Gepubliceerd op 01-04-18 | Categorie:

Ergotherapie en Body & Mind Language: Inzicht in dat wat jou beweegt in het dagelijkse leven (2-daagse)

Training ‘Ergotherapie en Body & Mind Language: Inzicht in dat wat jou beweegt in het dagelijkse leven’ (2-daagse)
Gedragsverandering bewerkstelligen met behulp van Body & Mind Language bij cliënten met chronische vermoeidheid en pijn.
In samenwerking met Jos Dolstra (eigenaar, docent & ontwikkelaar BMLI) en Anita IJntema (ergotherapeut & assistent docent) organiseert ErgoAcademie de 2-daagse trainingErgotherapie en Body & Mind Language: Inzicht in dat wat jou beweegt in het dagelijkse leven’.
Body & Mind Language (BML) is een methode die toepast kan worden tijdens de ergotherapeutische behandeling van cliënten met chronische pijn, vermoeidheid en burn-out. BML is een ervaringsgerichte methode om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Body & Mind Language (BML)
BML een holistische visie die uit gaat van de eenheid tussen lichaam en geest. BML ziet de ontwikkeling van ons lichaam verbonden met de ontwikkeling van ons karakter. Lichamelijke beperkingen zijn geen opzichzelfstaande blokkades, maar zijn verbonden met onze manier van in het leven staan en hoe we het leven ervaren.
BML richt zich op het lokaliseren van blokkades (de stagnatie), het optimaal verkennen van de stagnatie en vervolgens wordt de cliënt gefaciliteerd in het ontdekken van andere bewegingsmogelijkheden. De verkregen informatie wordt gekoppeld aan de context, de dagelijkse leefsituatie van de cliënt.
De kracht van BML is dat de therapeut de hulpvrager doelgericht aanzet tot ervaren, vormgeven en handelen en nodigt daarmee uit tot bewustwording en betekenisgeving.
Met BML komt de cliënt tot een toename van bewogenheid (durven voelen en bewegen) en bezieling (in verbinding staan met wie je wezenlijk bent), welke zichtbaar worden in herwonnen vitaliteit, levendigheid en creativiteit. Door een andere lichaamshouding is een nieuwe levenshouding ontstaan, waardoor ander gedrag en daarmee een andere manier van functioneren tot je beschikking is gekomen.

Ergotherapie & BML
’Het kerndomein van de ergotherapie is het handelen. Handelen leidt tot participatie.
Het handelen kent verschillende dimensies. Doordat mensen iets doen (doing), kunnen zij zich ontwikkelen (becoming), en ’zijn’ zij iemand (being). Identiteit en rol zijn aspecten die een relatie hebben met de dimensie ”zijn”.  Tevens kunnen de activiteiten waarin iemand betrokken is een ervaring van “zijn” geven….. Door het doen (doing) hebben mensen ook het gevoel dat zij tot een bepaalde groep behoren of willen behoren (belonging)’.
(Granse, le M., Hatingsveldt, van M., Kinébanian A. (redactie), (2017), Grondslagen van de ergotherapie, vijfde druk, Houten: Bohn  Stafleu Van Loghum)
Bij cliënten met chronische pijn, vermoeidheid en bij burn-out is een disbalans ontstaan tussen belasting en belastbaarheid (doing). Door de overbelasting raakt de cliënt gestrest en dat brengt een verhoging van de (reeds aanwezige chronische) spierspanning met zich mee. Dit beperkt de vitaliteit. De cliënt is nu door de eigen overlevingsstrategie verder verwijderd geraakt van zijn eigen zielswaarden, de eigen identiteit, zijn eigen Zijn. De cliënt ervaart beperkingen in zijn dagelijkse functioneren en kan niet meer (volledig) participeren in de maatschappij.
Door de ontwikkeling van bewustwording (becoming) van de oude patronen, overtuigingen en overlevingsstrategie en de betekenisgeving kunnen deze worden getransformeerd naar een Ik-eigen beweging of houding, welke uit de cliënt zelf komt. Hierdoor kan meer ontspanning worden ervaren en kost het leven minder energie, omdat de verbinding met het wezenlijke in de cliënt meer tot zijn recht komt (being).

Door de diepgang en transformatie tijdens dit proces is een blijvende gedragsverandering tot stand gekomen. Dit heeft zijn effect op het dagelijkse functioneren tijdens activiteiten (doing) en het contact met de buitenwereld (belonging).

Onderwerpen tijden de training:

  • Waarom is het belangrijk het lichaam in te zetten bij coaching?
  • Werken met lichaamssplitsingen. De betekenis van voor, achter, zij, boven en onder.
  • Laban bewegingsanalyse naar de praktijk vertaald. Het kunnen inzetten van de elementen: wat (lichaam) kracht, ruimte en ritme/tijd .
  • Het werken met houdingen. Verschillende manieren waarop een cliënt overtuigingen, emoties en/of zijn gebruikelijke reactie op een situatie kan beleven en veranderen.
  • De verschillende fases van het coachen met BML: verkenning, verbreding, provocatie, integratie, reflectie.
  • Theorie en interventies worden afgewisseld.
  • Van deelnemers wordt verwacht dat zij het eigen proces aan willen gaan om zelf te ervaren wat het effect is van de interventies.

Over Jos Dolstra
Jos Dolstra is docent en ontwikkelaar van de Body & Mind Language. Daarnaast is Jos afgestudeerd als danstherapeut (conservatorium te Enschede) en eigenaar van dansinstituut Jos Dolstra. Tot slot is zij geschoold in intuïtieve ontwikkeling (waaronder NLP trainer).
Jos heeft de opleiding Body & Mind Language ontwikkeld en is de schrijfster van het boek ”Body & Mind Language, de relatie tussen levenshouding, lichaamshouding en lichaamstaal”. In 2014 verscheen haar tweede boek over “Coachen met BML”. Ondertussen is BML uitgegroeid tot een erkende coach-professionalisatie. BML is tevens erkend door het SNRO, ADAP, KTNO, VBAG, BATC en heeft HBO niveau.

Cursustijden en – data
De training ‘Ergotherapie en Body & Mind Language: Inzicht in dat wat jou beweegt in het dagelijkse leven’ vindt plaats op Vrijdag 5 oktober 2018 en Woensdag 14 november 2018 van 09:30 uur tot 17:00 uur bij Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Kosten deelname

Ledenprijs EN/EV: € 495,-
Niet-leden: € 649,-

Inclusief cursusmaterialen, uitgebreide catering en gratis uitrijkaart P+R Papendorp.

 

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw email (verplicht)

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Accreditatie
Is aangevraagd.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑