Gepubliceerd op 26-06-18 | Categorie:

Meer impact van je houdinganalyse en -advies met het DAM-h © model

Je wilt de houding van je cliënt ondersteunen of verbeteren. Maar waarop baseer je je advies voor een therapie, hulpmiddel of een voorziening? Wat is realistisch en haalbaar? En hoe maak je aannemelijk dat je aanpak ‘werkt’? Veel paramedici lopen tegen deze vragen aan. Het analysemodel voor houdingen DAM-h © geeft oplossings-richtingen, overzicht en inzicht. Daarnaast helpt het bij het uitleggen en onderbouwen van je therapeutische interventie, want dat wordt steeds belangrijker.

In samenwerking met Frank Kerkhof (et) en Peter van den Berg (ft) organiseert de ErgoAcademie de tweedaagse training ‘Meer impact van je houdingsanalyse en -advies met het DAM-h© model’.

Waar gaat deze cursus over?
Er bestaat geen duidelijke werkwijze voor de analyse van (statische) houdingen als zitten, liggen en staan. De wetmatigheid van een mechanische analyse staat centraal bij DAM-h. Aan de hand daarvan maak je een analyse van zwaartepunt, balanspunt, krachtensoort(en), bewegingsinzet en het totale effect daarvan op de houding. Een mechanische analyse op zichzelf zegt niet zo veel wanneer dat niet in verband wordt gebracht met; de Persoonlijke factoren, de Omgevingsfactoren of de Taak, en op het niveau van functies van anatomische eigenschappen.
Het is een verdieping van toepassen van mechanica op het lijf en dat is soms lastiger dan je verwacht. Er wordt aanspraak gemaakt op mechanische kennis en inzicht en jouw wijze van klinisch redeneren in oorzaak en gevolg. Vervolgens kijk je vanuit een overstijgende blik naar alle factoren die een rol spelen bij dit houdingsvraagstuk om zo tot een totaal overzicht te komen en vanuit de kern van de vraagstelling een adequate bijdrage aan de oplossing te kunnen bieden.
Welk plan van aanpak past daarbij? Is er interventie nodig op de gedragsmatige betekenis van houding? Of juist in de fysieke betekenis? Je zult ervaren dat er meerdere oplossingsrichtingen bestaan en dat de omgeving waarin je werkzaam bent, ook zijn eigen mogelijkheden en beperkingen met zich mee kan brengen.

 Je opbrengst 

  • Met het Dynamisch- Analyse-Model voor houdingen DAM-h © krijg je systematische en effectieve handvatten aangereikt voor de aanpak van een houdingsvraagstuk of probleemstelling. Dat geeft je houdingsanalyse de benodigde (expliciete) onderbouwing en daarmee meer gewicht en kwaliteit.
  • Voor cliënten, ouders/verzorgers, direct betrokkenen, collega-behandelaars en zorgverzekeraars maak je met DAM-h © beter inzichtelijk waaruit jouw  onderbouwing  voor jouw advies , behandeling, instructie, voorlichting, hulpmiddel of voorziening op gebaseerd is.  Dit zorgt voor meer draagvlak, therapietrouw, vergoeding en effectiviteit van de door jouw ingezette therapieën en behandelstrategieën.
  • Je betreedt een voorhoede. Er bestaat wetenschappelijke literatuur en praktijkkennis over optimale goede houdingen, maar systematische analyse vindt nog weinig plaats en daar is weinig literatuur over te vinden. Met het proces- en redeneermodel van DAM-h © ben je in staat je cliënten en zijn/haar omgeving een systematische analyse te geven van het houdingsvraagstuk. Dit is een analyse die zowel rekening houdt met omgevingsfactoren als met persoonlijke factoren. Het model leid je stapsgewijs naar oplossingsrichtingen, beslis en keuzemomenten vanuit de persoon, de omgeving, zijn/haar activiteiten, of zijn/haar beperkingen in functies. De mechanische wetmatigheden spelen een belangrijke rol binnen het model.
  • Het DAM-h © kan breed toegepast worden voor alle leeftijdsgroepen met houdingsvraagstellingen vanuit uiteenlopende aandoeningen of stoornissen.

Over de docenten

  • Frank Kerkhof is (kinder)ergotherapeut met praktijken in Arnhem en Velp en behandelaar ondersteunde communicatie (OC) bij Stichting MILO. Voorheen heeft Frank werkervaring vanuit een revalidatiecentrum, detachering in een specialistisch verpleeghuis, de GGD voor indicatiestellingen WMO en vanuit een bedrijf als adviseur en ontwikkelaar van (kinder-)hulpmiddelen. Frank is ook werktuigbouwkundige. In het door hem ontwikkelde analysemodel voor houdingen DAM-h © komen veel van zijn ervaringen samen die hiermee een aanvulling zijn voor ergotherapie en zorgtechnologie.
  • Peter van den Berg is fysiotherapeut en werkt sinds 2019 samen met Frank binnen deze cursus. Peter is zelfstandig fysiotherapeut die vanuit zijn eigen praktijk breed inzetbaar is op complexe houdingsvraagstukken (zitten, liggen en staan) bij kinderen, volwassenen, EMB-cliënten en bij psychogeriatrische vraagstukken. Ook Peter wordt ingezet als behandelaar Ondersteunde Communicatie bij stichting Milo. Tijdens deze cursus zal Peter meer inzicht, kennis en onderbouwing geven ten aanzien van houdinganalyse & onderzoek.

Programma en tijden
Dag 1 – 10.00-17.00: Centraal staat de mechanische analyse, het houdingsonderzoek en het theoretische kader van het model.

Huiswerk: Tussen de eerste en tweede dag (3 a 4weken) ga je aan de hand van een eigen casus een  analyse maken volgens de werkwijze van DAM-h.

Dag 2 – 10.00-17.00: Is vooral praktisch en is gericht op het plenair bespreken van gerichte casuïstiek  van de huiswerkopdracht. Waar nodig volgt aanvulling op houding & onderzoek.

Studiebelasting
De totale studiebelasting wordt geschat op 15 a 16 uur en accreditatie wordt aangevraagd.

Data & Locatie
Najaar:  4 november & 2 december 2020

Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht.

Accreditatie & bewijs van deelname
Verwacht wordt dat deze scholing geaccrediteerd wordt met 15 punten. De deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Kosten
Leden                   € 379,-
Niet Leden         € 429,-

Inclusief cursusmateriaal, uitgebreide catering en gratis uitrijkaart P+R Papendorp.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)


Tags: , , , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑