Gepubliceerd op 02-03-17 | Categorie:

Studiedag Ergotherapie en chronische pijn: What’s new?

Studiedag

‘Ergotherapie en chronische pijn: What’s new?’
De ErgoAcademie organiseert samen met de overleggroep ‘Ergotherapie bij Chronische pijn en vermoeidheid’ op Woensdag 13 juni 2018 de studiedag ‘Ergotherapie en chronische pijn: What’s new?’ voor ergotherapeuten.

Sinds juli 2016 is de overleggroep ‘Ergotherapie bij Chronische pijn en vermoeidheid’ onder de vlag van Ergotherapie Nederland gebracht en is daarmee een meer ontwikkel- en activiteitgerichte koers gaan varen. Eén van de activiteiten is het jaarlijks organiseren van een studiedag, gerelateerd aan chronische pijn en/of vermoeidheid.
Op Woensdag 13 juni 2018 zal in dit kader de studiedag ‘Ergotherapie en chronische pijn; What’s new?’ plaatsvinden bij Ergotherapie Nederland in Utrecht.
Op deze dag zullen de laatste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van chronische pijn worden gepresenteerd door een breed scala aan bevlogen sprekers. Tevens zal er expliciet ruimte worden gecreëerd om te netwerken, zowel voor de eerste-, tweede- als derdelijn.

Programma
9:00 – 9:30           Inloop & Ontvangst deelnemers bij Ergotherapie Nederland
9:30 – 9:45           Opening Studiedag ‘Ergotherapie en chronische pijn: What’s new?’
Theo van der Bom (directeur-bestuurder Ergotherapie Nederland) & dagvoorzitter Patrick de Haan (ergotherapeut & praktijkhouder ErgoAnders)
9:45 – 10:30         ‘Mini Activity Approach – boost your resilience’

Barbara Aegler, MSc (Occupational Therapist Handrehabilitation)
‘Resilience is receiving a growing interest regarding its potential influence on health, well-being and quality of life. Resilience is defined as the ability of a person to recover from, adjust to, change to or resist stressful circumstances. New research showed that resilience is not only inherent but is also influenced by environmental factors and can be built up through life. Clients often experience critical life situations and need to adjust. In clinical practice we developed an approach to empower clients’ resilience. This approach focuses on mini-activities which can easily be integrated in daily routine aiming at energizing clients and strengthening their self-efficacy as relevant factors of resilience. The aim of this presentation is to raise the awareness about resilience and to present our newly developed MiniActivity Approach.’

10:30 – 11:30     Koffiepauze & Netwerkopdracht
11:30 – 12:15     e-Health, hoe kunnen we dat inzetten bij de revalidatie van chronische pijn?

Jildau Siderius (Projectleider Revalidatie Friesland) & Ina Flierman (Projectleider eHealth Roessingh Centrum voor Revalidatie)
‘De innovatie van informatietechnologie gaat snel en op het gebied van de inzet van technologie in de zorg is heel veel mogelijk. Roessingh en Revalidatie Friesland werken hard aan de implementatie van eHealth in hun zorgprocessen. Beide centra zijn betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een online portaal waarmee onderdelen van de revalidatiebehandeling op afstand en zelfstandig door de patiënt kan worden uitgevoerd (denk aan oefenfilmpjes, huiswerkopdrachten en informatieartikelen). Gezamenlijk hebben ze in het project eRevalidatie met 6 andere revalidatiecentra inhoud op het portaal ontwikkeld voor de behandeling van CVA. Hiernaast zijn beide centra betrokken bij verschillende andere initiatieven betreffende de inzet van eHealth (zoals Virtual Reality en gaming). Roessingh en Revalidatie Friesland vertellen in hun presentatie over eHealth in het algemeen, wat hun ervaringen zijn met de inzet en implementatie van het online portaal en over hun lessons learned . Ook wordt er ingegaan op de mogelijkheden die er zijn betreffende de inzet van dit portaal en andere technologische innovaties bij pijnrevalidatie.’

12:15 – 13:00     ‘Exposure en graded activity in de praktijk!’

Marieta Wolter (ergotherapeut/zorg-pad-ontwikkeling medewerkster bij OCA) & Debby van Menxel (Ergotherapeute Adelante, afdeling revalidatiegeneeskunde, locatie Maastricht UMC)
‘Diverse factoren kunnen van invloed zijn op het activiteitenniveau van de cliënt met chronische pijn. De psychosociale factoren zoals gedachten en gevoelens kunnen hierbij een belemmerende rol spelen. Zo kan de cliënt zich beperkt voelen in zijn handelen omdat hij deze aangepast heeft aan de ervaren klachten, bij meer pijn minder doen of omdat de cliënt als gevolg van catastrofale gedachten activiteiten is gaan vermijden of aangepast gaat uitvoeren.
Gedurende de presentatie zullen de behandelvormen die de cliënt met chronische pijn in staat stellen zijn functioneren te verbeteren, Graded activity en Exposure en de verschillen tussen beide, aan bod komen.  Ook zullen praktische voorbeelden de revue passeren waar u als ergotherapeut in uw dagelijks handelen mee aan de slag kunt!’

13:00 – 14:00     Lunchpauze

14:00 – 14:45     ‘Virtual Reality (VR)’

Miriam Cabrita & Monique Tabak
‘Chronische pijn is een belangrijk gezondheidsprobleem: 20% van de oudere populatie heeft in meer of mindere mate van chronische pijn, wat overeenkomt met 2,2 miljoen mensen in Nederland. Behandeluitkomsten zijn echter niet optimaal en 79% van de Nederlandse patiënten vindt dat de pijn niet voldoende adequaat wordt behandeld. De therapietrouw kan een zwakte zijn en ook de transfer naar het dagelijks leven is moeilijk.
Behandelingen ondersteund door Virtual Reality (VR) laten veelbelovende resultaten zien bij angststoornissen en ook als afleiding bij acute pijn. Echter, onderzoek geeft aan dat enkel afleiding van de pijn niet geschikt is voor de behandeling van chronische pijn vanwege de complexe en voortdurende pijnervaring. In de virtuele wereld kunnen in een specifieke, controleerbare situatie vaardigheden worden uitgelokt (zoals reiken), wat normaal gesproken pijn veroorzaakt. Met VR zou de patiënt nieuwe realistische ervaringen kunnen opdoen en door deze ervaringen aangeleerde verwachtingen (b.v. beweging veroorzaakt pijn) veranderen. In deze presentatie geven we een aantal voorbeelden van toepassingen van VR in de zorg, en we kijken naar de mogelijk toegevoegde waarde van VR voor behandeling van chronische pijn binnen de ergotherapie. Tot slot presenteren we het VIREP systeem, een motiverende VR-ondersteunde trainingsomgeving ontwikkeld voor chronische pijnrevalidatie in een samenwerking met de ergotherapie afdeling van Roessingh Revalidatie Centrum in Enschede, en Nederlandse en Duitse bedrijven.’

14:45 – 15:30     ‘Begrijpelijke educatie over Centrale Sensitisatie’

Annemarieke Flemming (klinisch psycholoog & o.a. auteur van het boek ‘Pijn & het Brein’)
‘Onvoldoende verklaarde pijn’ is niet langer onverklaarbaar. Wat is er wel degelijk veranderd in het lichaam van mensen met chronische pijn? En hoe geef je daarover begrijpelijke uitleg, die ook nog eens goed blijft hangen? Deze presentatie geeft jou als behandelaar daarvoor de tools, op grond van het boek Pijn & het brein (Fleming & Vollebregt 2016, 6e druk 2017). Het brein, als centrale regiekamer van ons lichaam, blijkt een grote rol te spelen. Zonder brein geen pijn. Alleen wordt vaak ten onrechte gedacht dat uitleg daarover te ingewikkeld is. Of behandelaars kennen de uitleg zelf nog niet. Na deze presentatie weet je wat je te doen staat én hoe je daaraan succesvol uitvoering kunt geven!’

15:30 – 15:45      Koffiepauze

15:45 – 16:30     ‘Acceptance and Commitment Therapy’

Annick Seys (ACT-trainer en auteur van het boek ‘Intervisie met impACT’)
Acceptance and Commitment Therapy behoort tot de zogenaamde ‘3de generatie gedragstherapie’. De 3de generatiemodellen hebben als doel om mensen te helpen accepteren wat je niet kan veranderen met als doel ruimte en energie te hebben om je leven waardevol in te vullen. Er is veel wetenschappelijke onderbouwing om ACT in te zetten bij chronische pijnpatiënten. Annick Seys, internationaal geschoold ACT-trainer en auteur van o.m. het boek ‘Intervisie met impACT’ komt toelichten wat ACT is en hoe het je werk als ergotherapeut rijker zou kunnen maken.

16:30 – 17:00     Afsluiting & evaluatie
dagvoorzitter Patrick de Haan (ergotherapeut & praktijkhouder ErgoAnders)

17:00 – 18:00     Netwerkborrel

Locatie & datum
De studiedag ‘Ergotherapie en chronische pijn: What’s new?’ vindt plaats op Woensdag 13 juni 2018 van 9:30 tot 17:00 uur (inloop 9:00-9:30, netwerkborrel 17:00-18:00) bij Ergotherapie Nederland (auditorium Schola Medica), Orteliuslaan 750 Utrecht.

Let op: Parkeren onder het pand is niet toegestaan voor deelnemers. Locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en u kunt een gratis uitrijkaart van P+R Papendorp ontvangen van ons.

Doelgroep
Ergotherapeuten

 Kosten

Leden EN/VE € 115,-
Niet-leden € 165,-

Inclusief hand-outs, uitgebreide catering en gratis parkeren op P+R Papendorp.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen nadien een bewijs van deelname van de ErgoAcademie.

Accreditatie
Accreditatie voor deze studiedag is aangevraagd.

Aanmelden
U kunt zich niet meer inschrijven voor deze studiedag.

 

Tags: , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑