Gepubliceerd op 05-06-18 | Categorie:

Doe je mee met EBP en Praktijkgericht Onderzoek in de Ergotherapie?

Wat leer je in deze cursus?
Evidence-based practice (EBP) en praktijkgericht onderzoek dragen bij aan het verantwoorden, verbeteren en ontwikkelen van de kwaliteit van de ergotherapeutische zorg en dienstverlening. cliënten willen informatie over de “beste” behandeling en informeren zich, mede dankzij internet, steeds vaker ook zelf over behandelmogelijkheden en alternatieven. Financiers kiezen steeds vaker voor het vergoeden van behandelingen waarvan de effectiviteit – door middel van onderzoek – is aangetoond.

Het is daarom belangrijk dat ergotherapeuten op de hoogte zijn van relevante onderzoeksresultaten en deze toepassen in hun praktijk. En ook dat zij vraagstukken in hun eigen praktijk kunnen signaleren en oplossen door middel van praktijkgericht onderzoek. Maar dat is niet altijd gemakkelijk, want het vraagt nieuwe kennis en vaardigheden.  Die kennis en vaardigheden kun je je eigen maken in deze cursus.

Doe je mee met EBP en Praktijkgericht Onderzoek in de Ergotherapie?

In vier dagen maak je kennis met de methodiek van evidence-based practice en praktijkgericht onderzoek en doe je vaardigheden op om deze kennis in je eigen werksituatie toe te passen. Je leert de methodiek van evidence-based practice (EBP) kennen en doet ervaring op met het zoeken en beoordelen van onderzoeksartikelen. Ook komt het bespreken van onderzoeksinformatie met cliënten aan bod, en gezamenlijke besluitvorming.

Tijdens de cursus voer je een (kleinschalig) praktijkgericht onderzoek uit in je eigen werksituatie. Resultaat van de cursus is een (concept) artikel over dit onderzoek voor een tijdschrift, bijvoorbeeld Ergotherapie Magazine. Daarbij zullen er veel mogelijkheden zijn voor interactie en samenwerking met andere deelnemers en docenten.
Verwacht wordt dat je tussen de cursusdagen tijd investeert in deze cursus door middel van het zoeken en beoordelen van onderzoeksartikelen en het schrijven van een (concept)artikel.

Wat heb ik aan deze cursus in de praktijk?
Na het volgen van deze cursus kun je, gericht op je eigen werksituatie:

  • Onderzoeksartikelen zoeken en lezen die relevant zijn voor je eigen werksituatie
  • De kwaliteit van onderzoeksartikelen beoordelen
  • Samen met de cliënt beslissen of je de resultaten van onderzoek toepast
  • Kleinschalig praktijkgericht onderzoek uitvoeren, en daarbij een geschikte methode bepalen om gegevens te verzamelen en te verwerken en keuzes over methode, uitkomstmaten en meetinstrumenten onderbouwen
  • Een Nederlandstalig artikel schrijven. 

Globaal zijn de thema”s voor de vier cursusdagen achtereenvolgens:

  1. Inleiding in Evidence-based practice en praktijkgericht onderzoek
  2. Gegevens verzamelen uit literatuur en in praktijk
  3. Gegevens verwerken en analyseren
  4. Het schrijven van een artikel.

Programma

09.00-09.30 Inloop & ontvangst deelnemers bij Ergotherapie Nederland
09:30-12.30* Inhoudelijk programma (methoden EBP en praktijkgericht onderzoek, begrippen)
12.30-13.30  Lunchpauze
13.30-16.30* Praktische toepassing – onderzoeksvaardigheden
16.30-17.00 Evaluatie, nabespreking & vragen

* om 11:00 uur en 15:00 uur zal er een korte pauze zijn.

Cursusdata 2021 en locatie:
Dinsdag 9 maart 2021, dinsdag 8 juni 2021, dinsdag 14 september 2021 en dinsdag 7 december 2021.
De cursus zal plaatsvinden bij Ergotherapie Nederland van 09:30 tot 17:00 uur, in gebouw “t Hart, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Docent:
Joan Verhoef
Joan Verhoef is ergotherapeut en bewegingswetenschapper en in 2015 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift ‘Improving Work Participation of Young Adults with Physical Disabilities”. Zij heeft diverse artikelen gepubliceerd in nationale en internationale vakbladen. Zij werkt bij de Hogeschool Rotterdam als hoofddocent “Evidence-based Care” bij de opleiding ergotherapie en het kenniscentrum Zorginnovatie. Zij begeleidt studenten ergotherapie bij praktijkgericht onderzoek tijdens hun afstuderen.

Zij maakt deel uit van de redactie van de boek ‘Evidence-based practice voor paramedici‘ en is medeauteur van het boek “ZorgBasics Praktijkgericht onderzoek”.

Gastdocenten:
Iedere cursusdag zal er een gastdocent betrokken zijn, die een deel van het programma invult. De namen van de gastdocenten zijn op dit moment nog niet definitief bekend.

Cursusmateriaal:
Inbegrepen bij de cursus is het boek “ZorgBasics Praktijkgericht onderzoek” t.w.v. € 19,50, door Joan Verhoef, Chris Kuiper, Karin Neijenhuis, Connie Dekker-van Doorn en Henk Rosendal (2015) (Amsterdam: Boom Uitgevers). Daarnaast voorziet de ErgoAcademie in overige cursusmateriaal voor de verschillende cursusdagen.

Het boek “ZorgBasics Praktijkgericht onderzoek” en het overige cursusmateriaal wordt bij aanvang van de cursus uitgedeeld aan de deelnemers.

Aanbeveling
Deze cursusdag is geschikt voor alle ergotherapeuten die werkzaam zijn in de eerste- en de tweede lijn, maar ook voor docenten ergotherapie en praktijkbegeleiders bij afstudeeronderzoeken en/of praktijkgericht onderzoek door bijvoorbeeld stagiaires/studenten.

Voorbereidende opdrachten
Voorbereidende opdrachten behoren tot deze cursus en zullen op de cursusdag zelf besproken worden. Je kunt hierbij denken aan het zoeken en beoordelen van een onderzoeksartikel, het verzamelen van gegevens in je eigen werksituatie en het schrijven van een (concept)artikel. Wij verwachten dat je in totaal zo”n 15 tot 25 studiebelastingsuren hebt tussen de verschillende cursusdagen in.

Accreditatie
Voor deze cursus is geaccrediteerd voor 47 punten.
Indien het artikel dat je schrijft daadwerkelijk gepubliceerd wordt, levert dat (circa 15) punten op voor het kwaliteitsregister.

Kosten

Ledenprijs: € 599,-
Niet-ledenprijs: € 799,-

Inclusief BTW, boek “ZorgBasics Praktijkgericht onderzoek”, cursusmaterialen, uitgebreide catering en gratis parkeren.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑