artikel magazine
Meer informatie over gedeelde besluitvorming is te lezen in een artikel dat onlangs in ons magazine verscheen:

Magazine-EM-0318-Gedeelde-besluitvorming

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)
]

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags: , ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑